Kalkulačka přídavky na dítě – kdo má nárok a jaké jsou podmínky?

<span>Od začátku července 2021 se změní podmínky, pro nárok na přídavky na dítě. Do 30.6.2021 je nárok při příjmu do 2,7 násobku životního minima. Od 1.7.2021 bude nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Přídavky na dítě se také zvýší o 130 až 180 Kč.</span> Od začátku července 2021 se změní podmínky, pro nárok na přídavky na dítě. Do 30.6.2021 je nárok při příjmu do 2,7 násobku životního minima. Od 1.7.2021 bude nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Přídavky na dítě se také zvýší o 130 až 180 Kč.

V této online kalkulačce si můžete sami vypočítat, jestli máte vy (resp. vaše rodina), nárok na přídavky na dítě, a o jakou částku by se mohlo jednat. Podrobné informace o tom, kdo má nárok na dávky na dítě, jaká je jich výše, a jaké podmínky musí být splněny, najdete v tomto souhrnném článku: Přídavky na dítě 2021.

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2021?

Přídavky na dítě jedou určeny pro nezletilé nezaopatřené dítě (tedy dítě do 18 roků) nebo i pro zletilé nezaopatřené dítě (dítě do 26 roků, které i po dosažení zletilosti dále studuje na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole).

Při posuzování nároku na přídavky na dítě se posuzuje příjem „rodiny“ (tedy všech společně posuzovaných osob). Pokud je průměrný příjem rodiny v rozhodném období nižší, než 2,7 násobek životního minima, je nárok na přídavky. V opačném případě (příjem je vyšší), pak nárok není. To ale platí jen do 31.7.2021.

Od 1.7.2021 se mění podmínky pro nárok na přídavky na dítě. Nově bude nárok až do příjmu 3,4 násobek životního minima. Současně s tím od července 2021, doje i ke zvýšení přídavků na dítě o 130 až 180 Kč.

Přídavky na dítě v roce 2022 – nárok bude mít více rodin

V roce 2022, se dvakrát zvyšuje životní a existenční minimum. Poprvé od začátku dubna, podruhé od začátku července 2022.

Díky tomuto zvýšení, bude mít více dětí (rodin) nárok na dětské přídavky (nárok je při průměrném měsíčním příjmu do 3,4 násobku životního minima)

Viz tato nová kalkulačka: Přídavky na dítě po zvýšení životního minima od 1. 7. 2022

Vláda také navrhuje vyplacení mimořádného příspěvku 5000 Kč na dítě (do konce srpna 2022), pro všechny děti do 18 roků (pokud je v rodině příjem do 1 miliónu korun) – více informací o příspěvku 5000 Kč na dítě je zde.

Kalkulačka: příspěvek na dítě 2021

V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na přídavky na dítě. Výpočet platí od 1.1.2021, minimálně do 30.6.2021.

Kalkulačka přídavky na děti 2021
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2021?

Výše této sociální dávky (přídavky na dítě), je odstupňována podle věku dítěte. Čím mladší dítě, tím je i výše dávky nižší. Pro aktuální rok (tj. 2021) platí následující částky:

Základní přídavky na dítě:

  • Dítě do 6 roků má nárok na 500 Kč (od 1.7.2021 to bude 630 Kč)
  • Dítě od 6 do 15 roků má nárok na 610 Kč (od 1.7.2021 to bude 770 Kč)
  • Dítě do 26 roků má nárok na 700 Kč (od 1.7.2021 to bude 880 Kč)

Zvýšené přídavky na dítě:

  • Dítě do 6 roků má nárok na 800 Kč (od 1.7.2021 to bude 930 Kč)
  • Dítě od 6 do 15 roků má nárok na 910 Kč (od 1.7.2021 to bude 1 070 Kč)
  • Dítě do 26 roků má nárok na 1000 Kč (od 1.7.2021 to bude 1 180 Kč)

Aby byl nárok na zvýšené přídavky, musí mít alespoň jeden rodič příjem ze zaměstnání, z podpory v nezaměstnanosti, nemocenských dávek, z mateřské nebo rodičovské nebo např. z podnikání. A to nejméně ve výši 3860 Kč měsíčně.

Jak se počítají přídavky na dítě

Pro výpočet výše přídavků na děti a posouzení nároku, na tuto sociální dávku, jsou určující příjmy (rodiny nebo společně posuzovaných osob) v rozhodném období.

U příspěvků na dítě se příjmy posuzují za předchozí kalendářní čtvrtletí. Výše příjmu se tak musí dokládat 4x za rok (v lednu, dubnu, červenci a říjnu). Jednou za rok je také potřeba doložit aktuální potvrzení o studiu.

Jak se počítají příjmy na přídavky na dítě?

To jestli má rodina nárok na přídavky na dítě se zjistí tak, že se sečtou příjmy všech členů rodiny v rozhodném období (viz předchozí odstavec) a ty se pak vydělí počtem měsíců. Pokud je tento průměrný měsíční příjem nižší, než 2,7 násobek životního minima (součet částek životního minima připadajících na jednotlivé členy rodiny či společné domácnosti), pak je nárok na dávky. – platí do 30.6.2021. Od 1.7.2021 se limit pro nárok na tuto sociální dávku zvýší na 3,4 násobek životního minima.

Mezi příjmy se počítá především – příjem ze zaměstnání nebo i ze samostatně výdělečné činnosti. Tedy jak příjmy z hlavního pracovního poměru nebo podnikání, tak i nejrůznější brigády, třeba formou DPP nebo DPČ.

Počítají se i všechny příjmy v souvislosti se zaměstnáním – typicky třeba odstupné při ztrátě zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky v pracovní neschopnosti, různé bonusy či prémie.

Jako příjem se počítají i některé sociální dávky – typicky třeba rodičovský příspěvek (naopak třeba příspěvek na bydlení nebo přídavky na dítě se jako příjem nezapočítávají). Mezi příjmy pak patří třeba i výživné, invalidní či starobní důchod, a další.

Kdy zažádat o příspěvek na dítě

Přídavky na dítě se vyřizují na místním úřadu práce (dle trvalého bydliště žadatele). Příspěvek na dítě si můžete vyřídit buď při narození dítěte (to budete stejně na úřadu práce žádat o rodičovský příspěvek). Nebo pak ve chvíli, kdy se u vás změní sociální situace tak, že vám začne vznikat nárok na tuto dávku.

O dávku můžete požádat kdykoliv v průběhu roku. Pozor jen na to, že u přídavků na děti se posuzují příjmy zpětně. Takže to, že teď momentálně, jste třeba bez práce, a bez jakékoliv příjmu, neznamená, že na dávku dosáhnete. Posuzují se příjmy, které jste měli v minulosti – v předchozím kalendářním čtvrtletí.

Vyřízení přídavků na dítě

U přídavků na dítě je pak nutné každý rok dokládat potvrzení o příjmech za předchozí období. A u straších dětí pak potvrzení o návštěvě školy či potvrzení o studiu.

K vyřízení této sociální dávky budete potřebovat vyplněnou žádost o přídavek na dítě, svoje osobní doklady a také doklady všech společně posuzovaných osoba (tedy dětí – občanka nebo rodný list, manžela nebo partnera atp.). Nakonec je ještě potřeba doložit příjmy – potvrzením od zaměstnavatele nebo třeba čestným prohlášením o tom, že nemáte žádné příjmy.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka přídavky na dítě – kdo má nárok a jaké jsou podmínky?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna