Zpětný nárok na přídavky na dítě

U přídavků na děti se příjmy posuzují zpětně.

Podobně, jako i u jiných sociálních dávek, i na přídavky na dítě může být zpětný nárok. Pro všechny sociální dávky platí, že nárok může vzniknout i zpětně, v délce maximálně 3 měsíců (výjimkou je sociální dávka porodné, kde je možné žádat zpětně až po dobu 1 roku).

Na přídavky na dítě má nárok nezletilé nezaopatřené dítě, nebo případně i zletilé nezaopatřené dítě (tedy třeba student do 26 roků), pokud příjmy rodiny (resp., společně posouvaných osob) v rozhodném období, nepřekročí 2,4 násobek životního minima.

U přídavků na děti se příjmy posuzují zpětně. Tedy třeba v lednu 2017, tedy v období říjen 2016 až září 2017, se posuzují příjmy za kalendářní rok 2015. V říjnu 2017, tedy v období říjen 2017 až září 2018, se pak posuzují příjmy za kalendářní rok 2016. U této sociální dávky tedy při posazování nároku nerozhoduje aktuální sociální a příjmová situace žadatele v době podání žádosti, ale hodnotí se stav v kalendářním roce před aktuálním školním rokem.

Mohlo by vás zajímat: Zpětný nárok na porodné, Žádost o přídavky na dítě, Výpočet přídavky na dítě

Vláda schválila změny, které mění podmínky pro ošetřovné během epidemie koronaviru v roce 2020. Nárok by měl být po celou dobu, i pro děti do 13 roků a bude i ošetřovné pro OSVČ.
Žena v domácnosti, která pečuje o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, má možnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně, a zdravotní pojištění za ni bude platit stát.
Nově, tedy od 1. 1. 2018, bude nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
I když zákon neurčuje, jak přesně by mělo být vysoké výživné na dítě, přesto existují určité doporučující tabulky, podle kterých se soudy zpravidla řídí.
Po skončení výplaty mateřských dávek (PPM) nebo k datu narození dítěte je nárok na rodičovský příspěvek.
Pokud je průměrný příjem rodiny v rozhodném období nižší, než 2,4 násobek životního minima, je nárok na přídavky.
Pro určení nároku na přídavky na dítě jsou rozhodující příjmy rodiny v rozhodném období