Ochranná lhůta pro mateřskou po skončení zaměstnání

Délka „mateřské“ při narození jednoho dítěte je 28 týdnů

Mateřská, resp. přesněji peněžitá pomoc v mateřství (PPM), je dávka, kterou dostávají těhotné ženy v době 6 – 8 týdnů před porodem, a následně i po porodu.

Délka „mateřské“ při narození jednoho dítěte je 28 týdnů a při narození dvou a více dětí je to 37 týdnů. Na PPM může mít případně nárok i otec dítěte (vždy ale jen jedno z rodičů).

Otec dítěte si o „mateřskou“ může požádat až po skončení 6 týdnů po porodu, a dostává ji jen po dobu 22 týdnů.

Základní podmínkou, aby byla vyplácena mateřská, je to, že těhotná žena (nebo po porodu otec dítěte), je v době podání žádosti stále zaměstnána (účastníkem nemocenského pojištění = to platí zaměstnavatel), nebo si nemocenské pojištění platí, jako OSVČ sama.

Druhou možností je pak, že v době zahájení PPM je stále ještě v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání (poslední činnosti, ze které jí plynulo nemocenské pojištění).

Tato ochranná lhůta je „až“ 180 dní. Pokud byla žena nějakou dobu nezaměstnaná, pak pracuje třeba 3 měsíce, tedy např. 90 dní, pak je i ochranná doba jenom 90 dní.

Pokud by ale žena v době, na kterou by připadalo zahájení PPM, nebyla zaměstnána a nebyla ani v ochranné lhůtě 180 dní, pak na PPM nárok mít nebude.

Mohlo by vás zajímat: PPM na druhé dítě 2021, Z čeho se počítá mateřská 2021?, Výpočet mateřské u OSVČ 2021

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok i po skončení rodičovské dovolené, nebo po ukončení výplaty rodičovského příspěvku. Rozdíl může být v tom, zda se podpora vypočítá z vašeho platu (mzdy), nebo jen z průměrné mzdy (pak je podpora v nezaměstnanosti jen minimální).
Při ukončení zaměstnání výpovědí nebo i dohodou z důvodů v § 52 písm. a až c, Zákoník práce, máte nárok na odstupné. To může být trojnásobek průměrného výdělku. V rámci dohody o ukončení pracovního poměru, si ale můžete dohodnout i vyšší odstupné.
Pokud jste již během rodičovské nezaměstnaná, pak nebudete mít nárok na mateřskou (PPM) na druhé dítě. Pokud nenastoupíte do nového zaměstnání, pak vám po rodičovské nevzniká ani nárok na nemocenskou během rizikového těhotenství. Máte pouze nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení rodičovské.
Mateřská dovolená na 1 dítě je 28 týdnů (196 dní). Mateřská dovolená na dvojčata je 37 týdnů (259 dní). Žena, která je těhotná může na mateřskou nastoupit už v době 6 – 8 týdnů před porodem. Podmínky pro výpočet PPM, jsou v roce 2021 stejné, jako v předchozích letech.
Během těhotenství, nesmí těhotná žena dostat výpověď. Zakazuje to zákoník práce (paragraf 53). Pokud žena dostala výpověď ještě před začátkem těhotenství, pak se výpovědní doba, na dobu těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené, zastaví.
Podle paragrafu 53 zákoníku práce, platí pro těhotnou ženu (nebo ženu na mateřské či rodičovské) zákaz výpovědi. Výpověď po začátku těhotenství je tedy relativně neplatná. Při začátku těhotenství během výpovědní doby se výpovědní doba přeruší na dobu těhotenství a dobu mateřské a rodičovské dovolené.
Pokud ukončíte zaměstnání a jste již těhotná, pak je po skončení ochranná doba 180 dní. Pokud vám v této době vznikne nárok na mateřskou, pak ji budete dostávat za stejných podmínek, jako byste byla i nadále zaměstnaná.
Aby byl nárok na PPM, tak v posledních dvou letech (před zahájením PPM) musíte být zaměstnaná alespoň po dobu 270 kalendářních dní.