Ochranná lhůta pro mateřskou po skončení zaměstnání

Délka „mateřské“ při narození jednoho dítěte je 28 týdnů

Mateřská, resp. přesněji peněžitá pomoc v mateřství (PPM), je dávka, kterou dostávají těhotné ženy v době 6 – 8 týdnů před porodem, a následně i po porodu.

Délka „mateřské“ při narození jednoho dítěte je 28 týdnů a při narození dvou a více dětí je to 37 týdnů. Na PPM může mít případně nárok i otec dítěte (vždy ale jen jedno z rodičů).

Otec dítěte si o „mateřskou“ může požádat až po skončení 6 týdnů po porodu, a dostává ji jen po dobu 22 týdnů.

Základní podmínkou, aby byla vyplácena mateřská, je to, že těhotná žena (nebo po porodu otec dítěte), je v době podání žádosti stále zaměstnána (účastníkem nemocenského pojištění = to platí zaměstnavatel), nebo si nemocenské pojištění platí, jako OSVČ sama.

Druhou možností je pak, že v době zahájení PPM je stále ještě v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání (poslední činnosti, ze které jí plynulo nemocenské pojištění).

Tato ochranná lhůta je „až“ 180 dní. Pokud byla žena nějakou dobu nezaměstnaná, pak pracuje třeba 3 měsíce, tedy např. 90 dní, pak je i ochranná doba jenom 90 dní.

Pokud by ale žena v době, na kterou by připadalo zahájení PPM, nebyla zaměstnána a nebyla ani v ochranné lhůtě 180 dní, pak na PPM nárok mít nebude.

Mohlo by vás zajímat: PPM na druhé dítě 2023, Z čeho se počítá mateřská 2023?, Výpočet mateřské u OSVČ 2023

Rodičovská dovolená končí v den 3 narozenin dítěte. Hned následující pracovní den, byste se měla vracet do zaměstnání, nebo se domluvit na jiném řešení. Po skončení rodičovské, můžete mít nárok na neschopenku (pokud již budete těhotná, nebo pokud pro to bude jiný zdravotní důvod).
V roce 2023, začne platit novela zákoníku práce. Rodiče malých dětí budou mít nárok na home-office nebo na zkrácení úvazku v zaměstnání. Mění se i podmínky pro dohody (DPP a DPČ). Nově bude možná i výpověď elektronicky (emailem nebo datovou schránkou, apod.).
Na rodičovskou dovolenou je nárok až do 3 narozenin dítěte. Je možné i prodloužení rodičovské nebo obnovení již ukončení mateřské. Rodiče malých dětí, také mají nárok požadovat zkrácení úvazku nebo možnost pracovat z domu (home-office). Vláda chce prosadit i nárok na školku (povinnost vzít 3 leté dítě do školky).
Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství, PPM), může být nárok i při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Nebo někdy i při práci na dohodu o provedení práce (DPP). U DPP je ale nárok na mateřskou, jen pokud je příjem nad 10 000 Kč (u příjmu do 10 000 Kč nárok není).
Na podporu v nezaměstnanosti je nárok i po skončení rodičovské dovolené, nebo po ukončení výplaty rodičovského příspěvku. Rozdíl může být v tom, zda se podpora vypočítá z vašeho platu (mzdy), nebo jen z průměrné mzdy (pak je podpora v nezaměstnanosti jen minimální).
Po skončení výplaty mateřských dávek (PPM) nebo k datu narození dítěte je nárok na rodičovský příspěvek. Ten je v roce 2023 ve výši 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata. Rodičovská by se mohla zvýšit během roku 2023, nebo od začátku 2024. Vláda navrhuje zvýšení o 50 000 Kč
Mateřská dovolená na 1 dítě je 28 týdnů (196 dní). Mateřská dovolená na dvojčata je 37 týdnů (259 dní). Žena, která je těhotná může na mateřskou nastoupit už v době 6 – 8 týdnů před porodem. Podmínky pro výpočet PPM, jsou v roce 2023 stejné, jako v předchozích letech.
Zdravotní pojištění platí stát za osoby na rodičovské dovolené, nebo i za osoby, které čerpají rodičovský příspěvek. Sociální pojištění stát nikdy za nikoho neplatí. Doba péče o dítě, až do jeho 4 roků, se ale započítává jako doba účasti na důchodovém pojištění (tj. započítává se do nároku na důchod).