Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek 2024

<span>Výše rodičovského příspěvku je v roce 2024 celkem 350 000 Kč na jedno dítě, nebo 525 000 Kč na dvojčata (vícerčata). od 1. 1. 2024 došlo ke zvýšení o 50 000 Kč. Zvýšení se ale týká jenom dětí, narozených v roce 2024. U nich se rodičovská zkrátila jenom na 3 roky.</span> Výše rodičovského příspěvku je v roce 2024 celkem 350 000 Kč na jedno dítě, nebo 525 000 Kč na dvojčata (vícerčata). od 1. 1. 2024 došlo ke zvýšení o 50 000 Kč. Zvýšení se ale týká jenom dětí, narozených v roce 2024. U nich se rodičovská zkrátila jenom na 3 roky.

Rodičovská dovolená je pracovní volno, které ze zákona poskytuje zaměstnavatel matce (nebo i otci dítěte), tak aby mohli celodenně pečovat o dítě, až do jeho 3 roků. Nárok na rodičovskou dovolenou vzniká automaticky po narození dítěte. Zaměstnavatel pak ani nemůže zaměstnance, který čerpá rodičovskou dovolenou, propustit (výjimkou jsou situace, kdy je uzavřena smlouva na dobu určitou, která během rodičovské zanikne, nebo situace, kdy během rodičovské dojde k zániku zaměstnavatele nebo jeho části).

Rodičovský příspěvek 2024

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, která je vyplácena v rámci státní sociální podpory. Vyplácení této sociální dávky má na starosti Úřad práce.

Rodičovský příspěvek je ve stejné výši pro všechny, kterým se narodilo dítě. O výši dávky rozhoduje pouze počet dětí (na dvojčata, nebo vícerčata je vyšší).

Výše rodičovského příspěvku je v roce 2024 celkem 350 000 Kč . Na dvojčata je rodičovský příspěvek 5250 000 Kč.

Jediné, co se u jednotlivých příjemců, této sociální dávky, může lišit, je to, jak rychle bude celková výše rodičovského příspěvku vyčerpána. Zákon totiž umožňuje, aby si příjemce dávky (při splnění podmínek), volil sám délku čerpání RP. Tato doba může být v rozmezí od cca 6 měsíců do 3 roků věku dítěte.

To znamená, že při zvolení nejkratší varianty, bude příjemce rodičovského příspěvku dostávat 53 91 Kč, a čerpání dávky bude ukončeno za 7 měsíců. Takto vysoký rodičovský příspěvek ale můžete dostat, jen pokud jste měli stejně vysokou mateřskou. To by znamenalo mít před porodem hrubou mzdu cca 133 000 Kč.

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2024?

Jak již bylo zmíněno výše, celková výše RP je 350 000 Kč. Tato částka je rozložena do měsíčních plateb. Sami si tak můžete vybrat, zda chcete dostávat nižší měsíční částku delší dobu. Nebo vyšší měsíční částku po kratší dobu. Pro konkrétní výpočet můžete použít naši kalkulačku pro výpočet rodičovského příspěvku v roce 2024.

Od začátku roku 2024 došlo ke zvýšení rodičovské o 50 000 Kč. Rodičovský příspěvek se tedy zvýšil na 350 000 Kč u jednoho dítěte a na 525 000 u dvojčat nebo vícerčat). Zvýšení se ale týká jenom dětí, které narodí od 1. ledna 2024)

Pro děti narozené do konce roku 2023 (do 31. prosince 2023), platí původní podmínky pro rodičovskou. Rodičovský příspěvek je „jenom“ 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata). Maximální délka rodičovské u těchto dětí zůstává až do 4 roků (do 4 narozenin).

Jak je to s možností volby u rodičovského příspěvku?

Podmínkou, pro možnost zvolit si délku doby čerpání rodičovského příspěvku, je to, že alespoň jednomu z rodičů (tedy matce nebo otci dítěte), je možné stanovit vyměřovací základ v dostatečné výši.

Vyměřovací základ pro možnost volby RP je obdobný, jako vyměřovací základ pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství:

 • Pokud žena neměla nárok na mateřskou a není možné použít ani příjem otce, pak je možné zvolit rodičovský příspěvek do max. 13 000 Kč (nebo do 19 500 Kč u dvojčat)
 • Pokud žena měla nárok na mateřskou, pak je možné zvolit rodičovský příspěvek ve stejné výši jako byla mateřská (resp. 30ti násobek vyměřovacího základu pro PPM)
 • Pokud žena neměla nárok na PPM, ale otec doloží příjem v žádosti o RP (a je u něj možné stanovit vyměřovací základ), pak se maximální výše rodičovské na jeden měsíc, může odvíjet od příjmu otce

Je možné během rodičovské dovolené pracovat nebo mít brigádu?

Podmínky, pro nárok na rodičovský příspěvek, možnost pracovat (ať už na hlavní pracovní poměr nebo třeba na DPP či DPČ), v zásadě nijak neomezují.

Podmínkou nároku na RP je to, že je zajištěna celodenní péče o dítě. Tuto péči ale může zajistit třeba babička nebo dědeček. Také platí, že pokud je na dítě pobírán rodičovský příspěvek, tak do 2 roků věku dítěte, nesmí toto chodit do školky či jeslí, na dobu delší než 92 hodin v kalendářním měsíci. Sem se ale počítají pouze „státní“ školky a jesle, v případě soukromé školky/jeslí není doba nijak limitována. Stejně tak, jako není omezena docházka do školky / jeslí ve třetím či čtvrtém roku věku dítěte.

Během čerpání rodičovského příspěvku, tedy může příjemce této sociální dávky neomezeně pracovat (pokud zajistí péči o dítě). Výše příjmu (výplata ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání), nijak neovlivňují nárok na tuto dávku, a ani není potřeba tuto skutečnost (že během čerpání RP máte příjem), hlásit na Úřad práce.

Mateřská a rodičovská současně

Obecně platí, že není možné čerpat současně rodičovský příspěvek a mateřskou (resp. tedy peněžitou pomoc v mateřství).

Typickou situací může být, že žena porodí první dítě a je s ním doma na rodičovské dovolené a čerpá rodičovský příspěvek. Po roce pak zjistí, že je těhotná, a třeba ve druhém roce dítěte by jí vycházelo zahájení další mateřské. Pokud do doby, kdy jí vzniká nárok na mateřskou (6 – 8 týdnů před porodem), nestihne vyčerpat celou částku RP (oněch 300 000 Kč), pak zbytek „propadá“.

Proto je dobré ve chvíli, kdy zjistíte, že čekáte druhé dítě, změnit rychlost čerpání RP tak, abyste do začátku další PPM, vyčerpali maximální možnou částku.

Může mít rodičovskou dovolenou či rodičovský příspěvek i otec dítěte?

Jak rodičovskou dovolenou, tak i rodičovský příspěvek, může čerpat i otec dítěte. Platí ale, že není možné, aby otec i matka čerpali rodičovskou dovolenou, resp. rodičovský příspěvek, současně (najednou oba dva). Vždy může být pouze jeden. Není tedy ale žádný problém, aby se rodiče na rodičovské dovolené vystřídali.

Změnu v délce vyplácení RP je možné provést vždy jednou za 3 měsíce.

Výjimkou z tohoto pravidla (tedy nemožnost souběžného čerpání RP a PPM) je situace, kdy má žena jen velmi nízkou mateřskou. Pak je možné, aby po narození dítěte dostávala současně jak svoji nízkou mateřskou, tak i část rodičovského příspěvku. Pokud by třeba žena měla nárok na mateřskou ve výši 3600 Kč, tak od 6 – 8 týdne před porodem bude dostávat tuto částku. A po narození dítěte jí bude chodit (cca 20 – 22 týdnů) ještě mateřská ve výši 3600 Kč a zároveň rodičovský příspěvek.

 

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek 2024

Diskuse: 2
 • Custom avatar Martina

  dobrý den, jsem občanka ČR žijící v zahraničí- EU, budu tam rodit druhé dítě, těhotenskou průkazku mám ale z ČR. mateřskou obdržím ještě od svého českého zaměstnavatele. budu mít ale nárok na rodičovský příspěvek ve výši 220.000,-Kč nebo ne ? v kladném případě – mohou mi jej zařídit a vyběhat na úřadech rodiče ? děkuji, Martina

  • Mateřská.org

   Jednou z podmínek nároku na rodičovský příspěvek je i to, že žadatel má v ČR bydliště. Tím není myšlen pouze trvalý pobyt, ale:

   Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou.

   Takže záleží, jestli se budete zdržovat převážně mimo ČR = pak vám rodičovský příspěvek nedají, pokud by to byla jen krátkodobý, občasný pobyt v zahraničí, pak by to asi ničemu nevadilo.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna