Peněžitá pomoc v mateřství po skončení studia na VŠ

Aby měla těhotná studentka nebo absolventka VŠ nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) musí splňovat příslušné podmínky.

Pokud je žena těhotná během studia VŠ nebo po skončení studia na VŠ (nebo případně na VOŠ či střední škole), pak bude nárok na peněžitou pomoc v mateřství záviset na tom, zda žena pracuje nebo pracovala během studia.

Aby měla těhotná studentka nebo absolventka VŠ nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), musí splňovat příslušné podmínky.

Sem patří především to, že v době zahájení PPM (což je 6 – 8 týdnů před porodem) je zaměstnána (pak za ní platí nemocenské pojištění zaměstnavatel) nebo podniká jako OSVČ (a sama si platí dobrovolné nemocenské pojištění) nebo je v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání (poslední pojištěné činnosti).

Bez splnění výše uvedené podmínky, nárok na PPM není. Během studia VŠ za studenty stát platí jenom zdravotní pojištění, což je něco jiného.

Druhou podmínkou pro nárok na PPM je to, že v posledních dvou letech musí být žadatel účastníkem nemocenského pojištění alespoň po dobu 270 dní.

Pokud žena ukončí studium VŠ tím, že školu úspěšně absolvuje (tedy nejedná se o přerušení studia apod.), pak se jí poměrná část studia může započítat do těchto 270 dní.

Pořád ale platí, že v době případného zahájení PPM musí být zaměstnána nebo v ochranné době. Samotné úspěšné ukončení studia VŠ nestačí. Z něj žádná ochranná lhůta neplyne.

Mohlo by vás zajímat: Sociální dávky pro těhotnou ženu, Z čeho se počítá PPM 2021, Kalkulačka mateřská 2021

Nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), můžete být i po skončení studia na VŠ. Pouze ale za předpokladu, že nastoupíte do nějakého zaměstnání (kde vám bude vznikat účast na nemocenském pojištění). A v době začátku PPM, bude zaměstnaná nebo v ochranné době.
Studentka VŠ, která dokončí studium a během studia nepracovala (nebyla účastníkem nemocenského pojištění), může mít na mateřskou nárok, jen pokud by po ukončení VŠ nastoupila do nějakého zaměstnání. Jinak nárok nevznikne. I studentka má ale nárok na rodičovskou (rodičovský příspěvek) hned po porodu.
Mateřská dovolená na 1 dítě je 28 týdnů (196 dní). Mateřská dovolená na dvojčata je 37 týdnů (259 dní). Žena, která je těhotná může na mateřskou nastoupit už v době 6 – 8 týdnů před porodem. Podmínky pro výpočet PPM, jsou v roce 2021 stejné, jako v předchozích letech.
Během rizikového těhotenství (pracovní neschopnosti) je nárok na standardní nemocenskou. Za prvních 14 dní je to náhrada mzdy od zaměstnavatele. Od 15 dne jsou to nemocenské dávky. I během rizikového těhotenství platí běžné vycházky, maximálně 6 hodin v době 7:00 až 19:00.
Pokud plánujete v blízké době těhotenství, pak byste si určitě měla co nejdříve začít platit nemocenské pojištění. Pak můžete mít nárok na mateřskou i jako OSVČ.
Aby byl nárok na PPM, tak v posledních dvou letech (před zahájením PPM) musíte být zaměstnaná alespoň po dobu 270 kalendářních dní.
Aby měla OSVČ nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), tak je nutné, aby si platila nemocenské pojištění. V roce 2021 je minimální nemocenské pojištění 147 Kč měsíčně. Mateřská na základě minimálního pojištění, je ale jen velmi nízká. Jen 162 Kč na jeden den, tj. 4860 Kč na měsíc (30 dní).
Délka ochranné doby je minimálně stejně dlouhá, jako počet kalendářních dní v posledním zaměstnání a maximálně oněch 180 dní.