Sociální dávky pro samoživitelku

Těhotná žena pak má také před porodem nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM, lidově také „mateřské“ dávky).

Na jaké sociální dávky má nárok matka samoživitelka? Jaká je finanční podpora od státu, v souvislosti s těhotenstvím, porodem a péčí o dítě? Poradíme vám!

Již v těhotenství má žena nárok na některé dávky. Nejprve je to vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Ten se aplikuje, pokud se ženě kvůli těhotenství snížil plat (třeba z důvodu přeřazení na méně rizikovou pozici). Těhotná žena pak má také před porodem nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM, lidově také „mateřské“ dávky). Nárok vzniká v době 6 – 8 týdnů před porodem a trvá 28 týdnů na jedno dítě nebo 37 týdnů na dvojčata.

Po porodu, také může mít žena nárok, na porodné (13500 Kč na první dítě nebo 10000 Kč na druhé dítě). Po porodu vzniká nárok i na rodičovský příspěvek (buď k datu narození dítěte, nebo po ukončení výplaty PPM) a to ve výši 220 000 Kč. Při splnění podmínek si pak žena volí délku RP na 2 nebo 3 nebo 4 roky (či jinou). Maximální rodičovská je pak 11500 Kč měsíčně.

Po narození dítěte vzniká nárok na přídavky na dítě (500 Kč na dítě do 6 roků). Mimo to má matka samoživitelka, pokud je známý otec dítěte, nárok nejenom na alimenty na dítě (výše výživného na dítě se řeší buď dohodou, nebo soudně a závisí na příjmu otce). Má také nárok na výživné pro sebe. A to už v době těhotenství, před porodem. Může žádat jak pravidelný měsíční příspěvek (podobně jako u alimentů na dítě), tak i jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s porodem.

Mohlo by vás také zajímat: Sociální dávky pro těhotnou , Výše PPM na druhé dítě Kalkulačka mateřská

Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení částek životního a existenčního minima jak pro jednotlivce, tak i pro rodinu.
Doba, kdy jste doma na rodičovské dovolené, se z pohledu nároku na podporu v nezaměstnanosti zohledňuje stejně, jako byste byla zaměstnaná.
Po skončení rodičovské dovolené (po skončení pobírání rodičovského příspěvku), má žena, která bude nezaměstnaná, nárok na podporu.
Žena v domácnosti, která pečuje o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, má možnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně, a zdravotní pojištění za ni bude platit stát.
Nově, tedy od 1. 1. 2018, bude nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.
Aktuálně neexistuje žádný přesný vzorec, nebo tabulka, podle které by se musel soud řídit při stanovení výše výživného.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí.
V roce 2017 by se mělo daňové zvýhodnění na dítě zvýšit.