Kalkulačka: přídavky na dítě v roce 2022 (od 1. 4. 2022)

<span>V roce 2021, se od poloviny roku zvýšily přídavky na dítě o 130 až 380 Kč. Současně je nově nárok na přídavky, i při průměrném měsíčním příjmu v rodině, který nepřekračuje 3,4 násobek životního minima. Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (tj. o 200 - 390 Kč)</span> V roce 2021, se od poloviny roku zvýšily přídavky na dítě o 130 až 380 Kč. Současně je nově nárok na přídavky, i při průměrném měsíčním příjmu v rodině, který nepřekračuje 3,4 násobek životního minima. Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (tj. o 200 - 390 Kč)

V roce 2021 došlo ke zvýšení dětských přídavků. Od poloviny roku 2021, se dětské přídavky zvýšily o cca 26%. Reálně šlo o zvýšení  130 až 380 Kč měsíčně.

Kromě toho, se zvýšil i limit výše příjmu, do jakého je ještě nárok na dětské přídavky.  Nově je nárok na přídavky na dítě, i při příjmu až do 3,4 násobku životního minima.

Od začátku dubna 2022 (od 1. 4. 2022), je zde další změna, která umožní získat tuto sociální dávku i dalším rodinám (dětem).

Od 1. dubna 2022, se zvyšuje životní minimum o 10%. Díky tomu vzroste maximální měsíční příjem, při kterém je stále ještě nárok na přídavky.

Přídavky na dítě od 1. 7. 2022 – nárok bude mít více rodin

V roce 2022, se dvakrát zvyšuje životní a existenční minimum. Poprvé od začátku dubna, podruhé od začátku července 2022.

Díky tomuto zvýšení, bude mít více dětí (rodin) nárok na dětské přídavky (nárok je při průměrném měsíčním příjmu do 3,4 násobku životního minima)

Viz tato nová kalkulačka: Přídavky na dítě po zvýšení životního minima od 1. 7. 2022

Vláda také navrhuje vyplacení mimořádného příspěvku 5000 Kč na dítě (do konce srpna 2022), pro všechny děti do 18 roků (pokud je v rodině příjem do 1 miliónu korun) – více informací o příspěvku 5000 Kč na dítě je zde.

Kalkulačka: Kdo bude mít nárok na přídavky na dítě po změně podmínek od 1. 4. 2022?

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik budou přídavky na dítě, po zvýšení životního minima od začátku dubna 2022.

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 4. 2022
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4250 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2022?

Přídavky na dítě, jsou už nějakou dobu vypláceny ve dvou rozdílných sazbách:

  • Základní přídavky na dítě = nárok mají všichni žadatelé, pokud je jich příjem nižší než 3,4 násobek životního minima
  • Zvýšené přídavky na dítě (o 500 Kč více) = nárok mají ti žadatelé, kteří kromě výše uvedení podmínky, mají příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání nebo z nějaké brigády na DPP nebo DPČ) alespoň ve výši 4250 Kč měsíčně. Kromě výplaty to může být i jen nějaká náhrada mzdy – podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, nemocenská, mateřská, rodičovská, ošetřovné, invalidní nebo starobní důchod apod.

Přídavky na dítě, se zvyšovaly v polovině roku 2021. V roce 2022, se zatím neplánuje další změna:

Přídavky na dítě 2022 základní zvýšené
Dítě do 6 roků 630 Kč 1130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 770 Kč 1270 Kč
Dítě do 26 roků 880 Kč 13800 Kč

Kdo bude mít nárok na přídavky na dítě v roce 2022

Od 1. dubna 2022, začíná platit další významná změna, která ovlivní posuzování nároku na přídavky na dítě. Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (tj. o 200 – 390 Kč). Díky zvýšení životního minima, bude mít od dubna nárok na přídavky podstatně více rodin. Zvýšení se totiž výše průměrného měsíčního příjmu, při kterém je ještě nárok na tuto sociální dávku.

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že od dubna 2022, bude mít nárok na příspěvek při příjmu až do 20 672 Kč. Tedy při příjmu o několik tisíc korun vyšším, než v roce 2021.

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je od dubna 2022, nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 40 052 Kč. Tedy opět i při podstatně vyšším příjmu, než dříve.

Jaké příjmy ovlivňují nárok na dětské přídavky

Pro nárok na přídavky na dítě, je nutné vždy jednou za 3 měsíce (v lednu, dubnu, červenci a říjnu), doložit výši příjmu.

Dokládá se čistý příjem za všechny osoby ve společné domácnosti (v rodině). Příjem dětí, během letních prázdnin (studentské brigády), se sice také musí dokládat, nebo nemá negativní vliv.

Jako příjem se u přídavků na dítě dokládá především:

Některé příjmy, se u přídavků na dítě naopak nezohlední. Například jednorázové sociální dávky jako je porodné. Nebo účelově vázané sociální dávky, jako je příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí) apod.

Příjem z podnikání OSVČ a nárok na přídavky na dítě

U podnikatelů (OSVČ, živnostníků), je to se sociálními dávkami složitější (a netýká se to jen přídavku na dítě).

Jako příjem se u OSVČ, započítá 1/12 z jejich příjmu v posledním daňovém přiznání. Minimálně ale 17000 Kč měsíčně nebo 8500 Kč měsíčně.

Viz paragraf 5, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

(5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnosti, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Jak vyřídit dětské přídavky – žádost a formuláře

Přídavky na dítě, je možné vyřídit na Úřadu práce. Pokud zjistíte, že od 1. 4. 2022 budete mít nově nárok na dětské přídavky, pak můžete zajít na Úřad práce a podat si žádost o tuto sociální dávku.

O přídavky na dítě je možné požádat i zpětně. Maximálně ale o 3 měsíce nazpět.

Příslušnou žádost (formulář) na přídavky na dítě, najdete přímo na webu MPSV.cz zde. Kromě samotné online žádosti, zde najdete i návod, jak vyplnit žádost (viz vzor vyplněného formuláře).

K žádosti o přídavek na dítě je nutné doložit osobní doklady (všech osob ve společné domácnosti). Dokládá se i výše příjmu, za předchozí 3 měsíce (Formulář: Potvrzení o výši čtvrtletního příjmu). U starších dětí je potřeba doložit jejich nezaopatřenost (Formulář: Potvrzení o studiu). Mohou být potřeba i další formuláře a dokumenty.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: přídavky na dítě v roce 2022 (od 1. 4. 2022)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna