Kalkulačka porodné 2024 – Kdo má nárok na porodné?

<span>Na porodné vzniká nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Při narození prvního dítěte je to v roce 2024 částka 13 000 Kč. Při narození druhého dítěte je 10 000 Kč.</span> Na porodné vzniká nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Při narození prvního dítěte je to v roce 2024 částka 13 000 Kč. Při narození druhého dítěte je 10 000 Kč.

V této kalkulačce si můžete spočítat, zda splňujete podmínky pro nárok na porodné, a kolik peněz byste mohli dostat, při narození dítěte. Připravili jsme pro vás také souhrn všech užitečných informací na téma porodné – viz Porodné 2024 – informace, podmínky.

Kdo má nárok na porodné?

Na porodné má nárok zpravidla žena, která porodila první nebo druhé dítě. Otec dítěte může o porodné žádat jen ve specifických případech (například pokud žena, která porodila dítě, zemřela).

Nárok na porodné také vzniká při převzetí dítěte do péče (do trvalé péče nahrazující péči rodičů) a to v případě, že má dané dítě méně než jeden rok, a jsou splněny i další podmínky uplatnění nároku na tuto sociální dávku

Nárok je v případě, že jsou příjmy rodiny (otec + matka + dítě) nebo matky samoživitelky (matka + dítě) příliš nízké (hranice je 2,7 násobek životního minima).

Kalkulačka pro výpočet porodného 2024

Kalkulačka porodné 2024
Žadatelé (1 - 2 osoby)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Kolikáté je to vaše dítě?

Věk prvního dítěte

Počet očekávaných/narozených dětí?

Jako průměrný příjem uvádějte průměrný čistý měsíční příjem domácnosti (obou partnerů, pokud jsou) (výplata, sociální dávky, příjmy z podnikání aj.) za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud se má miminko narodit v červnu, je to příjem za leden - březen, pokud v červenci, je to příjem za duben - červen.
Výpočet

Kolik je porodné v roce 2024?

Na porodné vzniká nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Nárok mají všechny „rodiny“, jejichž příjem v rozhodném období nepřekročí 2,7 násobek životního minima. V takovém případě je pak nárok na porodné v této výši

  • Porodné při narození prvního dítěte je 13 000 Kč
  • Porodné při narození druhého dítěte je 10 000 Kč
  • Porodné při narození dvojčat je 23 000 Kč

Jak se počítá porodné?

Pro výpočet nároku na porodné jsou rozhodující dvě věci: rozhodné období a rozhodný příjem

Rozhodné období pro porodné: jedná se o období, za které je posuzován příjem „rodiny“ (otce a matky dítěte). Pro porodné platí, že se posuzují příjmy vždy za předchozí ukončené kalendářní čtvrtletí, před narozením dítěte. Pokud se tedy dítě narodí třeba v září, posuzují se příjmy za měsíce duben, květen a červen. Pokud se dítě narodí v říjnu, pak se posuzují příjmy za červenec, srpen a září. A tak dále.

Rozhodný příjem: jedná se o součet všech započitatelných příjmů v rozhodném období (viz výše). Přesný výčet všech příjmů, které se započítávají nebo naopak nezapočítávají, je možné najít v příslušném zákonu – konkrétně se jedná o paragraf 5, zákon číslo 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře.

Mezi započítávané příjmy patří především: příjem ze zaměstnání nebo z podnikání. Nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství. Příjmy z pronájmu, odchodné, výsluhový příspěvek, náhrada mzdy, dávky důchodového pojištění,  atd.

Porodné na třetí dítě v roce 2024

I když poměrně nedávno proběhla v parlamentu diskuse na téma zavedení porodného i na třetí dítě, zatím stále platí, že na třetí dítě se porodné nevyplácí. Je ale možné, že se to v blízké budoucnosti změní. Zatím ale na třetí dítě porodné nedostane.

Výjimkou jsou situace, kdy má otec dítěte třeba už dvě děti z předchozího manželství a nyní se mu má narodit třetí dítě s novou manželkou/partnerkou. V tomto případě nárok na porodné je, protože to, jestli se jedná o první nebo druhé dítě se určuje podle ženy. Tedy na porodné je nárok pokud se jedná o první nebo druhé dítě, které žena porodila a to bez ohledu na to, zda otec dítěte již má nebo nemá nějaké jiné děti.

Porodné a převzetí dítěte do péče

Na porodné (podobně jako na peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek), nevzniká nárok jenom při narození dítěte, ale i při jeho převzetí do trvalé péče, pokud má dítě méně než jeden rok, a jedná se o první nebo druhé dítě (bez ohledu na to zda první dítě bylo porozeno nebo také převzato do trvalé péče).

Žádost o porodné zpětně

O porodné se žádá až po narození dítěte. Resp. žádost sice můžete podat i před porodem, ale nebude vyřízena dříve, než k žádosti dodáte rodný list nově narozeného dítěte.

O porodné je také možné požádat zpětně, a to až po dobu jednoho roku, od narození dítěte.

Jak získat porodné

O porodné se žádá podle místa trvalého pobytu matky dítěte a to na Úřadu práce. K žádosti o porodné je pak nutné doložit osobní doklady otce i matky a také rodný list dítěte. Dále je nutné předložit potvrzení o příjmech za kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte, nebo čestné prohlášení o tom, že nejsou žádné příjmy.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka porodné 2024 – Kdo má nárok na porodné?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna