Krevní testy na určení otcovství

Určování otcovství jen na základě krevní skupiny ale není příliš přesné.

Existují studie, které udávají, že až 10 procent dětí má v rodném listě zapsáno jiného otce, než je ten biologický. Existují ale metody, jak potvrdit nebo vyloučit otcovství. Jednou z těchto metod jsou i krevní testy na určení otcovství.

Určování otcovství jen na základě krevní skupiny ale není příliš přesné. Resp. metodou porovnání krevní skupiny matky, otce a dítěte, je možné (a to pouze v některých případech), otcovství vyloučit. Potvrdit otcovství se touto metodou dost dobře nedá.

Například pokud by měl otec krevní skupinu A a matka dítěte také krevní skupinu A a dítě mělo přitom krevní skupinu AB, pak je jisté, že daný otec s krevní skupinou A, není biologickým otcem dítěte.

Mnohem přesnější metodou určování otcovství tedy nabízí DNA testy. Ty jsou schopny s přesností 99,999999999% potvrdit nebo vyloučit otcovství.

Mezinárodně uznávanou metodou je systém, CODIS, který porovnává určité specifické a variabilní úseky DNA (tento systém ostatně používají třeba i policejní složky k potvrzení totožnosti pachatelů trestných činů).

Mohlo by vás zajímat: Jak se dědí krevní skupina, Vyživovací povinnost otce dítěte, Kdy jít na potrat

Těhotná žena (neprovdaná matka dítěte), má nárok na výživné pro sebe (až do 2 roků po porodu). Dále je nárok na výživné pro dítě, a na jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné je možné žádat i po pravděpodobném otci dítěte.
Otcovská dovolená je aktuálně na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské, je podobný jako výpočet mateřské (PPM) - i zde je to 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).
Otec dítěte má po porodu nárok na 14 dní placené otcovské dovolené (během prvních 6 týdnů po porodu). Od 7 týdne po porodu může mít nárok i na „mateřskou“ (PPM – peněžitou pomoc v mateřství). Žena může mít nárok na nemocenskou (6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu), nebo následně na podporu v nezaměstnanosti.
Na otcovskou dovolenou, mají nárok zaměstnanci, nebo případně i podnikatelé (pokud si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění). Na otcovskou je nárok 2 týdny (14 kalendářních dní), během prvních 6 týdnů od narození dítěte.
Na porodné je nárok, pokud jsou příjmy rodiny nižší než 29 673 Kč (otec + matka + 1 narozené dítě; platí v roce 2024). Na porodné může být nárok jenom u prvního nebo druhého dítěte.
Otec dítěte (tatínek) má po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok je na ni během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské dovolené je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.
Nárok na porodné má žena, která porodní první nebo druhé dítě (na třetí a další dítě porodné není). Hodnotí se výše příjmu – ten nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima. Příjem otce se započítává, pokud je uveden v rodném listě a sdílí s matkou společnou domácnost (trvalé bydliště nerozhoduje).
Mezi typické příznaky kojenecké žloutenky patří zažloutnutí kůže a očního bělma.