Jak se změní rodičovská v roce 2018

Jak se změní rodičovská v roce 2018

Od 1. 1. 2018 bude rodičovský příspěvek při narození dvou a více dětí v celkové výši 330 000 Kč. Zvýší se i maximální rodičovská a to až na 32000 Kč měsíčně.

S účinností od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost několik změn, které se týkají rodičovského příspěvku. Především pak toho, jak vysoký bude rodičovský příspěvek při narození dvojčat (dvou a více dětí). A také toho kdo, a jak vysokou rodičovskou si může zvolit. Nově totiž přestane platit omezení na maximální rodičovskou ve výši 11500 Kč, a bude tak možné mít rodičovský příspěvek i podstatně vyšší.

Změny u rodičovského příspěvku v roce 2018

Na začátku června 2017, na 7 schůzi Senátu ČR, byl schválen návrh novely zákona číslo 117/1995 Sb., zákona o státní sociální podpoře. Tato novela zavádí několik změn. Jednak se bude měnit výše přídavků na dítě (tomu se budeme věnovat v samostatném článku), a také se mění podmínky pro čerpání rodičovského příspěvku.

Tato novela zákona nyní ještě „čeká“, na podpis prezidenta republiky, a publikaci ve sbírce zákonů. Je již ale vysoce pravděpodobné, že začne platit od 1. 1. 2018. V následujícím textu se podíváme na všechny změny, které jsou spojeny s rodičovským příspěvkem.

Rodičovská 2018: Zvýšení rodičovského příspěvku na dvojčata

Až doposud byl při narození dvou a více dětí vyplácen stejně vysoký rodičovský příspěvek, jako při narození jednoho dítěte. A to bylo pro rodiče dvojčat (a vícerčat) značně nefér. Pokud se totiž někomu narodily dvě děti postupně po sobě, tak na každé dítě dostal do státu 220 000 Kč, dohromady tedy 440 000 Kč. Pokud se ale narodila dvojčata, tak byl rodičovský příspěvek jen 220 000 Kč. Za druhé z dvojčat, jako by tedy nárok na rodičovský příspěvek vůbec nebyl.

To se od ledna 2018 změní. Nově při narození dvou a více dětí, bude rodičovský příspěvek v celkové výši 330 000 Kč. Stále to sice není dvojnásobek toho, co dostáváte při narození jednoho dítěte, je to ale určitě vítaná změna.

Rodičovská 2018: U dvojčat bude vyšší měsíční rodičovská

Dvojčat se týká i navýšení měsíční výše rodičovského příspěvku. Když pomineme další změny, které se týkají měsíční výše RP (k těm se dostaneme dále), u dvojčat bude možné čerpat rodičovský příspěvek ve výši 1,5 násobku toho, na co byste měli nárok u jednoho dítěte. Tedy pokud vám by vám nyní vycházela maximální rodičovská na 11500 Kč, tak od ledna 2018 u dvojčat byste měli „automaticky“ nárok na 1,5 násobek této částky, tedy 17250 Kč.

Rodičovská 2018: Maximální rodičovská bude i přes 30 tisíc korun

Až doposud (a stále ještě do konce roku 2017) platilo, že maximální možná výše rodičovského příspěvku byla 11 500 Kč. Minimální doba čerpání rodičovského příspěvku (tedy celkové částky 220 000 Kč) tak byla něco přes 19 měsíců.

To se od 1. 1. 2018 změní. Nebude stanoven žádný „strop“ pro maximální rodičovskou. Resp. pro přesnost, i nadále bude platit, že maximální měsíční výše rodičovského příspěvku bude odpovídat 70% z 30-ti násobku denního vyměřovacího základu pro peněžitou pomoc v mateřství.

Pokud měl ale někdo před narozením dítěte dostatečně vysoké příjmy v zaměstnání, bude moci čerpat rodičovskou i ve výši 30 tisíc korun měsíčně a více. Vůbec nejvyšší možná rodičovská tak bude cca 32 tisíc korun měsíčně (což by odpovídalo hrubé mzdě přes 80 000 Kč).

Takto by pak byl celý rodičovský příspěvek vyčerpán již za cca 6 měsíců.

Rodičovská 2018: Kolik bude výše rodičovského příspěvku

Maximální výše rodičovského příspěvku bude tedy i nadále záviset na tom, jak vysoké jste měli příjmy před porodem (u rodičovského příspěvku pak stačí, když má dostatečně vysoký příjem alespoň jeden z rodičů, jestli to je matka dítěte nebo otec dítěte už nehraje roli). Pokud měl někdo nízký příjem, a letos by mu maximální výše rodičovského příspěvku vycházela na cca 8000 Kč měsíčně, pak se pro něj od ledna 2018 nic nezmění.

Změna se týká především těch, kdo měli vyšší příjem. Nebo i těch kdo neměli žádný příjem

Rodičovská 2018: Možnost volby výše rodičovské i pro nezaměstnané

Nyní platilo, že pokud byl někdo před narozením dítěte nezaměstnaný (nebo student apod.), pak si nemohl zvolit výši a délku rodičovského příspěvku (pokud to tedy nebylo možné provést na základě příjmu druhého rodiče). A měl tak rodičovskou na 4 roky, s tím že prvních 9 měsíců dostával 7600 Kč a zbytek doby do 4 roků dítěte jen 3800 Kč.

Od 1. 1. 2018 budou moci i tito příjemci rodičovského příspěvku provádět volbu. Sice jen omezenou, ale i tak. Pokud u někoho nebude možné stanovit vyměřovací základ, pak si bude moci volit rodičovský příspěvek až do výše 7600 Kč. Tedy ten kdo měl ještě letos „automaticky“ rodičovskou na 4 roky, tak bude moci nově mít i kratší dobu čerpání rodičovského příspěvku (při částce 7600 Kč po celou dobu to vychází na cca 29 měsíců, tedy asi 2,5 roku.

Změny se budou týkat všech – i když se dítě narodilo dříve než 2018

Změny se budou týkat všech. Tedy i těm, kterým se dítě narodilo již před 1. 1. 2018. Pokud budou splněny podmínky – tedy rodičovský příspěvek nebyl vyčerpán, pak bude možné od 1. Ledna požádat o zvýšení vyplácené částky podle nových pravidel.

Ostatní čtenáři si prohlédli: