Kolik bude náhradní výživné od státu v roce 2024

Náhradní výživné od státu, na které mohou mít nárok samoživitelky (nebo samoživitelé), kterým druhý rodič neplatí nařízené alimenty, je v roce 2024 v maximální výši 3000 Kč měsíčně na dítě.

Náhradní výživné od státu, na které mohou mít nárok samoživitelky (nebo samoživitelé), kterým druhý rodič neplatí nařízené alimenty, je v roce 2024 v maximální výši 3000 Kč měsíčně na dítě.

Částka 3000 Kč je ale maximální. V příslušném zákonu, je výše náhradního výživného popsána takto:

(1) Náhradní výživné se stanovuje jako rozdíl výše měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění výživného v příslušném měsíci, nejvýše však ve výši 3000 Kč měsíčně. Plní-li se výživné jinak než v pravidelných měsíčních dávkách, stanoví se pro účely stanovení výše náhradního výživného měsíční průměr těchto částek.

V praxi to tedy může znamenat, že pokud bude na dítě nařízeno platit alimenty např. 2000 Kč měsíčně, a ty nebudou druhým rodičem placeny, pak bude náhradní výživné právě jen 2000 Kč.

Výše náhradního výživného se tedy bude odvíjet od toho, jak vysoké alimenty na dítě má druhý rodič platit. A také od toho, jestli druhý rodič nebude platit třeba alespoň část alimentů.

Například pokud budou nařízeny alimenty na dítě ve výši 4000 Kč a exekutor z druhého rodiče vymůže 2000 Kč měsíčně, pak by náhradní výživné opět bylo jen 2000 Kč měsíčně (rozdíl mezi tím, co je přikázáno platit a co se podařilo vymoci).

Mohlo by vás zajímat: Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?, Náhradní výživné od Úřadu práce v roce 2024, Vyřízení žádosti o náhradní výživné

Daňová sleva na dítě může být uplatněna celá (za celý rok), i když jste byla zaměstnaná jenom půl roku. Podmínkou pro nárok na daňový bonus, je minimální roční příjem, alespoň 113 400 Kč (v minulém roce to bylo 103 800 Kč).
Těhotná žena (neprovdaná matka dítěte), má nárok na výživné pro sebe (až do 2 roků po porodu). Dále je nárok na výživné pro dítě, a na jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné je možné žádat i po pravděpodobném otci dítěte.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2024. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Parlament schválil změnu zákona o náhradním výživném. Na alimenty od státu (od Úřadu práce), bude nově nárok až 4 roky (48 měsíců). Doposud to byly pouze 2 roky. Od státu je možné dostat až 3 tisíce korun na jedno dítě (podmínkou je zahájení exekuce na alimenty).
Na otcovskou dovolenou, mají nárok zaměstnanci, nebo případně i podnikatelé (pokud si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění). Na otcovskou je nárok 2 týdny (14 kalendářních dní), během prvních 6 týdnů od narození dítěte.
Samoživitelky (samoživitelé) mohou mít nárok na náhradní výživné od státu. Jedná se o novou sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) jsou až 3000 Kč na jedno dítě. Aktuálně již bylo přijato přes 9000 žádostí. Průměrná měsíční částka je 1700 Kč na jedno dítě.
Pokud vám druhý rodič dítěte, neplatí soudem stanovené alimenty, pak je možnost obrátit se na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné. To může být ve výši až 3000 Kč na jedno dítě. Nárok je po dobu 48 měsíců. Podmínkou je zahájení exekuce pro neplacení alimentů.