Na jaké sociální dávky je nárok během rodičovské dovolené (pro rodinu nebo pro samoživitelku)

<span>Během rodičovské dovolené, může být nárok na různé sociální dávky. Rodiny nebo samoživitelky s malým dítětem, mají nárok na rodičovský příspěvek a obvykle i na přídavky na dítě. Kromě toho může být nárok i na příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Samoživitelky mohou mít nárok i na náhradní výživné od státu.</span> Během rodičovské dovolené, může být nárok na různé sociální dávky. Rodiny nebo samoživitelky s malým dítětem, mají nárok na rodičovský příspěvek a obvykle i na přídavky na dítě. Kromě toho může být nárok i na příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Samoživitelky mohou mít nárok i na náhradní výživné od státu.

Během rodičovské dovolené, dochází u většiny rodin k výraznému poklesu příjmu. Zatímco mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), bývá obvykle ještě relativně vysoká, pro rodičovský příspěvek už to tak docela neplatí. Zvláště, pokud je zvolena delší doba čerpání rodičovské.

V ještě složitější situaci, se mohou ocitat matky samoživitelky, které jsou odkázány pouze na příjem z rodičovské. To je pak často velmi složitá situace.

Během rodičovské dovolené, pokud dojde k poklesu příjmu, ale může být nárok na různé sociální dávky.

Kromě rodičovského příspěvku, může být nárok i na přídavky na dítě nebo i na příspěvek na bydlení.

Při nízkém příjmu, může být nárok i na příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení. Samoživitelky mohou mít nárok i na náhradní výživné od státu.

Nárok na rodičovský příspěvek během rodičovské dovolené

Základní sociální dávkou, na kterou bývá nárok během rodičovské dovolené, je rodičovský příspěvek.

Na rodičovský příspěvek je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině. Nárok může mít pouze jeden z rodičů (zpravidla ten, který se bude starat o dítě).

Rodičovský příspěvek, vyplácí Úřad práce, po skončení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství – prvních 28 nebo 37 týdnů).

Podle aktuálních podmínek (v roce 2024), je rodičovský příspěvek 350 000 Kč na jedno dítě (u dvojčat je to 525 000 Kč). Od začátku roku 2024 došlo ke zvýšení rodičovské o 50 tisíc korun (na zvýšenou rodičovskou, ale bude nárok jen u dětí, které se narodí až od 1. 1. 2024).

U rodičovského příspěvku, je možná volba délky/doby po kterou bude vyplácen. V závislosti na předchozích příjmech v zaměstnání (na vyměřovacím základu), je možné volit částku do 13 000 Kč měsíčně, nebo případně i více. Pak se ale adekvátně zkracuje doba, po kterou je rodičovská vyplácena.

Při rozložení rodičovského příspěvku na dobu do 3 roků dítěte, je obvykle nárok na cca 10 000 Kč měsíčně (za předpokladu, že byl nárok na mateřskou).

Rodičovský příspěvek se vyřizuje na Úřadu práce v místě, kde bydlíte (žádost je možné vyřídit i online, přes internet).

Nárok na přídavky na dítě pro rodinu nebo pro samoživitelku

Kromě rodičovského příspěvku, může být dále nárok i na přídavky na dítě. Na příspěvek může být nárok u všech dětí (netýká se to jenom rodičovské dovolené).

U přídavků na dítě, se sleduje především výše příjmu – průměrný čistý měsíční příjem (všech osob ve společné domácnosti). Na přídavky mají nárok rodiny nebo samoživitelky, pokud jejich příjem nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

Kdo má nárok na přídavky na dítě:

  • Rodina s jedním dítětem (2 dospělí + 1 dítě do 6 roků) = životní minimum je 10 990 Kč, na přídavky je nárok při příjmu do 37 366 Kč (příspěvek na jedno dítě do 6 roků je 1330 Kč měsíčně)
  • Rodina se dvěma dětmi (2 dospělí + 2 děti do 6 roků) = životní minimum je 13 470 Kč, na přídavky je nárok při příjmu do 47 798 Kč měsíčně (příspěvky na dvě děti do 6 roků jsou 2660 Kč měsíčně)
  • Samoživitelka s jedním dítětem (1 dospělý + 1 dítě do 6 roků) = životní minimum je 6 950 Kč, na přídavky je nárok při příjmu do 23 630 Kč (příspěvek na jedno dítě do 6 roků je 1330 Kč měsíčně)
  • Samoživitelka se dvěma dětmi (1 dospělý + 2 děti do 6 roků) = životní minimum je 9 430 Kč, na přídavky je nárok při příjmu do 32 062 Kč (příspěvky na dvě děti do 6 roků jsou 2660 Kč měsíčně)

Přídavky na dítě se vyřizují na Úřadu práce v místě, kde bydlíte (žádost je možné vyřídit i online, přes internet).

Nárok na přídavky na bydlení během rodičovské dovolené

Nejenom během rodičovské dovolené, může být nárok na příspěvek na bydlení. Na tuto sociální dávku, mají nárok domácnosti, které mají vysoké náklady na bydlení.

Na příspěvek je nárok, pokud jsou náklady na bydlení vyšší, než 30% průměrného čistého měsíčního příjmu.

Příspěvek na bydlení je možné žádat při bydlení v nájmu, při podnájmu celého bytu, při bydlení ve vlastním nebo v družstevním bytě. Nárok ale není při bydlení na ubytovně (na ubytovně může být nárok na doplatek na bydlení – viz dále).

Výše příspěvku na bydlení, závisí na lokalitě, kde bydlíte a také i na počtu osob, které společně bydlí. Roli hrají i doložené skutečné náklady na bydlení (zaplacený nájem, platby za energie nebo služby).

Příspěvek na bydlení, aktuálně dostává cca 250 tisíc domácností, a průměrná částka je přibližně 6500 Kč měsíčně.

Příspěvek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce v místě, kde bydlíte (žádost je možné vyřídit i online, přes internet).

Nárok na příspěvek na živobytí během rodičovské dovolené

Příspěvek na živobytí spadá pod dávky hmotné nouze. Na tyto sociální dávky, mají nárok rodiny nebo samoživitelky, které mají jen velmi nízké příjmy. Na příspěvek je nárok, pokud po zaplacení nákladů na bydlení, nezůstává ani životní minimum.

U příspěvku na živobytí, se posuzují příjmy všech osob, které spolu společně žijí (společná domácnost). Z toho, kolik je životní nebo existenční minimum pro daný počet osob (a případně i na základě toho, zda je nárok na příplatek při dietním stravování – což se týká například i kojících žen), je pak vypočítána částka na živobytí.

Pokud v rodině (ve společné domácnosti), nezůstává po zaplacení nákladů na bydlení dostatečně vysoká částka, pak je nárok na adekvátní doplatek (doplatek do životního minima).

Příspěvek na živobytí, má ale poněkud přísnější podmínky. Posuzují se nejenom měsíční příjmy, ale hodnotí se i celková sociální a majetková situace. Pro vyřízení příspěvku, je nutné doložit více dokumentů a může to trvat delší dobu. Příspěvek na živobytí se nedá vyřídit online, pouze osobně na pobočce Úřadu práce.

Nárok na doplatek na bydlení během rodičovské dovolené

Kromě příspěvku na bydlení, je i druhá sociální dávka  – doplatek na bydlení. Na tuto dávku je nárok pouze v některých případech.

Na doplatek mají nárok ti, kdo jsou ve hmotné nouzi (tj. mimo jiné, je nutné nejprve vyřídit příspěvek na živobytí). Pokud po zaplacení nákladů na bydlení (včetně příspěvku na bydlení), nezůstává adekvátní částka na živobytí, pak je nárok ještě i na tento doplatek.

Podobně, jako příspěvek na živobytí, i doplatek na bydlení spadá pod dávky hmotné nouze. I zde jsou přísnější podmínky a žádost o doplatek je nutné vyřídit osobně na Úřadu práce (žádost se nedá vyřídit přes internet).

Nárok na náhradní výživné pro samoživitelky

Samoživitelky, kterým druhý rodič neplatí výživné (alimenty na dítě), se mohou obrátit na Úřad práce, a požádat si o náhradní výživné od státu.

Náhradní výživné od Úřadu práce, může být až 3 000 Kč na jedno dítě. Podmínkou, aby byl nárok na tuto sociální dávku, je ale zahájení exekuce pro vymáhání dluhu na alimentech (musí být podán alespoň návrh na zahájení exekuce).

Předpokladem pro nárok na náhradní výživné, je tedy soudem stanovená povinnost, aby druhý rodič platil alimenty (pokud není výživné stanoveno soudem, pak je nutné nejprve alimenty řešit u soudu).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Na jaké sociální dávky je nárok během rodičovské dovolené (pro rodinu nebo pro samoživitelku)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna