Zpětný nárok na přídavky na dítě

U přídavků na děti se příjmy posuzují zpětně.

Podobně, jako i u jiných sociálních dávek, i na přídavky na dítě může být zpětný nárok. Pro všechny sociální dávky platí, že nárok může vzniknout i zpětně, v délce maximálně 3 měsíců (výjimkou je sociální dávka porodné, kde je možné žádat zpětně až po dobu 1 roku).

Na přídavky na dítě má nárok nezletilé nezaopatřené dítě, nebo případně i zletilé nezaopatřené dítě (tedy třeba student do 26 roků), pokud příjmy rodiny (resp., společně posouvaných osob) v rozhodném období, nepřekročí 3,4 násobek životního minima.

U přídavků na děti se příjmy posuzují zpětně. Tedy třeba v dubnu 2024  se posuzují příjmy za kalendářní čtvrtletí leden až březen 2024.

U této sociální dávky tedy při posuzování nároku nerozhoduje aktuální sociální a příjmová situace žadatele v době podání žádosti, ale hodnotí se stav v kalendářním čtvrtletí před vyplacením dávky.

O přídavek na dítě se žádá jednou a následně se opakovaně, každé 3 měsíce dokládá trvání nároku. Obdobně se také jednou za rok dokládá nezaopatřenost dítěte (potvrzení o studiu).

Mohlo by vás zajímat: Zpětný nárok na porodné, Žádost o přídavky na dítě, Výpočet přídavky na dítě 2024

Podmínky pro nárok na dětské přídavky se v roce 2024 zatím nemění. MPSV připravuje reformu sociálních dávek – 4 sociální dávky se budou rušit (zruší se i příspěvek na dítě) a vznikne 1 nová sociální dávka. Změna by měla platit od začátku roku 2025.
Po skončení výplaty mateřských dávek (PPM) nebo k datu narození dítěte je nárok na rodičovský příspěvek. Ten je v roce 2024 ve výši 350 000 Kč na jedno dítě nebo 525 000 Kč na dvojčata. Po narození dítěte, může být nárok i na porodné nebo na přídavky na dítě.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
V roce 2024 se přídavky na dítě nemění. Platí stejné podmínky, jako v předchozím roce (není žádné zvýšení). Aktuálně je u dětí do 6 roků nárok na 1330 Kč, u dětí 6 - 15 roků je to 1470 Kč a u dětí do 26 roků je to 1580 Kč měsíčně. Nárok mají rodiny s příjmy do 3,4 násobku životního minima.
Podmínky pro nárok na dětské přídavky se v roce 2024 nemění. Aktuálně je nárok na příspěvek, při příjmu do 3,4 násobku životního minima. O příspěvek na dítě je možné požádat na Úřadu práce nebo je možné přídavky vyřídit i online - přes internet v aplikaci JENDA.
V roce 2024 se podmínky pro nárok na příspěvek na dítě nemění. Aktuálně je nárok na příspěvek, při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Přídavky na dítě, je možné nově vyřizovat i online - přes internet v aplikaci JENDA.
V roce 2024 se podmínky pro nárok na dětské přídavky nemění. Aktuálně je nárok na přídavky, i při průměrném měsíčním příjmu v rodině, který nepřekračuje 3,4 násobek životního minima. Přídavky na dítě je nově možné vyřídit i online - přes internet v aplikaci JENDA.
Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. V roce 2024 se životní a existenční minimum nemění. Nemění se ani podmínky pro nárok na tuto sociální dávku. Kdo měl nárok na dětské přídavky v minulém roce, ten na ně pravděpodobně bude mít nárok i v roce 2024.