Poradna: Zdravotní pojištění na rodičovské dovolené

<span>Během rodičovské dovolené, nebo během doby, kdy dostáváte rodičovský příspěvek, za vás zdravotní pojištění platí stát bez dalších omezení. Stát může platit zdravotní pojištění i po skončení rodičovské (za osobu v domácnosti, která pečuje o dítě). Pak jsou zde ale určitá omezení (příjem maximálně do 10 000 Kč, dítě může být ve školce maximálně 4 hodiny denně).</span> Během rodičovské dovolené, nebo během doby, kdy dostáváte rodičovský příspěvek, za vás zdravotní pojištění platí stát bez dalších omezení. Stát může platit zdravotní pojištění i po skončení rodičovské (za osobu v domácnosti, která pečuje o dítě). Pak jsou zde ale určitá omezení (příjem maximálně do 10 000 Kč, dítě může být ve školce maximálně 4 hodiny denně).

Dobrý den, ráda bych se zeptala na situaci, kdy jsem z rodinných důvodů vyčerpala rychleji rodičovský příspěvek, nicméně na rodičovské dovolené jsem až do léta roku 2021, kdy budou dítěti 2 roky. Odvádí za mě v takovém případě zdravotní pojištění stát?

Na infolince pojišťovny mi bylo řečeno, že musím podepsat prohlášení L, že se celodenně starám o dítě, které nesmí v takovém případě do školky na déle než dopoledne (do 11.30).

Nicméně dle mé mzdové účetní je výklad chybný, pobyt u dětí starších 2 let ve školce se prý nemonitoruje, a pokud si potřebuji přivydělat, do školky prý dítě dát normálně můžu. A pokud výdělky nepřesáhnou 10 000 Kč, odvádí pojistné stát. Spadám prý do státní kategorie osob na mateřské a rodičovské dovolené.

Popravdě nevím, jak jinak najít přivýdělek – práci vám bez ujištění, že máte zajištěnu školku, nikdo nedá, natož ji stihnout do 11 hodin dopoledne a běžet pro dítě…

Děkuji moc za ujasnění.


Odpověď: Zdravotní pojištění na rodičovské dovolené

Obávám se, že na infolince zdravotní pojišťovny vám neposkytli zcela přesné informace. To, co vám řekli na infolince, se týká situace, kdy by vám již skončilo vyplácení rodičovského příspěvku, a současně byste již nebyla ani rodičovské dovelené, ale zůstala doma s dítětem třeba na neplaceném volnu (nebo jako nezaměstnaná).

Ve vztahu zdravotní pojištění, rodičovský příspěvek, rodičovský dovolená, případné omezení délky pobytu dítěte ve školce, či možnosti nějaké přivýdělku jsou 3 různé možnosti – viz dále:

Zdravotní pojištění během doby čerpání rodičovského příspěvku

Během doby, kdy čerpáte rodičovský příspěvek, za vás zdravotní pojištění platí stát. To vyplývá přímo ze zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákon číslo 48/1997 Sb. Zde se přímo v paragrafu 7 jasně mluví o tom, že za příjemce rodičovského příspěvku je plátcem ZP stát:

§ 7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

c) příjemce rodičovského příspěvku

Během doby čerpání rodičovského příspěvku, je pobyt dítěte ve školce limitován na maximálně 92 hodin měsíčně, ale pouze u dětí do 2 roků. Pokud by dítě mladší než dva roky, chodilo do školky/jeslí na delší dobu, pak by nebyl nárok na rodičovský příspěvek (nebyla by u něj splněna podmínky celodenní péče).

Omezení pobytu ve školce, se ale nijak netýká zdravotního pojištění. Toto omezení se vztahuje pouze k rodičovskému příspěvku.

Zdravotní pojištění během rodičovské dovolené

Pokud jste na rodičovské dovolené, ale již bez nároku na rodičovský příspěvek, pak by i nadále měl být plátcem zdravotního pojištění stát. Stále viz paragraf 7, zákona o veřejném zdravotním pojištění:

§ 7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění

Tj. přímo ze zákona vyplývá, že stát by za vás měl platit zdravotní pojištění. A to, ať už během doby, kdy čerpáte rodičovský příspěvek, nebo i během doby, kdy jste „jenom“ na rodičovské dovolené.

Zde má pravdu Vaše mzdová účetní. Zákon je v tomto případě zcela konkrétní (nevím proč vám to nepotvrdili i na infolince vaší zdravotní pojišťovny).

Zdravotní pojištění po skončení rodičovské dovolené

Něco úplně jiného, by byla situace, po skončení rodičovské dovolené. Pokud byste si v zaměstnání například požádala o neplacené volno. Nebo byla nezaměstnaná a zůstala v domácnosti.

Pokud byte již nebyla na rodičovské dovolené a ani nepobírala rodičovský příspěvek, pak by opravdu bylo nutné zdravotní pojišťovně nahlásit, že jste osoba v domácnosti, pečující o dítě. Pak by za vás zdravotní pojištění opět platil stát.

Pouze v tomto případě, by platilo omezení po délku pobytu dítěte ve školce (maximálně 4 hodiny denně).

Nebo i omezení pro maximální částku, kterou si můžete přivydělat na nějaké brigádě (do 10 000 Kč u DPP, při práci na DPČ by limitem byl příjem do 3000 Kč měsíčně).

Opět viz paragraf 7, zákon o veřejném zdravotním pojištění:

§ 7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Poradna: Zdravotní pojištění na rodičovské dovolené

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna