Kalkulačka: Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2024

<span>V roce 2024 se podmínky pro nárok na dětské přídavky nemění. Aktuálně je nárok na přídavky, i při průměrném měsíčním příjmu v rodině, který nepřekračuje 3,4 násobek životního minima. Přídavky na dítě je nově možné vyřídit i online - přes internet v aplikaci JENDA.</span> V roce 2024 se podmínky pro nárok na dětské přídavky nemění. Aktuálně je nárok na přídavky, i při průměrném měsíčním příjmu v rodině, který nepřekračuje 3,4 násobek životního minima. Přídavky na dítě je nově možné vyřídit i online - přes internet v aplikaci JENDA.

V roce 2024 se dětské přídavky nemění. V minulém roce se dětské přídavky zvýšily o 200 Kč měsíčně. V roce 2024 se nic nemění a vše zůstává tak, jak to bylo i v předchozím roce.

V roce 2024, se nemění ani životní minimum, které se používá při posuzování nároku na tuto sociální dávku. Aktuálně je nárok na přídavky na dítě, při příjmu až do 3,4 násobku životního minima.

Ten, kdo měl na přídavky nárok v minulém roce, na ně s největší pravděpodobností bude mít nárok i v roce 2024. Podmínky jsou stejné.

Kolik je životní minimum v roce 2024?

Jedním z údajů, který rozhoduje o tom, kdo má nárok na dětské přídavky, je i životní minimum (to má vliv na různé sociální dávky). Na dětské přídavky je nárok, pokud průměrná výše příjmu (čisté příjmy), nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

Životní minimum se naposledy měnilo na začátku minulého roku. V roce 2024 zatím nejsou žádné změny, a platí stejné údaje, jako v předchozím roce.

Viz: Nová kalkulačka: Výpočet životního minima v roce 2024

Kalkulačka: Kdo bude mít nárok na přídavky na dítě v roce 2024?

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik budou přídavky na dítě, a kdo na ně má nárok v roce 2024.

Kalkulačka přídavky na děti 2024
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2024?

Přídavky na dítě, jsou už nějakou dobu vypláceny ve dvou rozdílných sazbách:

  • Základní přídavky na dítě = nárok mají všichni žadatelé, pokud je jich příjem nižší než 3,4 násobek životního minima
  • Zvýšené přídavky na dítě (o 500 Kč více) = nárok mají ti žadatelé, kteří kromě výše uvedení podmínky, mají příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání nebo z nějaké brigády na DPP nebo DPČ) alespoň ve výši 4860 Kč měsíčně. Kromě výplaty to může být i jen nějaká náhrada mzdy – podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, nemocenská, mateřská, rodičovská, ošetřovné, invalidní nebo starobní důchod apod.

V roce 2024 se přídavky na dítě nemění:

Přídavky na dítě 2024 základní zvýšené
Dítě do 6 roků 830 Kč 1330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 970 Kč 1470 Kč
Dítě do 26 roků 1080 Kč 1580 Kč

Kdo bude mít nárok na přídavky na dítě v roce 2024

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že v roce 2024, bude mít nárok na příspěvek při příjmu až do 23 630 Kč.

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je v roce 2024, nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 45 798 Kč.

Další možné příklady si můžete sami spočítat v naší kalkulačce.

Jaké příjmy ovlivňují nárok na dětské přídavky

Pro nárok na přídavky na dítě, je nutné vždy jednou za 3 měsíce (v lednu, dubnu, červenci a říjnu), doložit výši příjmu.

Dokládá se čistý příjem za všechny osoby ve společné domácnosti (v rodině). Příjem dětí, během letních prázdnin (studentské brigády), se sice také musí dokládat, nebo nemá negativní vliv.

Jako příjem se u přídavků na dítě dokládá především:

Některé příjmy, se u přídavků na dítě naopak nezohlední. Například jednorázové sociální dávky jako je porodné. Nebo účelově vázané sociální dávky, jako je příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí) apod.

Příjem z podnikání OSVČ a nárok na přídavky na dítě

U podnikatelů (OSVČ, živnostníků), je to se sociálními dávkami složitější (a netýká se to jen přídavku na dítě).

Jako příjem se u OSVČ, započítá 1/12 z jejich příjmu v posledním daňovém přiznání. Minimálně ale 20 100 Kč měsíčně nebo 10 000 Kč měsíčně.

Viz paragraf 5, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

(5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnosti, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Jak vyřídit dětské přídavky – žádost a formuláře

Přídavky na dítě, je možné vyřídit na Úřadu práce. Pokud zjistíte, že máte v roce 2024 nárok na dětské přídavky, pak můžete zajít na Úřad práce a podat si žádost o tuto sociální dávku.

O přídavky na dítě je možné požádat i zpětně. Maximálně ale o 3 měsíce nazpět.

Příslušnou žádost (formulář) na přídavky na dítě, najdete přímo na webu MPSV.cz zde. Kromě samotné online žádosti, zde najdete i návod, jak vyplnit žádost (viz vzor vyplněného formuláře).

K žádosti o přídavek na dítě je nutné doložit osobní doklady (všech osob ve společné domácnosti). Dokládá se i výše příjmu, za předchozí 3 měsíce (Formulář: Potvrzení o výši čtvrtletního příjmu). U starších dětí je potřeba doložit jejich nezaopatřenost (Formulář: Potvrzení o studiu). Mohou být potřeba i další formuláře a dokumenty.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna