Kalkulačka: zvýšení přídavků na dítě v roce 2021 (od 1. 7. 2021)

<span>V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte od 1. 7. 2021 nárok na příspěvek na dítě. V roce 2021, se zvýší přídavky na dítě. A to o 26 - 38% (o 130 až 380 Kč, podle věku dítěte). Současně bude mít na dětské přídavky nárok více rodin. Zvýší se maximální výše příjmu (3,4 násobek životního minima), při kterém je nárok na tyto sociální dávky.</span> V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte od 1. 7. 2021 nárok na příspěvek na dítě. V roce 2021, se zvýší přídavky na dítě. A to o 26 - 38% (o 130 až 380 Kč, podle věku dítěte). Současně bude mít na dětské přídavky nárok více rodin. Zvýší se maximální výše příjmu (3,4 násobek životního minima), při kterém je nárok na tyto sociální dávky.

V dubnu 2021, rozhodl Parlament o zvýšení dětských přídavků v roce 2021. Od začátku července 2021, by se měly dětské přídavky zvýšit o 26-38%. Reálně to znamená zvýšení o 130 až 380 Kč měsíčně.

Kromě toho, se i o cca 26% zvýší limit, pro maximální výši příjmu, při kterém je ještě nárok na tyto sociální dávky.

Zatímco v roce 2020 (a až do 30. 6. 2021), je nárok na příspěvek na dítě, pokud průměrný čistý měsíční příjem nepřekročí 2,7 násobek životního minima. Od 1. 7. 2021, bude nárok na přídavky na dítě, i při příjmu až do 3,4 násobku životního minima.

Reálně to znamená, že zatímco nyní je nárok na dětské přídavky u rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, při příjmu do 28 863 Kč měsíčně. Od 1. 7. 2021 budou mít nárok i rodin s příjmem do 36 346 Kč (tj. při příjmu o cca 7500 Kč více).

Kalkulačka: Kdo bude mít nárok na přídavky na dítě po změně podmínek od 1. 7. 2021?

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik budou přídavky na dítě, po zvýšení od července 2021 (zvýšení o 26%).

Můžete si spočítat, zda budete mít nově nárok na přídavky, po změně limitu na 3,4 násobek životního minima.

Kalkulačka přídavky na děti od 1.7.2021
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

O kolik se zvýší přídavky na dítě v roce 2021 (od 1. 7. 2021)?

Přídavky na dítě, jsou už nějakou dobu vypláceny ve dvou rozdílných sazbách:

  • Základní přídavky na dítě = nárok mají všichni žadatelé, pokud je jich příjem nižší než 2,7 násobek životního minima (do 30. 6. 2021) nebo nižší než 3,4 násobek životního minima (od 1. 7. 2021)
  • Zvýšené přídavky na dítě (o 500 Kč více) = nárok mají ti žadatelé, kteří kromě výše uvedení podmínky, mají příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání nebo z nějaké brigády na DPP nebo DPČ) alespoň ve výši 3860 Kč měsíčně. Kromě výplaty to může být i jen nějaká náhrada mzdy – podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, nemocenská, mateřská, rodičovská, ošetřovné, invalidní nebo starobní důchod apod.

Od 1. 7. 2021 by se měly všechny dětské přídavky zvýšit o 130 až 180 Kč.

Zvýšení přídavků na dítě od 1. 7. 2021 – základní sazba

Na základní příspěvky mají nárok všichni, kdo splní základní podmínky:

Přídavky na dítě do 30. 6. 2021 od 1. 7. 2021 Zvýšení
Dítě do 6 roků 500 Kč 630 Kč 130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 610 Kč 770 Kč 160 Kč
Dítě do 26 roků 700 Kč 880 Kč 180 Kč

Zvýšení přídavků na dítě od 1. 7. 2021 – zvýšená sazba

Na vyšší sazbu přídavků na dítě, mají nárok ty rodiny, kde má alespoň jedna osoba příjem 3860 Kč, ze zaměstnání, podnikání nebo podobný příjem (nemocenská, mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti, důchod, ošetřovné, apod.).

Přídavky na dítě do 30. 6. 2021 od 1. 7. 2021 Zvýšení
Dítě do 6 roků 800 Kč 1 130 Kč 330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 910 Kč 1 270 Kč 360 Kč
Dítě do 26 roků 1 000 Kč 1 380 Kč 380 Kč

Kdo bude mít nárok na přídavky na dítě v roce 2021?

Základní podmínky, pro nárok na dětské přídavky, se v roce 2021 nemění. S výjimkou zvýšení limitu pro výši měsíčního příjmu na 3,4 násobek životního minima od 1. 7. 2021.

Životní minimum se naposledy zvyšovalo od 1. 4. 2020 (došlo ke zvýšení cca o 13%). Vzhledem k tomu, že životní a existenční minimum se moc často nezvyšuje, tak se další zvýšení v roce 2021 neočekává.

Nárok na přídavky na dítě, má buď samotné dítě (nebo jeho zákonný zástupce). Žádat o příspěvek na dítě, ale může podat vždy jen jeden žadatel (rozvedení rodiče se musí domluvit).

Nárok na přídavky je u malých dětí, nebo u dětí až do 26 roků, pokud dále studují (jsou nezaopatřené).

Jaké příjmy ovlivňují nárok na dětské přídavky

Pro nárok na přídavky na dítě, je nutné vždy jednou za 3 měsíce (v lednu, dubnu, červenci a říjnu), doložit výši příjmu.

Dokládá se čistý příjem za všechny osoby ve společné domácnosti (v rodině). Příjem dětí, během letních prázdnin (studentské brigády), se sice také musí dokládat, nebo nemá negativní vliv.

Jako příjem se u přídavků na dítě dokládá především:

Některé příjmy, se u přídavků na dítě naopak nezohlední. Například jednorázové sociální dávky jako je porodné. Nebo účelově vázané sociální dávky, jako je příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí) apod.

Příjem z podnikání OSVČ a nárok na přídavky na dítě

U podnikatelů (OSVČ, živnostníků), je to se sociálními dávkami složitější (a netýká se to jen přídavku na dítě).

Jako příjem se u OSVČ, započítá 1/12 z jejich příjmu v posledním daňovém přiznání. Minimálně ale 17000 Kč měsíčně nebo 8500 Kč měsíčně.

Viz paragraf 5, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

(5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnosti, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Jak vyřídit dětské přídavky – žádost a formuláře 2021

Přídavky na dítě, je možné vyřídit na Úřadu práce. Pokud zjistíte, že od 1. 4. 2021 budete mít nově nárok na dětské přídavky, pak můžete zajít na Úřad práce a podat si žádost o tuto sociální dávku.

O přídavky na dítě je možné požádat i zpětně. Maximálně ale o 3 měsíce nazpět.

Příslušnou žádost (formulář) na přídavky na dítě, najdete přímo na webu MPSV.cz zde. Kromě samotné online žádosti, zde najdete i návod, jak vyplnit žádost (viz vzor vyplněného formuláře).

K žádosti o přídavek na dítě je nutné doložit osobní doklady (všech osob ve společné domácnosti). Dokládá se i výše příjmu, za předchozí 3 měsíce (Formulář: Potvrzení o výši čtvrtletního příjmu). U starších dětí je potřeba doložit jejich nezaopatřenost (Formulář: Potvrzení o studiu). Mohou být potřeba i další formuláře a dokumenty.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: zvýšení přídavků na dítě v roce 2021 (od 1. 7. 2021)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna