Kalkulačka: Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2023

<span>V roce 2023, se od začátku roku zvýšily přídavky na dítě o 200 Kč. Aktuálně je nárok na přídavky, i při průměrném měsíčním příjmu v rodině, který nepřekračuje 3,4 násobek životního minima. Od 1. 1. 2023 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 5,2% (tj. o 120 - 240 Kč).</span> V roce 2023, se od začátku roku zvýšily přídavky na dítě o 200 Kč. Aktuálně je nárok na přídavky, i při průměrném měsíčním příjmu v rodině, který nepřekračuje 3,4 násobek životního minima. Od 1. 1. 2023 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 5,2% (tj. o 120 - 240 Kč).

V roce 2023 dochází ke zvýšení dětských přídavků. Od začátku roku 2023, se dětské přídavky zvýšily o 200 Kč měsíčně. Zvýšení je stejné pro všechny děti.

Kromě toho, platí od začátku roku další změna, která umožní získat tuto sociální dávku i dalším rodinám (dětem). Od 1. ledna 2023, se zvyšuje životní minimum o 5,2%. Díky tomu vzroste maximální měsíční příjem, při kterém je stále ještě nárok na přídavky.

Aktuálně je nárok na přídavky na dítě, při příjmu až do 3,4 násobku životního minima. Díky zvýšení životního minima, tedy může mít na přídavky nárok více rodin (více dětí) a dostanou i více peněz.

Zvýšení životního minima od 1. 1. 2023

V minulém roce se kvůli vysoké inflaci, zvyšovalo životní a existenční minimum celkem 2x. Vysoká inflace, zde s námi bude ještě i v roce 2023. I to je jeden z důvodů, proč se od ledna 2023, opět zvyšuje životní a existenční minimum o 5,2% (zvýšení o 120 – 240 Kč).

Díky tomuto zvýšení, se opět mění podmínky pro nárok na porodné – nárok bude mít více rodin.

Viz: Nová kalkulačka: Zvýšení životního minima od 1. ledna 2023

Kalkulačka: Kdo bude mít nárok na přídavky na dítě po změně podmínek od 1. 1. 2023?

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik budou přídavky na dítě, po zvýšení životního minima od začátku ledna 2023.

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 1. 2023
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2023?

Přídavky na dítě, jsou už nějakou dobu vypláceny ve dvou rozdílných sazbách:

  • Základní přídavky na dítě = nárok mají všichni žadatelé, pokud je jich příjem nižší než 3,4 násobek životního minima
  • Zvýšené přídavky na dítě (o 500 Kč více) = nárok mají ti žadatelé, kteří kromě výše uvedení podmínky, mají příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání nebo z nějaké brigády na DPP nebo DPČ) alespoň ve výši 4860 Kč měsíčně. Kromě výplaty to může být i jen nějaká náhrada mzdy – podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, nemocenská, mateřská, rodičovská, ošetřovné, invalidní nebo starobní důchod apod.

Od začátku roku (od 1. 1. 2023), se dětské přídavky zvyšují o 200 Kč:

Přídavky na dítě 2023 základní zvýšené
Dítě do 6 roků 830 Kč 1330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 970 Kč 1470 Kč
Dítě do 26 roků 1080 Kč 1580 Kč

Kdo bude mít nárok na přídavky na dítě v roce 2023

Od 1. ledna 2023, začíná platit další změna, která ovlivní posuzování nároku na přídavky na dítě. Od 1. 1. 2023 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 5,2% (tj. o 120 – 240 Kč). Díky zvýšení životního minima, bude mít od ledna nárok na přídavky podstatně více rodin. Zvýšení se totiž výše průměrného měsíčního příjmu, při kterém je ještě nárok na tuto sociální dávku.

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že od ledna 2023, bude mít nárok na příspěvek při příjmu až do 23 630 Kč. Tedy při příjmu vyšším, než v minulém roce.

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je od ledna 2023, nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 45 798 Kč. Tedy opět i při podstatně vyšším příjmu, než dříve.

Jaké příjmy ovlivňují nárok na dětské přídavky

Pro nárok na přídavky na dítě, je nutné vždy jednou za 3 měsíce (v lednu, dubnu, červenci a říjnu), doložit výši příjmu.

Dokládá se čistý příjem za všechny osoby ve společné domácnosti (v rodině). Příjem dětí, během letních prázdnin (studentské brigády), se sice také musí dokládat, nebo nemá negativní vliv.

Jako příjem se u přídavků na dítě dokládá především:

Některé příjmy, se u přídavků na dítě naopak nezohlední. Například jednorázové sociální dávky jako je porodné. Nebo účelově vázané sociální dávky, jako je příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí) apod.

Příjem z podnikání OSVČ a nárok na přídavky na dítě

U podnikatelů (OSVČ, živnostníků), je to se sociálními dávkami složitější (a netýká se to jen přídavku na dítě).

Jako příjem se u OSVČ, započítá 1/12 z jejich příjmu v posledním daňovém přiznání. Minimálně ale 18 900 Kč měsíčně nebo 9400 Kč měsíčně.

Viz paragraf 5, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

(5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnosti, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Jak vyřídit dětské přídavky – žádost a formuláře

Přídavky na dítě, je možné vyřídit na Úřadu práce. Pokud zjistíte, že od 1. 1. 2023 budete mít nově nárok na dětské přídavky, pak můžete zajít na Úřad práce a podat si žádost o tuto sociální dávku.

O přídavky na dítě je možné požádat i zpětně. Maximálně ale o 3 měsíce nazpět.

Příslušnou žádost (formulář) na přídavky na dítě, najdete přímo na webu MPSV.cz zde. Kromě samotné online žádosti, zde najdete i návod, jak vyplnit žádost (viz vzor vyplněného formuláře).

K žádosti o přídavek na dítě je nutné doložit osobní doklady (všech osob ve společné domácnosti). Dokládá se i výše příjmu, za předchozí 3 měsíce (Formulář: Potvrzení o výši čtvrtletního příjmu). U starších dětí je potřeba doložit jejich nezaopatřenost (Formulář: Potvrzení o studiu). Mohou být potřeba i další formuláře a dokumenty.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2023

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna