Poradna: Nárok na porodné u studentky střední školy

<span></span>

Dobrý den, s přítelem čekáme první miminko, které se má narodit 19. srpna.

Já jsem byla student na střední zdravotní škole, ale studium jsem musela přerušit, v lednu pokračuji posledním ročníkem.

Do mé maturity však budeme s miminkem bydlet s mými prarodiči a se strýcem. Otec miminka, ale bude bydlet u svých rodičů v Bohumíně.

Mám nárok na porodné, když přítel miminka bude jen navštěvovat miminko a budu bydlet u prarodičů? Přítel už nyní přispívá na všechny náklady, co se týče mě a miminka.

Děkuji Alžběta P.


Odpověď na dotaz: Nárok na porodné u studentky střední školy

Porodné spadá mezi jednorázově vyplácené sociální dávky. Nárok na něj může vznikat při narození prvního nebo druhého dítěte. Pokud se jedná o první dítě, pak je porodné ve výši 13000 Kč. Pokud se jedná o porodné na druhé dítě, pak je to 10000 Kč.

Při posuzování nároku na porodné rozhoduje především výše příjmu. A to výše příjmu buďto samotné matky (samoživitelka) nebo „rodiny“ (zde bráno jako otec + matka dítěte, to jestli jsou oddáni, nehraje až tak podstatnou roli).

Nárok na porodné vzniká, pokud příjmy „rodiny“ v období posledního kalendářního čtvrtletí před porodem, nepřesáhnou 2,7 násobek životního minima. Období, za které se počítá průměrný příjem, by u vás byly měsíce duben až červen (z toho důvodu, že srpen, kdy se vám má narodit miminko, spadá do 3 kalendářního čtvrtletí, proto se posuzují příjmy za předchozí, tedy 2 kalendářní čtvrtletí)

Životní minimum, pokud je pro účely nároku na porodné posuzován otec dítěte + matka dítěte + narozené dítě, je 7710 Kč. Nárok na porodné tedy vznikne, pokud by společný průměrný měsíční příjem vás a otce dítěte za měsíce duben – červen, nepřekročil 20 817 Kč. Pokud byste měla být pro účely porodného posuzována jako samoživitelka, pak by váš průměrný měsíční příjem neměl překročit 13 1756 Kč.

I když budete bydlet oba u svých rodičů, a pro některé sociální dávky byste tedy byli posuzováni společně s rodiči, v případě porodného by tomu tak být nemělo – viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

§ 7 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.

Další podmínky nároku na porodné pak upravuje paragraf 44 stejného zákona:

§ 44

Podmínky nároku na porodné

(1) Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

(2) Nárok na porodné žena nemá, pokud jí před porodem vznikl již dvakrát nárok na porodné převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů nebo v případě, že se jí již jedno živé dítě narodilo a druhé dítě do 1 roku věku převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů, není-li dále stanoveno jinak.

(3) Nárok na porodné má rovněž otec prvního nebo druhého živě narozeného dítěte, jestliže žena, která dítě nebo děti porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2 a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě.

(4) Nárok na porodné podle odstavce 3 nemá otec, jemuž již dvakrát vznikl nárok na porodné převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

(5) Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Poradna: Nárok na porodné u studentky střední školy

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna