Mají na podporu 25 tisíc nárok i ženy na mateřské nebo rodičovské?

Během epidemie koronaviru v roce 2020, schválila vládu jednorázovou podporu 25 tisíc korun pro skoro všechny živnostníky.

Během epidemie koronaviru v roce 2020, schválila vládu jednorázovou podporu 25 tisíc korun pro skoro všechny živnostníky. Na tento kompenzační bonus mají nárok jak OSVČ, kteří mají podnikání jako „hlavní“ činnost, tak i některé OSVČ vedlejší.

Nárok na podporu 25 tisíc korun tak mohou mít i ženy na mateřské nebo rodičovské. Podmínkou je, aby ke dni 12. 3. 2020 byly aktivními podnikatelkami. Pokud zahájili podnikání až po tomto datu, tak nárok na podporu není.

U podpory není nutné dokládat snížení příjmu nebo něco podobného. Stačí čestné prohlášení, že OSVČ byl nějak „postižen“ opatřeními v souvislosti s epidemií koronavirus. Může to být třeba uzavření nebo omezení provozní doby, nutnost pečovat o dítě, které nemůže chodit do školy, pokles odbytu nebo potíže u dodavatelů.

Mohlo by vás zajímat: Formulář – žádost o podporu 25 tisíc, Kolik je ošetřovné pro OSVČ během epidemie?

OSVČ má nárok na ošetřovné na dítě, pokud se stará alespoň o jedno dítě, které má maximálně 13 roků. A které je doma z důvodu uzavřené školy nebo školky. Nárok je i v dalších případech.
Ošetřovné pro OSVČ a kompenzační bonus (podpora 25 tisíc korun) mají rozdílné podmínky. V obou případech ale může být nárok na podporu pro OSVČ i po přerušení nebo obnovení (znovuzahájení) podnikání. Máte nárok na ošetřovné/bonus za konkrétní dny.
O podporu je možné žádat od 10. 4. 2020. Žádost je možné podat kdykoliv, až do června 2020. Kromě samotné žádosti (viz formulář níže) nejsou požadovány žádné další doklady nebo potvrzení.
Na podporu 25 tisíc korun mají nárok i ženy, které jsou na mateřské nebo rodičovské. Kompenzační bonus je možné požádat na příslušném Finančním úřadu.