Poradna: Podpora v nezaměstnanosti po rodičovském příspěvku

Poradna: Podpora v nezaměstnanosti po rodičovském příspěvku

Po skončení rodičovské vám určitě vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ta se vypočítá na základě průměrné mzdy v ČR. Za první dva měsíce je to v roce 2020 částka 5015 Kč měsíčně.

Dobrý den, v květnu 2017 jsem porodila a na konci srpna 2017 mi skončila pracovní smlouva v zaměstnání. Nyní bych ráda ukončila rodičovský příspěvek v květnu 2020 a od června se přihlásila na ÚP.

Z čeho vypočítají podporu v nezaměstnanosti? Bude to z výplaty v posledním zaměstnání? Nebo z rodičovské?

Na co přesně budu mít nárok?

Děkuji za vysvětlení, Marta L.


Odpověď: Podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské

Po skončení rodičovské vám určitě vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. U podpory je podmínka, že v posledních dvou letech musíte mít splněnu minimální dobu účasti na důchodovém pojištění v délce nejméně 12 kalendářních měsíců.

Do těchto 12 měsíců se počítá i doba péče o dítě (až do 4 roků). Takže i když vaše zaměstnání skončilo již před více než dvěma roky, nárok na podporu v nezaměstnanosti máte, protože jste v posledních dvou letech byla doma s dítětem.

Podpora v nezaměstnanosti se ale v tomto případě nemůže počítat z vašeho platu v původním zaměstnání. To již skončilo před delší dobou. Podpora se také nemůže počítat z rodičovského příspěvku. Ten se zde určitě nedá použít.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské

V případě, že se při výpočtu podpory nedá vycházet z průměrné mzdy v zaměstnání, pak se podpora v nezaměstnanosti počítá na základě průměrné mzdy v ČR. A není příliš vysoká:

  • První dva měsíce 15% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2020 je to 5 015 Kč
  • Druhé dva měsíce 12% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2020 je to 4 012 Kč
  • Zbytek doby (1 měsíc) 11% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2020 je to 3 678 Kč

Na podporu v nezaměstnanosti tedy máte nárok, ale za první dva měsíce to bude jen něco málo přes 5 tisíc korun. Další dva měsíce to budou 4 tisíce korun. A poslední (pátý) měsíc byste měla dostat 3678 Kč (alespoň tedy předpokládáme, že je vám do 50 roků a máte nárok na podporu pouze 5 měsíců).

V době, kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce, si ani nemůžete přivydělávat na nějaké brigádě. Přivýdělek je možný až po skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti. Resp. pokud byste měla nějakou brigádu, pak by se výplata podpory v nezaměstnanosti zastavila.

Výše přivýdělku na Úřadu práce je omezena. Může to být maximálně jedna polovina minimální mzdy. Minimální mzda je v roce 2020 ve výši 14600 Kč. Maximální výše přivýdělku na Úřadu práce je tedy 7300 Kč měsíčně.

Sociální dávky po skončení rodičovské

V případě, že byste neměla  jiné příjmy, může vám vznikat případně nárok i na další sociální dávky. U nich ale bude záležet na tom, jaké jsou příjmy ostatních členů rodiny. Tedy hlavně příjem manžela/partnera.

Pokud byste pro účely sociálních dávek byla posuzována jen vy a dítě, pak byste mohla mít nárok i na další sociální dávky, jako je například příspěvek na bydlení, nebo i dávky pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Pokud by se započítal i příjem manžela/partnera, pak to může být jiné.

Sociální dávky se vyřizují na Úřadu práce, kde si budete vyřizovat i podporu v nezaměstnanosti. Můžete se tedy informovat na místě, jak je to s případným nárokem na další sociální dávky.

Ostatní čtenáři si prohlédli: