Kolik bude náhradní výživné od státu v roce 2022

Náhradní výživné od státu, na které budou mít nárok samoživitelky (nebo samoživitelé), kterým druhý rodič neplatí nařízené alimenty, budou v roce 2022 v maximální výši 3000 Kč měsíčně na dítě.

Náhradní výživné od státu, na které budou mít nárok samoživitelky (nebo samoživitelé), kterým druhý rodič neplatí nařízené alimenty, budou v roce 2022 v maximální výši 3000 Kč měsíčně na dítě.

Částka 3000 Kč je ale maximální. V příslušném zákonu, je výše náhradního výživného popsána takto:

(1) Náhradní výživné se stanovuje jako rozdíl výše měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění výživného v příslušném měsíci, nejvýše však ve výši 3000 Kč měsíčně. Plní-li se výživné jinak než v pravidelných měsíčních dávkách, stanoví se pro účely stanovení výše náhradního výživného měsíční průměr těchto částek.

V praxi to tedy může znamenat, že pokud bude na dítě nařízeno platit alimenty např. 2000 Kč měsíčně, a ty nebudou druhým rodičem placeny, pak bude náhradní výživné právě jen 2000 Kč.

Výše náhradního výživného se tedy bude odvíjet od toho, jak vysoké alimenty na dítě má druhý rodič platit. A také od toho, jestli druhý rodič nebude platit třeba alespoň část alimentů.

Například pokud budou nařízeny alimenty na dítě ve výši 4000 Kč a exekutor z druhého rodiče vymůže 2000 Kč měsíčně, pak by náhradní výživné opět bylo jen 2000 Kč měsíčně (rozdíl mezi tím, co je přikázáno platit a co se podařilo vymoci).

Mohlo by vás zajímat: Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu?, Náhradní výživné od Úřadu práce v roce 2022, Vyřízení žádosti o náhradní výživné

Od července 2021, je nárok na náhradní výživné od státu. Pokud vám druhý rodič dítěte, neplatí soudem stanovené alimenty, pak je možnost obrátit se na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné. To může být ve výši až 3000 Kč na jedno dítě. Nárok je po dobu 24 měsíců.
Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.
Od 1. 7. 2021 budou mít samoživitelky (samoživitelé) nárok na náhradní výživné od státu. Bude se jednat o novou sociální dávku, kterou bude vyplácet Úřad práce. Náhradní výživné (alimenty) bude až 3000 Kč na jedno dítě. Žádost o náhradní výživné bude možné začít řešit až od poloviny roku 2021.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí. Jedná se především o návrh doporučující výši výživného procentem z příjmů rodiče. Tabulka je aktuální i pro rok 2021.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2021. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Vláda schválila návrh, že by od července 2021 bylo vypláceno náhradní výživné za neplatiče alimentů. Náhradní výživné by vyplácel Úřad práce (jako jiné sociální dávky), v maximální výši 3000 Kč měsíčně. To odpovídá tomu, jaká je průměrná výše alimentů v roce 2020.