Zpětný nárok na přídavky na dítě

U přídavků na děti se příjmy posuzují zpětně.

Podobně, jako i u jiných sociálních dávek, i na přídavky na dítě může být zpětný nárok. Pro všechny sociální dávky platí, že nárok může vzniknout i zpětně, v délce maximálně 3 měsíců (výjimkou je sociální dávka porodné, kde je možné žádat zpětně až po dobu 1 roku).

Na přídavky na dítě má nárok nezletilé nezaopatřené dítě, nebo případně i zletilé nezaopatřené dítě (tedy třeba student do 26 roků), pokud příjmy rodiny (resp., společně posouvaných osob) v rozhodném období, nepřekročí 2,7 násobek životního minima.

U přídavků na děti se příjmy posuzují zpětně. Tedy třeba v dubnu 2020  se posuzují příjmy za kalendářní čtvrtletí leden až březen 2020.

U této sociální dávky tedy při posuzování nároku nerozhoduje aktuální sociální a příjmová situace žadatele v době podání žádosti, ale hodnotí se stav v kalendářním čtvrtletí před vyplacením dávky.

O přídavek na dítě se žádá jednou a následně se opakovaně, každé 3 měsíce dokládá trvání nároku. Obdobně se také jednou za rok dokládá nezaopatřenost dítěte (potvrzení o studiu).

Mohlo by vás zajímat: Zpětný nárok na porodné, Žádost o přídavky na dítě, Výpočet přídavky na dítě

Od 1. 4. 2020 se zvýšilo životní minimum. Díky tomu má v roce 2020 nárok na přídavky více rodin, než v předchozím období.
Vláda schválila změny, které mění podmínky pro ošetřovné během epidemie koronaviru v roce 2020. Nárok by měl být po celou dobu, i pro děti do 13 roků a bude i ošetřovné pro OSVČ.
Žena v domácnosti, která pečuje o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, má možnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně, a zdravotní pojištění za ni bude platit stát.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí.
Po skončení výplaty mateřských dávek (PPM) nebo k datu narození dítěte je nárok na rodičovský příspěvek.
Pokud je průměrný příjem rodiny v rozhodném období nižší, než 2,7 násobek životního minima, je nárok na přídavky.
Pro určení nároku na přídavky na dítě jsou rozhodující příjmy rodiny v rozhodném období