Kolik je nemocenská během rizikového těhotenství – jak se vypočítá?

<span>Během rizikového těhotenství, můžete být v pracovní neschopnosti až do porodu (do začátku mateřské). Podmínky pro neschopenku a výpočet nemocenských dávek, jsou během rizikového těhotenství stejné, jako u jakékoliv jiné pracovní neschopnosti.</span> Během rizikového těhotenství, můžete být v pracovní neschopnosti až do porodu (do začátku mateřské). Podmínky pro neschopenku a výpočet nemocenských dávek, jsou během rizikového těhotenství stejné, jako u jakékoliv jiné pracovní neschopnosti.

Dobrý den, ráda bych se informovala, jak je to s výpočtem nemocenské během rizikového těhotenství. Chtěla bych vědět, kolik dostanu, pokud bych teď byla až do porodu na neschopence?

Do nového zaměstnání jsem nastoupila od 1. března 2022. V novém zaměstnání, jsem tedy jen něco přes 5 měsíců. Nová práce, mi plynule navazovala na předchozí zaměstnání, kde jsem pracovala asi 6 roků.

Zajímalo by mě, jak se vypočítá nemocenská? Pokud je to z posledních 12 měsíců (jak jsem se odčetla na internetu), tak je to i z toho předchozího zaměstnání, nebo jenom z aktuálního?

Jelikož jsem v novém zaměstnání pouze 5 měsíců, mám obavy, že dostanu díky těhotenství předčasnou výpověď. Pokud by se tak stalo, jaké mám možnosti?

Děkuji, Nikola V.


Neschopenka a nemocenské dávky během rizikového těhotenství

O pracovní neschopnosti během rizikového těhotenství, rozhoduje váš ošetřující lékař (gynekolog). Pokud lékař shledá důvody, pro pracovní neschopnost, pak vám vystaví neschopenku, a v pracovní neschopnosti pak můžete být až do porodu, resp. do začátku mateřské dovolené (či do zahájení PPM).

Pracovní neschopnost („neschopenka“) z důvodu rizikového těhotenství, se v ničem neliší od jiné běžné pracovní neschopnosti, z důvodu nějaké nemoci či úrazu.

Podmínky, pro nárok na nemocenské dávky jsou stejné. Výpočet výše náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, nebo nemocenských dávek od státu, je identický. Stejná jsou i všechna omezení, spojená s neschopenkou (například doba povolených vycházek, apod.).

Kolik je nemocenská během rizikového těhotenství

Během pracovní neschopnosti, dostáváte nejprve náhradu mzdy od zaměstnavatele. Během prvních 14 dní pracovní neschopnosti, vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy, ve výši 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku.

Dostáváte zaplaceny pouze „pracovní dny“ (neodpracované hodiny). Průměrný výdělek, se obvykle určuje z předchozího kalendářního čtvrtletí (aktuálně by se jednalo o měsíce duben – červen).

Od 15 dne neschopenky, pak dostáváte nemocenské dávky od státu (ČSSZ). Ty jsou již vypláceny za každý kalendářní den (včetně víkendů nebo státních svátků). Výše nemocenské se také postupně mění – zvyšuje se.

Od 15 do 30 dne, je nárok na 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 31 do 60 dne, dostáváte 66% a od 61 dne pracovní neschopnosti a dále, je to 72%.

Denní vyměřovací základ, se odvíjí od hrubé mzdy, v posledním zaměstnání. Postup výpočtu denního vyměřovacího základu, je popsán v paragrafu 18, zákona o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.) – viz především bod 3 a 4:

(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak. 

(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.

Výpověď ze zaměstnání během těhotenství

Ve svém dotazu zmiňujete obavu, že by vás zaměstnavatel mohl propustit z důvodu vašeho těhotenství. Pokud nyní již v novém zaměstnání nejste ve zkušební době (viz dále), pak vám zaměstnavatel nemůže dát „jen tak“ výpověď.

Zákoník práce přímo zakazuje zaměstnavateli dát výpověď těhotné ženě, nebo i zaměstnanci v pracovní neschopnosti. Zákoník práce, připouští jen velmi omezené výjimky, kdy může těhotná žena/zaměstnanec v pracovní neschopnosti, dostat výpověď.

Muselo by se jednat o situaci, kdy by se například rušila celá firma (nebo její část). Nebo nějaké hrubé porušení pracovních předpisů z vaší strany, apod. Jinak během těhotenství výpověď dostat nemůžete. Rozhodně ne pro nadbytečnost, z organizačních důvodů, nebo jen kvůli tomu, že jste těhotná.

Pracovní poměr, také může skončit i během těhotenství/během pracovní neschopnosti, pokud se jedná o pracovní poměr na dobu určitou. Takový pracovní poměr končí k datu, které bylo předem dohodnuto (po uplynutí dojednané doby) a neschopenka/těhotenství, zde nehraje žádnou roli.

Zde se ale nejedná o výpověď – u pracovního poměru na dobu určitou, nemá ani jedna strana povinnost ho dále prodlužovat.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Trochu jiná situace je u zkušební doby. V dotazu sice píšete, že jste v novém zaměstnání již 5 měsíců. Zkušební doba ale někdy může být sjednána i na dobu delší, než obvyklé 3 měsíce. Pokud byste byla ještě ve zkušební době, pak s vámi zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr i během těhotenství/během pracovní neschopnosti.

Ve zkušební době, vám totiž zaměstnavatel obvykle nedává výpověď, ale jedná se o zrušení pracovního poměru ve zkušební době (paragraf 66, zákoník práce), což je něco jiného.

Ve zkušební době, platí jen omezení, že pracovní poměr nemůže být ukončen, během prvních 14 dní pracovní neschopnosti (od 15 dne na neschopence ale ke zrušení už může dojít).

Během zkušební doby, s vámi také zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr, jen z důvodu vašeho těhotenství.

Nárok na „mateřskou“ po skončení zaměstnání

Pokud byste náhodou byla v zaměstnání ve zkušební době, a zaměstnavatel s vámi ukončil pracovní poměr, pak byste ale nadále mohla být v pracovní neschopnosti, a i nadále byste měla nárok na nemocenské dávky.

Po skončení pracovního poměru, by zde byla i ochranná doba pro nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství). Tato ochranná doba, je „až“ 180 dní (u vás by se jednalo o stejný počet dní, kolik jste strávila v novém zaměstnání – pokud by to bylo méně než 180 dní). Tj. s vysokou pravděpodobností, by pak byl nárok na PPM, i po ukončení zaměstnání.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kolik je nemocenská během rizikového těhotenství – jak se vypočítá?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna