Poradna: Výpověď v těhotenství – dostala jsem výpověď, ale jsem těhotná

Poradna: Výpověď v těhotenství – dostala jsem výpověď, ale jsem těhotná

Během těhotenství, nesmí těhotná žena dostat výpověď. Zakazuje to zákoník práce (paragraf 53). Pokud žena dostala výpověď ještě před začátkem těhotenství, pak se výpovědní doba, na dobu těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené, zastaví.

Dobrý den, pracuji v zaměstnání už druhý rok a mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V souvislosti s epidemií COVID, teď ale v zaměstnání snižují stavy. A já jsem jedna z těch, které to postihlo.

Zaměstnavatel mi dal k 30. červnu výpověď, a mě teď běží výpovědní lhůta. Já jsem ale teď zjistila, že jsem těhotná. Četla jsem, že když jsem těhotná, tak prý nesmím dostat výpověď.

Můžete mi poradit jak to je, když jsem už výpověď dostala? Co mám dělat? Budu mít nárok na mateřskou?

Děkuji, Jitka


Odpověď: Výpověď v těhotenství – dostala jsem výpověď, ale jsem těhotná

V případě, že dostanete výpověď ze zaměstnání a zjistíte, že jste těhotná, pak mohou nastat dvě různé situace. Důležité je to, zda jste byla těhotná již v době, kdy jste dostala výpověď  – tj. v době, kdy vám byla výpověď od zaměstnavatele doručena.

Zákaz výpovědi pro těhotnou ženu

Pokud jste byla těhotná již, v době doručení výpovědi, pak by tato výpověď byla neplatná.

To, kdy začalo vaše těhotenství, vám případně řekne váš gynekolog na základě vyšetření. Pokud bylo těhotenství zahájeno ještě před tím, než vám zaměstnavatel dal výpověď (není ani tak podstatné, k jakému dni jste ji dostala, ale kdy vám byla oznámena/doručena), pak byste se mohla domáhat zrušení výpovědi pro neplatnost.

Zákaz výpovědi pro těhotnou ženu, je zakotven v Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 53:

§ 53

(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

Analogicky, nemůžete dostat výpověď ani v době, kdy jste v pracovní neschopnosti (na neschopence), s výjimkou situace, kdy by se jednalo o nemoc ve zkušební době (tam je to možné od 15 dne neschopenky).

Ze strany zaměstnavatele, to ale nemusí být pochybení. Zaměstnavatel nevěděl, že jste těhotná. Ostatně vy ani nemáte povinnost zaměstnavateli hlásit, že jste těhotná (oznamujete mu až případný nástup na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou).

Zrušení výpovědi pro těhotnou ženu

Pokud by tedy bylo vaše těhotenství zahájeno už před doručením výpovědi, pak byste se měla obrátit na zaměstnavatele a informovat ho o svém těhotenství. A s poukazem na zákoník práce, požadovat zrušení výpovědi.

Přerušení výpovědní lhůty během těhotenství

Trochu jiná situace by pak nastala, pokud by těhotenství bylo zahájeno až po doručení výpovědi. Tj. v době doručení výpovědi byste ještě nebyla těhotná. Ale otěhotněla byste až během výpovědní doby. V takovém případě by výpověď byla platná.

Po dobu těhotenství a následné mateřské a rodičovské dovolené, by se ale výpovědní doba pozastavila (přerušila). Tj. ani v tomto případě by nedošlo k ukončení vašeho pracovního poměru.

V zaměstnání byste tedy zůstala až do porodu. A váš pracovní poměr by pokračoval i během doby, kdy byste byla na mateřské a rodičovské dovolené. A to se všemi výhodami, které vám z toho vyplývají. Měla byste tedy nárok na mateřskou (pokud splňujete všechny podmínky).

Až po skončení rodičovské dovolené, až byste se vrátila zpět do zaměstnání, tak by „doběhl“ zbytek výpovědní doby, a teprve pak by mohlo dojít k ukončení pracovního poměru.

I v tomto případě, kdy by těhotenství bylo zahájeno až po doručení výpovědi, byste se měla obrátit na zaměstnavatele, a o těhotenství ho informovat. Opět viz paragraf 53, zákoníku práce:

§ 53

(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Ostatní čtenáři si prohlédli: