Nárok na ošetřovné i po otevření školy nebo školky – epidemie COVID

<span>Nárok na ošetřovné (OČR) pro zaměstnance nebo OSVČ bude až dokonce školního roku (do 30. 6. 2020). Pokud se rodiče rozhodnou ponechat si dítě doma, budou muset vyplnit zvláštní formulář, kde budou muset uvést své důvody, pro toto rozhodnutí</span> Nárok na ošetřovné (OČR) pro zaměstnance nebo OSVČ bude až dokonce školního roku (do 30. 6. 2020). Pokud se rodiče rozhodnou ponechat si dítě doma, budou muset vyplnit zvláštní formulář, kde budou muset uvést své důvody, pro toto rozhodnutí

Až do začátku měsíce května, byla situace okolo ošetřovného poměrně jasná. Všechny školy a školky byly uzavřeny. Rodiče (zaměstnanci), kteří zůstali doma s dětmi, měli nárok na ošetřovné, které bylo navíc zvýšeno na 80% se zpětnou platností od 1. 4. 2020. Na ošetřovné měli nárok i OSVČ, kteří dostávají ošetřovné od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jak je to s nárokem na ošetřovné, po otevření školy nebo školky?

Se začátkem měsíce května, ale dochází k postupnému uvolňování omezení (spojených s epidemií koronaviru (COVID-19)).

Postupně se otevírají školy a školky. Nejprve pro žáky posledních ročníků a od 25. 5. 2020 i pro všechny žáky prvního stupně základních školy (tj. 1 – 5 třída).

Otevírání školek je pak na rozhodnutí jednotlivých provozovatelů (tedy většinou na vedení města/městské části).

Jak dlouho je nárok na ošetřovné v souvislosti s epidemií koronaviru v roce 2020?

Již na konci měsíce dubna, byl schválen příslušný zákon, který umožnil. Aby se ošetřovné vyplácelo až do konce školního roku, respektive až do 30. 6. 2020.

Současně s tím bylo i zvýšeno ošetřovné (OČR) pro zaměstnance na 80% z hrubé mzdy (resp. z denního vyměřovacího základu). Viz. Kalkulačka ošetřovné (OČR) pro zaměstnance ve výši 80%.

Pro OSVČ pak bylo ošetřovné zvýšeno z původních 424 Kč za jeden kalendářní den na 500 Kč za jeden kalendářní den. Aktuálně si tedy mohou OSVČ žádat o ošetřovné za duben ve výši 15 000 Kč.

Nárok na ošetřovné za květen a červen 2020

Pro rodiče dětí, pro které se školy zatím neotevírají – týká se asi hlavně žáků 6 a 7 tříd (nárok na ošetřovné je na děti do 13 roků včetně), se tedy během května a června, vlastně nic nemění. Na ošetřovné budou mít nárok až do konce června 2020. To by se mělo týkat jak zaměstnanců, tak i OSVČ.

Bude nárok na ošetřovné i po otevření školy nebo školky?

Trochu jiná situace je pro rodiče, pro jejichž dítě/děti již bude otevřená škola nebo školka.

Ministerstvo již dříve jasně deklarovalo, že školní docházka bude v tomto školním roce dobrovolná.

Rodiče tedy nemají povinnost v květnu nebo v červnu posílat dítě do školy nebo školky. Důvodů pro takové rozhodnutí rodiče (neposílat dítě do školky/školky) může být mnoho. Dítě, nebo někdo v rodině, může spadat do rizikové skupiny (pro kterou je COVID zvýšeným rizikem), nebo i jiné důvody.

Rodiče si tedy mohou i v květnu a v červnu ponechat děti doma. Pokud by ale již byla otevřená škola/školka, tak by tím podle předchozí verze zákona přišli o ošetřovné. Předchozí verze zákona totiž počítala s tím, že na ošetřovné bude nárok pouze po dobu platnosti omezení vyplývajících z nouzového stavu.

Už nyní vznikl problém s tím, že v předchozí verzi zákona se trochu pozapomnělo na školky, kde by rodiče mohli přijít o ošetřovné už na začátku května.

Změna zákona – nárok na ošetřovné i po 25. 5. 2020

Proto vznikl návrh na další úpravu zákona, který řeší ošetřovné. Tento návrh by měl umožnit, aby si rodiče nechali dítě doma, a i přesto měli až do konce června nárok na ošetřovné.

Návrh zákona byl 13. 5. 2020 schválen parlamentem a 20. 5. 2020 by jej měl schválit i senát.

Pokud bude schválen v navrhovaném znění, pak budou mít na ošetřovné nárok i rodiče, kteří se rozhodnou dítě do školy/školky neposlat.

Konkrétně se jedná o tuto změnu:

„(3) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, se pro účely § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění považuje v období do 30. června 2020 za splněnou i v případě, že zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nebo do školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole podle věty první je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu. Věta první a druhá platí obdobně v případě péče v zařízeních o jiné osoby uvedené v odstavci 2 a v § 3 odst. 1.“.

V praxi by to tedy pro rodiče znamenalo, že budou muset na zvláštním formuláři, který připraví ministerstvo uvést důvod, proč se rozhodli dítě neposílat do školy nebo školky.

Změna zákona současně zpětně řeší i situaci pro rodiče, kteří se starají děti, které chodí do školky:

Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, se pro účely § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění považuje za splněnou též tehdy, pokud zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nebo školy neumístil z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 zákona č. 133/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v období ode dne 1. května 2020 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Věta první platí obdobně v případě péče v zařízeních o jiné osoby uvedené v § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 1 zákona č. 133/2020 Sb.

Jaké budou podmínky, aby byl nárok na ošetřovné i po otevření školy/školky?

Vzhledem k tomu, že aktuálně ještě nebyla tato změna zákona finálně schválena, a že zatím není k dispozici zmiňovaný formulář, není možné říci, jak přísné budou podmínky.

Je otázkou, zda zmíněná možnost, ponechat si dítě doma, bude svázána se striktními podmínkami nebo budu pravidla volnější. Je pravděpodobné, že formulář bude zahrnovat pouze čestné prohlášení, že dítě spadá do rizikové skupiny, nebo že sdílí společnou domácnost s někým, kdo spadá do rizikové skupiny.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Nárok na ošetřovné i po otevření školy nebo školky – epidemie COVID

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna