Změna výše rodičovského příspěvku během roku

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, jejíž výši si může žadatel určovat sám (při splnění podmínek).

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, jejíž výši si může žadatel určovat sám (při splnění podmínek). Při narození dítěte (nebo při převzetí dítěte do péče), vzniká nárok na rodičovský příspěvek v celkové výši 220 000 Kč, který může být vyplácen až do 4 roků věku dítěte.

Aktuálně platná maximální výše rodičovského příspěvku je 11500 Kč měsíčně. To se ale možná bude v druhé polovině roku 2017 nebo od začátku roku 2018 měnit, a nově by mělo být možné zvolit rodičovský příspěvek dokonce až do výše přes 30 tisíc korun.

Změnu výše rodičovského příspěvku je pak možné provést v podstatě kdykoliv. Platí jen omezení, že po provedení jedné změny, může být další změna provedena až za 3 měsíce. Jinak je ale možné během rodičovské dovolené příspěvek změnit i několikrát.

Aby bylo možné provést volbu nebo změnu výše rodičovského příspěvku, musí být možné alespoň u jednoho z rodičů stanovit vyměřovací základ (stejný jako pro nárok na PPM nebo nemocenské dávky).

Pokud je pak 70% ze třiceti násobku denního vyměřovacího základu rovno nebo vyšší než 11500 Kč, pak je možné čerpat tuto maximální rodičovskou.

Pokud je 70% ze třiceti násobku denního vyměřovacího základu vyšší než 7600 Kč, pak je možné mít maximální rodičovskou do výše tohoto násobku (třeba 8 tisíc, 9 tisíc apod.).

Pokud je takto určený vyměřovací základ nižší, pak je maximální možná rodičovská 7600 Kč.

Mohlo by vás zajímat: Jak zvýšit rodičovský příspěvek, Rodičovská na druhé dítě, Rodičovská dovolená a školka

Pokud tedy nemáte nárok na „mateřskou“ na druhé dítě, bude vám vznikat nárok na rodičovský příspěvek od data narození druhého dítěte.
Od 1. 1. 2018 bude rodičovský příspěvek při narození dvou a více dětí v celkové výši 330 000 Kč. Zvýší se i maximální rodičovská a to až na 32000 Kč měsíčně.