Zdravotní pojištění po skončení rodičovské dovolené

Zdravotní pojištění, za vás tedy stát může platit i po skončení rodičovské dovolené

Během rodičovské dovolené (stejně jako během mateřské dovolené), nebo v době, kdy pobíráte rodičovský příspěvek (což nemusí být to samé jako rodičovská dovolená), za vás zdravotní pojištění platí stát.

Zdravotní pojištění, za vás tedy stát může platit i po skončení rodičovské dovolené, pokud máte stále nárok na výplatu rodičovského příspěvku (rodičovská dovolená končí ve 3 roce dítěte, na rodičovský příspěvek může být nárok až do 4 roků dítěte – pouze ale u dětí narozených do 31. 12. 2023).

Po skončení rodičovské, pokud se nevracíte zpět do zaměstnání, může být nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Za nezaměstnané v evidenci na ÚP, platí zdravotní pojištění stát.

Případně je po skončení rodičovské možné oznámit zdravotní pojišťovně, že jste osobou pečující o dítě do 7 roků, a opět za vás bude platit zdravotní pojištění stát.

Pro osoby pečující o dítě do 7 roků, ale platí několik omezení. Není možné pracovat v zaměstnání nebo podnikat jako OSVČ. Je možná jenom nějaká brigáda nebo přivýdělek na dohodu (u DPP může být příjem do 10 000 Kč měsíčně, u DPČ může být příjem do 4 000 Kč měsíčně).

Dítě, o které pečujete, také nesmí chodit do školky na dobu delší než 4 hodiny denně. Nesmíte ho dát ani na celý kalendářní měsíc k babičce, na tábor, apod. (na část měsíce to možné je).

Mohlo by vás zajímat: Konec rodičovské dovolené, Sociální pojištění po skončení rodičovské dovolené, Rodičovská na dvojčata

V průběhu mateřské dovolené, nesmíte pracovat ve svém původním zaměstnání. Je ale možná práce pro jiného zaměstnavatele (například formou práce na dohodu DPP nebo DPČ). Při příjmu do 10 000 Kč se z DPP neplatí sociální a zdravotní pojištění (podmínky se ale budou od 1. 7. 2024 měnit).
Pro nárok na mateřskou u druhého dítěte, se může započítat i předchozí rodičovská dovolená. Výpočet PPM na druhé dítě, může být stejný jako výpočet mateřské na první dítě. Po skončení rodičovské, je nárok i na neschopenku a nemocenskou (platí běžné podmínky).
Ve zkušební době může zaměstnavatel ukončit zaměstnání i během neschopenky. Na nemocenskou může být nárok i po skončení zaměstnání. Zdravotní pojištění během neschopenky platí stát. Po skončení neschopenky, může být nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Po skončení rodičovské dovolené (končí v den 3 narozenin dítěte), se můžete vracet do zaměstnání. Nebo si můžete požádat o neplacené volno nebo o zkrácení úvazku. Případně je nárok i na podporu v nezaměstnanosti. Můžete také pečovat o dítě až do jeho 7 roků, a zdravotní pojištění bude platit stát.
Po skončení rodičovské dovolené (nejpozději v den 3 narozenin dítěte), můžete mít v zaměstnání neplacené volné. Do skončení rodičovského příspěvku, za vás stále platí zdravotní pojištění stát. Na rodičovský příspěvek je nárok, i po návratu zpět do zaměstnání.
Aby dostávala OSVČ „mateřské dávky“, musí být účastníkem nemocenského pojištění v délce nejméně 270 kalendářních dní v posledních 2 letech.
Na podporu v nezaměstnanosti je nárok i po skončení rodičovského příspěvku. Podpora ale může být jen velmi nízká. Pokud poslední zaměstnání skončilo již před delší dobou, pak se podpora vypočítá z průměrné mzdy v ČR (37 047 Kč) a je to jen 5558 Kč za první dva měsíce, poté ještě méně.
Zdravotní pojištění platí stát za osoby na rodičovské dovolené, nebo i za osoby, které čerpají rodičovský příspěvek. Sociální pojištění stát nikdy za nikoho neplatí. Doba péče o dítě, až do jeho 4 roků, se ale započítává jako doba účasti na důchodovém pojištění (tj. započítává se do nároku na důchod).