Zvýšení přídavků na dítě v roce 2022

V roce 2021 se změnily podmínky, pro nárok na přídavky na dítě. A současně došlo i k jejich zvýšení o 130 – 380 Kč.

V roce 2021 se změnily podmínky, pro nárok na přídavky na dítě. A současně došlo i k jejich zvýšení o 130 – 380 Kč.

Hranice maximálního příjmu, pro nárok na dětské přídavky se zvýšila. Nově je nárok, při příjmu až do 3,4 násobku životního minima.

Od 1. dubna 2022, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima o cca 10%. Od července 2022, se životní minimum zvyšuje podruhé, tentokrát o 8,8%.

Díky tomu se změní hranice průměrného měsíčního příjmu, do jaké je ještě nárok na přídavek na dítě. Od dubna i od července 2022, tak může mít na přídavky nárok více dětí.

Životní minimum pro rodinu se dvěma dětmi do 6 roků, je v roce 2022 ve výši 12 810 Kč (platí od 1. 7. 2022).

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je nárok na příspěvek na dítě, až do příjmu 43 554 Kč (platí od 1. 7. 2022).

Současně se zvýšením limitu (výše příjmu), se  zvýšily i samotné přídavky o 130 až 380 Kč.

Zvýšily se jak ty základní přídavky, tak i ty zvýšené  – u nich je o 500 Kč více, pokud má alespoň jedna osoba v rodině nějaký příjem ze zaměstnání nebo z podobných zdrojů příjmu.

Základní přídavky na dítě v roce 2022 jsou 630 Kč na dítě do 6 roků, 770 Kč na dítě 6 – 15 roků a 880 Kč na dítě do 26 roků.

Zvýšené přídavky na dítě v roce 2022 by měly být 1130 Kč na dítě do 6 roků, 1270 Kč na dítě 6 – 15 roků a 1380 Kč na dítě do 26 roků.

Zvýšení životního minima v roce 2022

Od začátku dubna 2022, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima o cca 10%. Podruhé se životní minimum zvyšuje od začátku července 2022 (zvýšení o 8,8%).

Díky tomuto zvýšení, bude mít v roce 2022, nárok na příspěvek na dítě více rodin.

U čtyřčlenné rodiny, která má dvě děti do 6 roků, to v praxi znamená, že od dubna 2022, mají nárok na přídavky i při příjmu do 43 554 Kč (před tím to bylo „jen“ při přijmu do 36 346 Kč (na začátku roku), a před změnou podmínek v roce 2021 ještě méně).

Viz kalkulačka pro výpočet nároku na přídavky na dítě od 1. 7. 2022

Mohlo by vás zajímat: Kdo bude mít nárok na vyšší přídavky na dítě?, Porodné na dvojčata 2022, Alergie u kojenců

Od začátku července 2022 se znovu zvýšilo životní a existenční minimum (zvýšení o 8,8% od 1. 7. 2022). Od července, bude mít nárok na sociální dávky více lidí. Týká se to i příspěvek na dítě. Na dětské přídavky je nově nárok, i při vyšších příjmech. V srpnu se také bude vyplácet mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků.
Na ošetřovné (OČR) může mít nárok i babička na vnuka nebo vnučku. A to, i když nebydlí ve společné domácnosti. Podmínky jsou stejné (maximálně 9 dní, 60% z redukovaného vyměřovacího základu). Na OČR ale není nárok v době, kdy je na dítě čerpán rodičovský příspěvek (to může mít nárok jenom žena, pokud už pracuje).
Na mimořádný jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě, bude nárok při příjmu do 1 miliónu korun hrubého (příjem za rok 2021). Mezi příjmy se počítá výplata ze zaměstnání, příjmy z podnikání, příjmy z DPP nebo DPČ, alimenty (výživné), rodičovský příspěvek, a další. Počítá se i příjem dalších osob (které sdílí společnou domácnost s rodičem dítěte).
Od začátku letních prázdnin (od 1. 7. 2022), by se mělo znovu zvyšovat životní minimum (letos už podruhé). Životní minimum pro jednotlivce, bude nově 4620 Kč. Existenční minimum, bude nově 2980 Kč. Na sociální dávky, bude mít od července nárok více lidí – mohou dostat i více peněz.
Vláda představila záměr na zvýšení rodičovského příspěvku (nově až 13 000 Kč měsíčně). A dále by chtěla během srpna 2022, vyplatit mimořádný jednorázový příspěvek na dítě 5000 Kč. Tento přídavek na dítě, by byl určen pro rodiny s ročním příjmem do 1 miliónu korun a týkal by se dětí do
V roce 2021, se od poloviny roku zvýšily přídavky na dítě o 130 až 380 Kč. Současně je nově nárok na přídavky, i při průměrném měsíčním příjmu v rodině, který nepřekračuje 3,4 násobek životního minima. Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (tj. o 200 - 390 Kč)
V roce 2022 se zvýšilo životní minimum (od 1. dubna 2022 se navýšily částky životního a existenčního minima o 10%). Základní životní minimum jednotlivce je tedy od 1. 4. 2022 částka 4250 Kč (zvýšení o 390 Kč). Existenční minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 částka 2740 Kč (zvýšení o 250 Kč).
Vláda navrhuje zvýšení ošetřovného na 80%, během epidemie koronaviru COVID-19. Ošetřovné by se zvýšilo zpětně od začátku března (od 1. 3. 2021). Ostatní podmínky pro nárok na OČR během epidemie, by se ale měnit neměly. I nadále bude nárok jen u dětí, mladších než 10 roků.