Kalkulačka: Zvýšení nezabavitelné částky a výpočet srážek při exekuci na plat (od 1. 7. 2020)

Kalkulačka: Zvýšení nezabavitelné částky a výpočet srážek při exekuci na plat (od 1. 7. 2020)

V této kalkulačce, pro výpočet exekuce na plat, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2020. Od začátku července (do 1. 7. 2020) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky o 864 Kč.

Od začátku července 2020 (od 1. 7. 2020) dojde k jedné podstatné změně v oblasti exekuce na plat, která jistě potěší všechny, kdo se potýkají s exekutorem. Dojde ke zvýšení nezabavitelné částky. A to o 864 Kč, což je poměrně hodně.

Nezabavitelná částka se v posledních letech zvyšuje skoro každý rok (minimálně jednou). Ale takto velké navýšení je výjimečné. Nemění se totiž jen základní nezabavitelná částka, ale poměrně významně se zvyšují i částky za manželku a děti.

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci na plat od 1. 7. 2020

Při exekuci na plat, nebo při exekuci na jakýkoliv jiný příjem, vám zůstává nezabavitelné minimum a určitá část ze zbytku mzdy.

Týká se to všech příjmů – mzdy, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), rodičovský příspěvek (rodičovská), nemocenské dávky, starobní důchod, invalidní důchod, příjem z brigády (práce na DPP nebo DPČ) a další.

Do konce června 2020 se základní nezabavitelné minimum se vypočítá jako dvě třetiny ze součtu nákladů na bydlení a životního minima. Náklady na bydlení jsou aktuálně (od 1. 1. 2020) ve výši 6 502 Kč. Životní minimum se zvýšilo od 1. 4. 2020 na 3 860 Kč (to se také drobně zvýšila nezabavitelná částka).

Od začátku července se nezabavitelná částka spočítá, jako tři čtvrtiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení:

 • Nezabavitelná částka do 30. 6. 2020 = 6 908 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2020 = 7 771,50 Kč

Kromě základní částky, se u zaměstnance s exekucí na plat, může zohlednit i to, zda má manželku nebo manžela. Nebo zda má vyživovací povinnost na dítě (započítávají se nezaopatřené děti do 18 roků, u studentů až do 26 roků). Za každé dítě/manželka/manželku se tak připočte:

 • Nezabavitelné minimum za dítě (nebo manžela/manželku) do 30. 6. 2020 = 1 727 Kč
 • Nezabavitelná částka za dítě (nebo manžela/manželku) od 1. 7. 2020 = 2 590,50 Kč

Při výpočtu exekuce na plat, u zaměstnance, který má jedno dítě a manželku, by se celkové nezabavitelné minimum spočítalo, jako součet 7 771,50 + 2590,50 + 2590,50  =  12 592,50 Kč. Při dvou dětech by to bylo o 2 590,50 více, tedy 15 543 Kč.

Výpočet exekuce na plat v roce 2020

Výpočet exekuce na plat se provádí na základě čisté mzdy (nebo jiného příjmu). Z čisté výplaty se odečte nezabavitelná částka. To co zbude, se rozdělí na třetiny:

 • Pokud je zbytek vyšší než 20 724, pak se na třetiny rozdělí jen tato suma
 • Vše, co je nad 20 724 Kč, se strhne na úhradu exekuce
 • Zbytek čisté mzdy se zaokrouhluje na částku dělitelnou třemi směrem dolů (případný rozdíl dostává zaměstnanec)

Rozdělení zbytku čisté mzdy závisí na typu exekuce:

 • U nepřednostní exekuce dostává exekutor první třetinu mzdy
 • U přednostní pohledávky dostává exekutor druhou třetinu, a pokud to nestačí tak i první třetinu ze zbytku mzdy
 • Při souběhu přednostní a nepřednostní exekuce se zabavuje první a druhá třetina
 • Poslední třetinu ze zbytku čisté mzdy dostává vždy zaměstnanec
 • Pokud má zaměstnanec jenom nepřednostní pohledávky, pak dostává dvě třetiny ze zbytku mzdy (druhou a třetí)

Kalkulačka – výpočet exekuce na plat od 1. 7. 2020

Pro výpočet v této kalkulačce, zadejte svoji čistou mzdu. A také zadejte počet dětí a to zda máte manželku/manžela (stačí celkový počet osob):

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik mi zůstane při exekuci na mzdu v roce 2020?

To, kolik peněz vám zůstane při exekuci (nebo i insolvenci), tak závisí na tom, kolik je vaše čistá mzda, kolik máte dětí, jestli máte manžela/manželku a o jaké dluhy se jedná. Zůstává vám vždy nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbytku platu (přednostní exekuce). Nebo to jsou dvě třetiny ze zbytku platu (nepřednostní exekuce) a nezabavitelné minimum.

Exekuce na mateřskou v roce 2020

Podobně, jako exekuce na plat, by se spočítala i exekuce na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Ta patří mezi příjmy, které může exekutor „zabavit“. Platí zde identická pravidla pro výpočet nezabavitelné částky a srážek.

Výše srážek z mateřské by se pak lišila v době před porodem, a po porodu. Po porodu, by se při výpočtu exekuce z mateřské mělo zohlednit i nově narozené dítě, mělo by se zvýšit nezabavitelné minimum o dalších 2590,50 Kč.

Exekuce na rodičovský příspěvek v roce 2020

Exekuce je možná i na rodičovský příspěvek (rodičovskou). Vzhledem k tomu, že je ale rodičovský příspěvek často vyplácen v maximální částce do 10 000 Kč, pak je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se z rodičovské nebudou moci provést srážky.  Tedy že nezabavitelná částka bude vyšší, než příjem.

Nezabavitelné minimum pro matku a jedno dítě je od 1. 7. 2020 ve výši 10 362 Kč. Pokud by žena na rodičovské měla ještě manžela, nebo třeba dvě děti, pak je to ještě více.

U exekuce na rodičovskou, tedy může exekutor mnohem snadněji narazit na limit toho, co už zabavit nemůže. Jen málokdo má rodičovskou vyšší než 10  – 15 tisíc korun měsíčně, aby zde mohly proběhnout srážky (v nějaké významnější částce).

Ostatní čtenáři si prohlédli: