Kalkulačka: Podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské 2024

<span>Po skončení rodičovské dovolené (po skončení pobírání rodičovského příspěvku), má žena, která bude nezaměstnaná, nárok na podporu. Minimální podpora po rodičovské je ale nízká. V roce 2024 je to za první dva měsíce jen 6 365 Kč. Další měsíce je to ještě méně. </span> Po skončení rodičovské dovolené (po skončení pobírání rodičovského příspěvku), má žena, která bude nezaměstnaná, nárok na podporu. Minimální podpora po rodičovské je ale nízká. V roce 2024 je to za první dva měsíce jen 6 365 Kč. Další měsíce je to ještě méně. 

Spočítejte si, jak vysoká by byla vaše podpora, pokud byste v roce 2024 skončili v zaměstnání. Najdete zde aktuální online kalkulačku pro výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2024. Podíváme se především na to, jak je to s nárokem na podporu po skončení mateřské nebo rodičovské. A jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti po rodičovské.

Kdo má nárok na podporu v roce 2024

Nárok na podporu v nezaměstnanosti je při splnění příslušných podmínek. Tou hlavní je, abyste v posledních dvou letech měli „odpracováno“ nejméně 12 kalendářních měsíců. Nemusí se jednat jen o dobu v zaměstnání v pravém slova smysl.

U OSVČ (aby měli nárok na podporu), je podstatné to jestli a v jaké výši platí sociální pojištění. U žen po rodičovské se pak zase doba, kdy byli doma s dítětem, započítává jako tzv. náhradní doba důchodového pojištění.

Změny od ledna 2024: Změna podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

V roce 2023, prosadila vláda řadu změn. Jedná se o důchodovou reformu, daňovou reformu a různá úsporná opatření. Bude se měnit výpočet výplaty v zaměstnání, bude nárok na dovolenou u DPP a DPČ, nebo bylo schváleno i zvýšení pro rodičovský příspěvek. Jednou z plánovaných změn, je i zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Zpřísnění podmínek, které platí od ledna 2024, se týká situací, kdy někdo žádá o podporu opakovaně, jen krátce po sobě (měl na podporu nárok někdy v posledních 2 letech).

Dříve bylo nutné pro další podporu odpracovat minimálně 3 nebo 6 měsíců (podle toho, jestli byla předchozí podpora vyčerpána celá nebo ne).

Podle nových podmínek, se minimální doba v novém zaměstnání zvýšila na 5 měsíců (předchozí podpora nebyla dočerpána celá). Nebo minimálně 9 měsíců v novém zaměstnání (předchozí podpora byla vyčerpána celá).

Změny, které platí od začátku roku 2024, se týkají i odstupného. Úřady práce už nevyplácí kompenzace za nevyplacené odstupné. A odstupné už nemá vliv na výplatu podpory (dříve se výplata podpory odkládala o stejný počet měsíců, za kolik byl nárok na odstupné).

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je podpora v nezaměstnanosti od 1. 1. 2024?

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od toho, jaká byla vaše čistá mzda v posledním zaměstnání. Výpočet podpory se provádí z průměrné čisté mzdy z posledního (ukončeného) kalendářního čtvrtletí v posledním zaměstnání.

Výše podpory je:

 • 65% z průměrné čisté mzdy za první dva měsíce (1 a 2 měsíc)
 • 50% z průměrné čisté mzdy za druhé dva měsíce (3 a 4 měsíc)
 • 45% z průměrné čisté mzdy za další (5 až popř. 11 měsíc)

U podpory pak také záleží na tom, kolik vám je roků. Pokud jste starší, pak je zohledněno to, že vám může trvat delší dobu, než najdete novou práci. A proto dostáváte podporu delší dobu:

 • 5 měsíců pokud je vám do 50 roků
 • 8 měsíců pokud je vám od 50 roků do 55 roků
 • 11 měsíců pokud je vám nad 55 roků

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

U podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci (tu dostáváte, pokud absolvujete nějaký rekvalifikační kurz organizovaný Úřadem práce), je stanovena maximální výše. Takže bez ohledu na to, jak byla ve skutečnosti vysoká vaše mzda, nikdy nemůžete dostat více než:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2024 = 24 608 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci 2024 = 27 578 Kč

Návrat do zaměstnání po skončení rodičovské

Pokud byla žena před mateřskou/rodičovskou dovolenou zaměstnána a její zaměstnání během rodičovské dovolené nezaniklo (třeba protože měla pracovní poměr na dobu určitou), pak by se po skončení rodičovské měla vrátit do zaměstnání. Zde je pak několik možností (pokud by žena nechtěla v původním zaměstnání pokračovat):

 • Žena může v zaměstnání požádat o poskytnutí neplaceného volna (například pokud jí nevezmou dítě do školky, nebo pokud bude těhotná s druhým dítětem)
 • Zaměstnavatel může dát ženě výpověď a odstupné
 • Žena může uzavřít dohodou o ukončení pracovního poměru

Budu mít nárok na podporu po skončení rodičovské?

Po skončení rodičovské dovolené (po skončení pobírání rodičovského příspěvku), má žena, která bude nezaměstnaná, nárok na podporu. Pokud skončí zaměstnání výpovědí po rodičovské, pak by se výše její podpory měla odvíjet z platu (je zde výpovědní doba 2 měsíce a někdy i odstupné).

I pokud byla žena v době rodičovské nezaměstnaná, bude mít nárok na podporu. Sice v posledních dvou letech nepracovala 12 měsíců (což je jedna z hlavních podmínek). Doba, kdy byla na rodičovské (dostávala rodičovský příspěvek), se jí ale „počítá“ (jedná se o náhradní dobu důchodového pojištění).

V každém případě je po skončení rodičovské nárok na podporu.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské v roce 2024?

Pokud ale byla žena během rodičovské dovolené nezaměstnaná, pak po skončení rodičovské není z čeho spočítat výši podpory. Z rodičovského příspěvku se podpora počítat nedá.

V takovém případě se vychází z průměrné mzdy v ČR. V roce 2024 by se tedy počítala průměrná mzda za 1 až 3 čtvrtletí minulého roku – což je 42 427 Kč. První dva měsíce dostane žena 15% z průměrné mzdy, druhé dva měsíce dostane 12% a poslední měsíc 11%:

 • Za první dva měsíce 15% z průměrné mzdy v ČR = v roce 2024 je to 6 365 Kč/měsíc
 • Za druhé dva měsíce 12% z průměrné mzdy v ČR = v roce 2024 je to 5 092 Kč/měsíc
 • Zbytek doby 11% z průměrné mzdy v ČR = v roce 2024 je to 4 667 Kč/měsíc

Jaké jsou sociální dávky po skončení rodičovské?

Pokud pak má žena po skončení rodičovské (díky velmi nízké podpoře), jen nízký příjem, je zde možnost získat i další sociální dávky. Může se jednat o příspěvek na dítě. Na ten je nárok, pokud průměrný měsíční (čistý) příjem rodiny nepřevyšuje 3,4 násobku životního minima.

Také může být nárok na příspěvek na bydlení – v roce 2024, došlo ke zrušení mimořádného zvýšení. A došlo i ke změně podmínek. Nárok by mělo mít méně domácností, a mohou dostat i méně peněz. O příspěvek  je možné žádat, pokud máte uzavřenu nájemní smlouvu (nebo jste majitelem bytu v osobním nebo družstevním vlastnictví). Také je nutné, abyste v bytě/domě měli trvalé bydliště.

Při velmi nízkém příjmu je pak možné žádat ještě o dávky hmotné nouzepříspěvek na živobytí (doplatek do životního minima) nebo doplatek na bydlení. Na ty je ale nárok jen při opravdu nízkém příjmu celé rodiny (nestačí tedy jen to, že má žena malou podporu, zohledňuje se i příjem manžela/partnera).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna