Sociální pojištění po skončení rodičovské dovolené

Ani po skončení rodičovské není nutné řešit placení sociálního pojištění.

Během rodičovské dovolené (nebo v době, kdy je „jenom“ pobírán rodičovský příspěvek), za ženu (nebo za muže) na rodičovské, nikdo neplatí sociální pojištění. Ani zaměstnavatel, ani stát.

U sociálního pojištění je to jiné, než u zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění musí být placeno vždy. Pokud není odváděno na základě příjmu ze zaměstnání (nebo z podnikání), nebo pokud ho neplatí stát, pak si lidé musí platit zdravotní pojištění sami. Pro sociální to neplatí.

Pro ty, kdo jsou na rodičovské dovolené (a/nebo) pobírají rodičovský příspěvek, se doba péče o dítě, započítává, jako náhradní doba důchodového pojištění. Takto se může započítat péče o dítě, až do jeho 4 roků.

Doba strávená na rodičovské, se tedy započítává do „odpracovaných“ roků pro nárok na důchod.

Ani po skončení rodičovské není nutné řešit placení sociálního pojištění. Buď se vracíte do zaměstnání, a sociální bude platit zaměstnavatel.

Nebo můžete být nezaměstnaní, a pak je nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce (což se opět může počítat jako náhradní doba důchodového pojištění).

Nebo můžete být doma s dítětem, až do jeho 4 roků (a v zaměstnání mít například neplacené volno).

A navíc, placení sociálního pojištění není povinné ani po 4 roce dítěte. Jen už se vám pak doba strávená doma s dítětem, nebude počítat pro důchod (bylo by nutné začít si platit dobrovolné důchodové pojištění).

Mohlo by vás zajímat: Konec rodičovské dovolené, Zdravotní pojištění po skončení rodičovské dovolené, Minimální zdravotní pojištění

V průběhu mateřské dovolené, nesmíte pracovat ve svém původním zaměstnání. Je ale možná práce pro jiného zaměstnavatele (například formou práce na dohodu DPP nebo DPČ). Při příjmu do 10 000 Kč se z DPP neplatí sociální a zdravotní pojištění (podmínky se ale budou od 1. 7. 2024 měnit).
Podmínky pro nárok na dětské přídavky se v roce 2024 zatím nemění. MPSV připravuje reformu sociálních dávek – 4 sociální dávky se budou rušit (zruší se i příspěvek na dítě) a vznikne 1 nová sociální dávka. Změna by měla platit od začátku roku 2025.
V roce 2024 se mění některé podmínky pro výpočet přídavku na bydlení. Od ledna 2024, se mění normativní náklady na bydlení (ruší se paragraf 26a, nebude už nárok na mimořádné zvýšení). Nově je možné vyřizovat příspěvek na bydlení (a další sociální dávky) i online, přes internet v aplikaci JENDA.
Po skončení rodičovské dovolené (končí v den 3 narozenin dítěte), se můžete vracet do zaměstnání. Nebo si můžete požádat o neplacené volno nebo o zkrácení úvazku. Případně je nárok i na podporu v nezaměstnanosti. Můžete také pečovat o dítě až do jeho 7 roků, a zdravotní pojištění bude platit stát.
Po skončení rodičovské dovolené (nejpozději v den 3 narozenin dítěte), můžete mít v zaměstnání neplacené volné. Do skončení rodičovského příspěvku, za vás stále platí zdravotní pojištění stát. Na rodičovský příspěvek je nárok, i po návratu zpět do zaměstnání.
Během rodičovské dovolené, není nárok na placenou neschopenku (na nemocenské dávky). Na nemocenskou může být nárok, až po skončení rodičovské (po nástupu zpět do zaměstnání). Během pracovní neschopnosti, vás Úřad práce nemůže zaregistrovat mezi uchazeče o zaměstnání.
Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), je nárok při splnění podmínky minimální doby účasti na nemocenském pojištění (270 dní za poslední 2 roky). Nemocenské pojištění se nedá doplatit zpětně. Po porodu je nárok na rodičovský příspěvek (a případně i na další sociální dávky).
Při rizikovém těhotenství na Úřadu práce, nemáte nárok na placenou neschopenku (nemocenské dávky). Nárok na nemocenskou by byl jen v případě, že by neschopenka byla zahájena do 7 dní od skončení zaměstnání. Nebudete mít zřejmě ani nárok na mateřskou (PPM). Určitě ale máte nárok na rodičovský příspěvek.