Jak se dokládá příjem pro nárok na porodné a přídavky na dítě u OSVČ

Jak se dokládá příjem pro nárok na porodné a přídavky na dítě u OSVČ

Na porodné je nárok, pokud průměrný měsíční příjem překračuje 2,7 životního minima. U přídavků na dítě je to stejné. U OSVČ, se jako příjem započítá minimálně 17 000 Kč (v roce 2020). Nebo 8500 Kč u OSVČ vedlejších (v roce 2020).

Dobrý den, v září se nám má narodit dítě a mě by zajímalo, jestli budeme mít nárok na porodné. Já jsem momentálně bez zaměstnání a vím, že nebudu mít nárok ani na mateřskou. Přítel pracuje jako OSVČ.

Zajímalo by mě, jak je to s nárokem na porodné a na přídavky na dítě. Dočetla jsem se, že se dokládá příjem za 3 měsíce. Já jsem ale bez příjmu a nevím, jak se dokládají příjmy u živnostníka? Můžete mi poradit?

Děkuji Klára Š.


Kdo má nárok na porodné

Nárok na porodné vzniká při narození prvního nebo druhého dítěte. Nárok na tuto sociální dávku je v případě, že průměrný měsíční příjem rodiny není vyšší než 2,7 násobek životního minima:

  • Příjem se posuzuje za předchozí kalendářní čtvrtletí
  • Pokud se vám dítě narodí v září, pak se dokládá příjem za duben až červen
  • Životní minimum pro dva dospělé a jedno dítě do 6 roků je 8720 Kč
  • Nárok na porodné máte do příjmu 23 544 Kč měsíčně

Jak se dokládá příjem pro nárok na porodné

Při posuzování nároku na porodné se započítávají různé příjmy – výplata, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, ošetřovné, rodičovský příspěvek apod.

Záleží tedy, jestli jste nyní před porodem zcela bez příjmu, nebo jestli máte v rozhodném období (duben až červen), nárok třeba na nemocenské dávky nebo na podporu v nezaměstnanosti. Pokud ano, pak se to počítá jako příjem.

Jak se dokládá příjem u OSVČ pro sociální dávky

U OSVČ, je to s doložením příjmu trochu složitější. U OSVČ se vychází z příjmů v daňovém přiznání za předchozí rok. Celkový příjem v daňovém přiznání se vydělí 12. A to se pak u sociálních dávek započítá, jako měsíční příjem.

Pozor ale na to, že u OSVČ se vždy jako příjem započítá nejméně jedna polovina z průměrné mzdy v předchozím roce. Aktuálně, tedy v roce 2020 by se jako příjem u OSVČ počítalo minimálně 17 000 Kč.

Takto je určeno příslušným zákonem – viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5 a 6:

(5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

(6) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, avšak v předcházejícím zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost nevykonávala, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu

a) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, částka odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, nebo

b) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost, částka, kterou uvede ve svém prohlášení o příjmu.

Výše průměrné mzdy je pak určena příslušným předpisem – viz Sdělení č. 252/2020 Sb.:

b) § 5 odst. 5 až 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 252/2014 Sb. a zákona č. 200/2017 Sb., částkou odpovídající

1, 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 17000 Kč,

2, 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 8500 Kč.

Takže, jako příjem vašeho přítele, bude započítáno minimálně 17 000 Kč. Na porodné tedy budete mít nárok, pokud váš příjem v daném období nebude vyšší, než 6544 Kč. Záleží tedy hlavně na tom, zda vy máte nějaký započitatelný příjem (nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti apod.)

Kdo má nárok na přídavky na dítě

S nárokem na přídavky na dítě je to podobné. I zde je nárok, pokud průměrný měsíční příjem nepřekročí 2,7 násobek životního minima. Tj. opět maximálně 23 544 Kč měsíčně. Pokud se vám dítě narodí v září, pak si o přídavky na dítě požádáte společně s porodným a budete dokládat příjem za stejné období – tj. duben až červen.

Po narození dítěte vám vzniká nárok na rodičovský příspěvek. Ten může být až 10 000 Kč měsíčně (pokud jste neměla nárok na PPM, jinak i více). Jakmile dostanete rodičovský příspěvek, tak už nebudete mít nárok na přídavky na dítě.

Příjem 10 000 Kč z rodičovského příspěvku a 17 000 Kč, jako minimální příjem z podnikání u vašeho přítele, by byl vyšší, než požadovaný maximální limit 23 544 Kč.

Musela byste jedině mít rodičovský příspěvek do částky 6544 Kč měsíčně. Na přídavky na dítě – pokud vůbec – tedy zřejmě budete mát nárok, jen za první 3 měsíce.

Příjem z podnikání OSVČ a sociální dávky

To, že se u OSVČ jako příjem započítá vždy nejméně jedna polovina z průměrné mzdy (tj. 17 000 Kč v roce 2020) nebo jedna čtvrtina z průměrné mzdy (tj. 8500 Kč v roce 2020), u OSVČ vedlejších, je společné pro všechny sociální dávky, kde se dokládá příjem.

Týká se to tedy nejenom přídavků na dítě a porodného, ale podobně by se příjem započítal třeba i u příspěvku na bydlení, nebo i u dalších sociálních dávek, kde hraje roli výše měsíčního příjmu.

Ostatní čtenáři si prohlédli: