Porodné 2024 – podmínky, nárok, informace

<span>Na porodné je nárok, pokud jsou příjmy rodiny nižší než 29 673 Kč (otec + matka + 1 narozené dítě; platí v roce 2024). Na porodné může být nárok jenom u prvního nebo druhého dítěte.</span> Na porodné je nárok, pokud jsou příjmy rodiny nižší než 29 673 Kč (otec + matka + 1 narozené dítě; platí v roce 2024). Na porodné může být nárok jenom u prvního nebo druhého dítěte.

Při narození prvního nebo druhého dítě, můžete mít v některých případech nárok na sociální dávku porodné. V případě, že jsou příjmy matky a otce (nebo matky samoživitelky), nižší než zákonem stanovená hranice (2,7 násobek životního minima), pak si po narození dítěte můžete na místním Úřadu práce, požádat o tuto sociální dávku.

Kdo má nárok na porodné a jaké jsou podmínky?

U porodného (podobně jako i u jiných sociálních dávek), se posuzují příjmy rodiny (rodinou se zde myslí otec + matka dítěte, nebo samotná matka a dítě). To jestli rodiče dítěte spolu žijí ve společné domácnosti u porodného nehraje roli.

Pokud jsou příjmy (v rozhodném období – bude vysvětleno dále), nižší než 2,7 násobek životního minima, tak nárok na porodné vzniká. Pokud je naopak průměrný měsíčný příjem rodiny v rozhodném období vyšší, než 2,7 násobek životního minima, nárok nevzniká.

V roce 2024 se životní minimum nemění, a je stejné jako v předchozím roce (jestli bude nějaké zvýšení během roku, zatím není jisté).

Pro konkrétní představu jak je to s nárokem na porodné:

 • Rodina, které se narodí první dítě = životní minimum je 10 990 Kč, hranice nároku na porodné je tedy 29 673 Kč
 • Rodina, které se narodí druhé dítě = životní minimum je 13 470 Kč, hranice nároku na porodné je 36 369 Kč (*)
 • Matka samoživitelka, které se narodí první dítě = životní minimum je 6 950 Kč, hranice nároku je 18 765 Kč

(*) Pozn.: v daném případě uvažujeme, že první narozené dítě má věk do šesti roků, pokud by bylo starší, životní minimum bude o něco málo vyšší (protože životní minimum pro dítě, se totiž liší podle jeho věku), a tím bude vyšší i hranice příjmů pro nárok na porodné.

Kolik je porodné v roce 2024?

Výše porodného je stanovena příslušným zákonem, a dalšími právními předpisy. Aktuálně (tedy v roce 2024), se jedná o tyto částky:

 • Porodné na první dítě v roce 2024 = 13.000 Kč
 • Porodní při narození dvojčat v roce 2024 = 23.000 Kč
 • Porodné na druhé dítě v roce 2024 = 10.000 Kč

Jak se počítají příjmy pro nárok na porodné

V předchozím odstavci jsme zmínili termín „rozhodné období“ ze kterého se počítá nárok na porodné. U této sociální dávky se posuzují příjmy rodiny (otce + matky dítěte, nebo samotné matky samoživitelky a dítěte), vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Pokud se tedy dítě narodí třeba v září, pak se budou zohledňovat příjmy za měsíce duben, červen, červenec. Pokud by se dítě narodilo v říjnu, pak se budou zohledňovat příjmy za červenec, srpen, září. Vždy se tedy posuzuje čtvrtletí, které předchází tomu, ve kterém se dítě skutečně narodí.

Co se počítá do příjmů pro nárok na porodné?

Mezi příjmy se započítává především příjem ze zaměstnání (nebo i z podnikání, byť zde je to trochu „složitější“). Jako příjem se ale počítají třeba i nemocenské dávky (pokud je žena před porodem v pracovní neschopnosti na rizikovém těhotenství). Jako příjem se počítá i rodičovský příspěvek, pokud jej žena pobírá na první dítě, a nyní se jí má narodit druhé dítě. Jak příjem se počítá i mateřská (PPM), nebo jiné sociální dávky, jako třeba přídavky na dítě, které jsou čerpány na první dítě (když se bude jednat o porodné na druhé dítě).

Porodné na první, druhé, třetí dítě?

Aktuálně je nárok na porodné pouze při narození prvního nebo druhého dítěte. Někdy ale může být konkrétní situace složitější. Třeba v případě, že otec dítěte má již jedno dítě z předchozího manželství a nyní se mu má narodit první nebo druhé dítě s novou manželkou. Bude se jednat o první druhé či třetí dítě?

To, zda jde i první nebo druhé narozené dítě, se počítá podle ženy. Tedy porodné je možné dostat na první a druhé narozené dítě, které daná žena porodila. To, jestli případně otec dítěte má již jiné děti, zde nehraje roli.

Zpětný nárok na porodné

O porodné si můžete požádat ihned po narození dítěte. Tato sociální dávka se vyřizuje na místně příslušném úřadu práce. K žádosti o porodné (je na to konkrétní formulář), je nutné doložit kromě osobních údajů a dokladů (občanský průkaz), i přehled příjmech za kalendářní čtvrtletí před porodem (to dokládá, jak otec, tak i matka dítěte, řeší se to formou čestného prohlášení, nejsou potřeba výplatní pásky nebo výpisy z bankovního účtu). A nakonec je potřeba i rodný list dítěte – proto s o tuto dávku žádá až po porodu (vystavení rodného listu trvá zpravidla 1 – 2 týdny po narození dítěte, záleží na vytíženosti místně příslušné matriky).

O porodné je ale případně možné požádat i zpětně – a to až do 1 roku. Stále se ale zohledňuje příjem před narozením dítěte. Po uplynutí jednoho roku nárok na porodné zaniká.

Kdy a kde žádat o porodné

Žádost o porodné se podává na místním Úřadu práce (dle trvalého bydliště matky dítěte). O porodné případně může zažádat i otec dítěte, ale vždy pouze jeden z nich. Žádost je sice možné podat „předem“, ale k jejímu vyřízení dojde až po narození dítěte (resp. po doložení rodného listu). Reálně má tedy smysl zajít na ÚP až po porodu.

Nárok na porodné když je otec neznámý

Při posuzování nároku na porodné se zpravidla za společně posuzované osoby berou otec i matka dítěte. Pokud je otec neznámý (není uveden v rodném listu) nebo pokud je podána žádost o vyloučení osoby otce z posuzování nároku na tuto dávku (třeba z důvodu, že s matkou nežije ve společné domácnosti, ani se nijak nepodílí na nákladech či z jiného důvodu), pak je může, aby byla z pohledu nároku na porodné, posuzována samotná matka (+ dítě).

Nárok na porodné na třetí dítě

Jak již bylo zmíněno výše, nárok na porodné je aktuálně pouze při narození prvního nebo druhého dítěte. Ještě donedávna bylo dokonce porodné vypláceno pouze při narození prvního dítěte a u druhého již nárok nebyl.

To, že by bylo porodné i na třetí dítě se poměrně často objevuje v prohlášení různých politiků. Zvláště pokud se blíží nějaké volby. Momentálně ale není schválena ani projednávána žádná úprava, která by zaváděla porodné i na třetí dítě.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Porodné 2024 – podmínky, nárok, informace

Diskuse: 4
 • Custom avatar Jana

  Dobrý den,
  mám z prvního manželství 2 děti (15-17let), na které pobírám alimenty. Nyní s novým partnerem čekám dalšího potomka.
  dotaz 1: Budu mít nárok na porodné? Posuzují se příjmy matky a otce dítěte a s tímto partnerem to bude první potomek.
  dotaz 2: Započítávají se do rozhodných příjmů matky i pobírané alimenty na děti z prvního manželství?

  • Mateřská.org

   nárok na porodné určitě nebude, bude se již jednat o vaše třetí dítě, nárok na porodné je u prvního nebo druhého dítěte – počítá se to podle matky dítěte

 • Custom avatar Lucie

  Dobrý den když není otec zapsán v rodném listě ale žijeme spolu budu mít nárok na porodné? Zapsaný tam není z důvodu že je cizinec a nemá potřebné papíry na to aby mohl být zapsán v rodném listě.

 • Custom avatar Ludmila

  Dobrý den, moje neteř má první dítě, žije s otcem dítěte a bydlí s nima v pronajatém bytě její rozvedená matka,a proto nedostala porodné. Peníze nemají,matka žije v jednom pokoji a proto to nedostala. Není to postavené na hlavu?Aby matka nebyla po rozvodu na ulici, tak došli o porodné na první dítě.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna