Kdo si může zvolit variantu RP a v jaké výši?

Možnost volby výše - délky rodičovského příspěvku, je navázána na vyměřovací základ

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, která je určena k zajištění péče o dítě. Jeho výše je 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata (nebo více dětí).

Pokud jste neměli nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) a není možné ani doložit příjem otce dítěte, pak je maximální měsíční částka rodičovského příspěvku do 10 000 Kč (nebo do 15 000 Kč na dvojčata).

Od 1. 7. 2022, dochází ke změně – maximální měsíční částka rodičovské (pro ty, kdo neměli nárok na PPM), se zvyšuje na 13 000 Kč (u dvojčat na 19 500 Kč).

Můžete si tedy zvolit například čerpání rodičovského příspěvku na dobu 40 měsíců s měsíční platbou 7 500 Kč. Nebo vyšší měsíční částku, s kratší dobou. Limitem je právě těch 10 000 Kč měsíčně (od 1. 7. 2022 je to 13 000 Kč).

Možnost volby výše rodičovského příspěvku (nad 10 000 Kč, resp. nad 13 000 Kč od 1. 7. 2022), je navázána na vyměřovací základ (otce nebo matky dítěte, určuje se z příjmů v posledním zaměstnání/podnikání).

Ten je stejný, z jakého se určuje nárok a výše peněžité pomoci v mateřství. Stačí, pokud je možné doložit dostatečně vysoký příjem alespoň u jednoho z rodičů.

Rodičovský příspěvek může být až do výše 30ti násobku ze 70% denního vyměřovacího základu pro PPM.

Maximální rodičovská, kterou je možné dostávat, je v roce 2022 ve výši 47 700 Kč (to je současně i maximální výše PPM). Na takto vysokou rodičovskou může mát nárok jen ten kdo měl nárok na PPM, nebo pokud je v žádosti o rodičovský příspěvek doložen příjem otce.

Mohlo by vás zajímat: Kalkulačka mateřská 2022, Jídlo a pití v těhotenství, Jaký kočárek pro dvojčata

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), může mít nárok i muž (otec dítěte). Nárok je po dobu 22 týdnů – nejdříve od začátku 7 týdne po porodu. Výpočet mateřské pro otce dítěte je stejný, jako pro ženu. I zde se jedná o 70% z redukovaného vyměřovacího základu.
Otec dítěte (tatínek) má po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok je na ni během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské dovolené je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.
Délka a čerpání a výše rodičovského příspěvku může být během rodičovské změněna. Klidně i několikrát.
Celková výše rodičovského příspěvku je v roce 2022 částka 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata. Na tuto částku pak má nárok každý, kdo pečuje o dítě do 4 roků jeho věku. Může se ale lišit to, kolik budete dostávat každý měsíc.
Pokud plánujete kojit dítě co nejdéle, měli byste spíše zvolit některý z těch větších kojících polštářů.
Narození dvojčat připadá přibližně v počtu jednou na 80 porodů, tedy pravděpodobnost narození dvojčat je asi 1,25%.