Kdy jít na rizikové těhotenství

O rizikovém těhotenství (a s ním související pracovní neschopností) rozhoduje lékař na základě mnoha různých faktorů.

Rizikové těhotenství je obecné označení pro všechny těhotenství, u kterých je nějakým způsobem narušen zdravý průběh. Rizikové těhotenství samo o sobě nemusí znamenat, že je zde nějaké vážné ohrožení pro nastávající maminku nebo dítě. Mohou zde být ale různé rizikové zdravotní faktory, které vyžadují, aby nastávající maminka měla jiný režim než ostatní maminky.

O rizikovém těhotenství (a s ním související pracovní neschopností) rozhoduje lékař na základě mnoha různých faktorů.

Celá řada maminek ale v těhotenství chodí na „dobrovolné rizikové těhotenství“. Obvykle stačí lékaři „naznačit“ a ten, než aby riskoval jakékoliv pochybení, raději napíše rizikové těhotenství, i když k němu ze zdravotního hlediska není objektivní důvod.

Při tomto „dobrovolném rizikovém těhotenství“ musí ale těhotná žena zvážit několik věcí. Třeba to, že během rizikového těhotenství až do nástupu na „mateřskou“ (6 – 8 týdnů před porodem), se bude jednat o klasickou pracovní neschopnost. Tedy snížený finanční příjem, nutnost dodržovat vycházky atd.

Mohlo by vás zajímat: Co se nesmí v těhotenství, Výpočet nemocenské – rizikové těhotenství 2023, Umělé oplodnění

Neschopenka z důvodu rizikového těhotenství má stejné podmínky (a omezení), jak kterákoliv jiná neschopenka. Je nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní), i na nemocenské dávky (od 15 dne platí nemocenskou stát). Vycházky během rizikového těhotenství mohou být maximálně 6 hodin denně (od 7:00 do 19:00).
Nemocenská a nemocenské dávky z důvodu rizikového těhotenství se nijak neliší od „běžné“ pracovní neschopnosti z důvodu nějaké nemoci či úrazu.
Řada žen, je před porodem na rizikovém těhotenství. Jedná se o „běžnou“ pracovní neschopnost. Je nárok na nemocenské dávky (vypočítané stejně, jako u jiné neschopenky). Platí i stejná omezení, jako jsou například vycházky. V této kalkulačce si můžete spočítat nemocenskou v roce 2023.
Pokud je těhotná žena na neschopence (rizikovém těhotenství), pak může mít nárok na nemocenské dávky. Od 1. 1. 2023 se mírně zvyšují redukční hranice, a díky tomu může být v roce 2023, i o něco málo vyšší nemocenská.
Během rizikového těhotenství, můžete být v pracovní neschopnosti až do porodu (do začátku mateřské). Podmínky pro neschopenku a výpočet nemocenských dávek, jsou během rizikového těhotenství stejné, jako u jakékoliv jiné pracovní neschopnosti.
Těhotná žena, která pracuje na rizikovém pracovišti, má nárok na převedení na jinou práci, nebo být doma se 100% platu. Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), je nárok i po skončení neplaceného volna. Neplacené volno by nemělo mít negativní vliv na výpočet výše mateřské (PPM).
Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), může být nárok i po skončení zaměstnání. Začátek mateřské (PPM), by ale musel být v ochranné době. Ochranná doba je až 180 dní. Při skončení zaměstnání ve zkušební době, ale bude ochranná doba podstatně kratší.
Po skončení zaměstnání je nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), jen v případě, že by začátek PPM byl ještě v ochranné době (až 180 dní od skončení zaměstnání). Nezaměstnaná na Úřadu práce, jinak nárok na mateřskou nemá.