Krevní testy na určení otcovství

Určování otcovství jen na základě krevní skupiny ale není příliš přesné.

Existují studie, které udávají, že až 10 procent dětí má v rodném listě zapsáno jiného otce, než je ten biologický. Existují ale metody, jak potvrdit nebo vyloučit otcovství. Jednou z těchto metod jsou i krevní testy na určení otcovství.

Určování otcovství jen na základě krevní skupiny ale není příliš přesné. Resp. metodou porovnání krevní skupiny matky, otce a dítěte, je možné (a to pouze v některých případech), otcovství vyloučit. Potvrdit otcovství se touto metodou dost dobře nedá.

Například pokud by měl otec krevní skupinu A a matka dítěte také krevní skupinu A a dítě mělo přitom krevní skupinu AB, pak je jisté, že daný otec s krevní skupinou A, není biologickým otcem dítěte.

Mnohem přesnější metodou určování otcovství tedy nabízí DNA testy. Ty jsou schopny s přesností 99,999999999% potvrdit nebo vyloučit otcovství.

Mezinárodně uznávanou metodou je systém, CODIS, který porovnává určité specifické a variabilní úseky DNA (tento systém ostatně používají třeba i policejní složky k potvrzení totožnosti pachatelů trestných činů).

Mohlo by vás zajímat: Jak se dědí krevní skupina, Vyživovací povinnost otce dítěte, Kdy jít na potrat

Na porodné je nárok, pokud jsou příjmy rodiny nižší než 25 947 Kč (otec + matka + 1 narozené dítě; platí od 1. 4. 2022, kdy se zvýšilo životní minimum).
Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se prodlužuje otcovská dovolená na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Na delší otcovskou, mají nárok i ti, komu se dítě narodí před koncem roku 2021.
Nárok na porodné má žena, která porodní první nebo druhé dítě (na třetí a další dítě porodné není). Hodnotí se výše příjmu – ten nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima. Příjem otce se započítává, pokud je uveden v rodném listě a sdílí s matkou společnou domácnost (trvalé bydliště nerozhoduje).
Otec dítěte (tatínek) má po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok je na ni během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské dovolené je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.
Mezi typické příznaky kojenecké žloutenky patří zažloutnutí kůže a očního bělma.
Pokud má například matka krevní skupinu 0 a otec krevní skupinu A, není možné, aby dítě mělo krevní skupinu B nebo AB.