Návrat po mateřské do zaměstnání – změna pracovní pozice a pracovní smlouvy

<span>Zaměstnavatel má povinnost, držet vám původní pracovní místo, jen po dobu mateřské dovolené. Po skočení rodičovské dovolené, vám zaměstnavatel nemusí dát úplně stejné pracovní místo – musí to být ale pracovní pozice, která je v souladu s tím, co máte v pracovní smlouvě.</span> Zaměstnavatel má povinnost, držet vám původní pracovní místo, jen po dobu mateřské dovolené. Po skočení rodičovské dovolené, vám zaměstnavatel nemusí dát úplně stejné pracovní místo – musí to být ale pracovní pozice, která je v souladu s tím, co máte v pracovní smlouvě.

Dobrý den, měla bych se příští měsíc vracet zpět do zaměstnání, kde jsem pracovala před mateřskou dovolenou. Pracovala jsem v obchodě, jaká zástupce manažera prodejny (kancelářská profese).

Když jsem se před pár dny bavila se zaměstnavatelem, tak mi řekl, že místo, kde jsem byla před mateřskou, mi dát nemůže, protože tam má už někoho jiného. A nabízí mi práci za pokladnou.

S tím, že by mi i změnili pracovní smlouvu, takže bych už nepracovala na 8 hodin ale jen 6 hodin a změnila by se mi i mzda.

Zajímalo by mě, jestli si to zaměstnavatel může dovolit? Myslela jsem si, že by mi měl po skončení mateřské, dát stejnou pozici, než z jaké jsem odešla na mateřskou. Vracím se ve správném termínu, po 3 letech.

Předem děkuji za radu, Zuzana S.


Povinnost zaměstnavatele „držet“ místo po mateřské dovolené

Ve svém dotazu píšete, že se budete do zaměstnání vracet po skočení mateřské dovolené, ale současně zmiňujete dobu 3 let.

Pozor na rozdíl mezi mateřskou dovolenou (prvních 28 týdnů nebo 37 týdnů u dvojčat) a rodičovskou dovolenou (do 3 roků dítěte).

Pokud se vracíte do zaměstnání po skončení mateřské dovolené (28 týdnů nebo 37 týdnů u dvojčat), pak je vás zaměstnavatel povinen zařadit, na identickou pracovní pozici, jako jste měla před mateřskou dovolenou.

Viz zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 47 (zkrácená citace):

Nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

Povinnost „dát vám stejné pracovní místo“, ale neplatí absolutně – pokud by pracovní pozice/pracoviště bylo zrušeno, pak je zde pouze povinnost zařazení dle pracovní smlouvy (stejně jako po rodičovské dovolené, viz dále).

Povinnost zaměstnavatele „držet“ místo po rodičovské dovolené

Po skončení rodičovské dovolené (končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte), už zaměstnavatel nemá povinnost, zařadit vás na identickou pracovní pozici/pracoviště, jako jste měla před nástupem na mateřskou dovolenou.

Zaměstnavatel má pouze povinnost, zařadit vás, podle vaší pracovní smlouvy. Nemůže vám dát výpověď pro nadbytečnost, jen kvůli tomu, že na vaše místo přijal někoho jiného. Může vám ale nabídnout jinou pracovní pozici, nebo práci na jiném pracovišti, pokud je to v souladu s vaší pracovní smlouvou.

Nemůže vám ale bez vašeho souhlasu změnit výši mzdy, druh práce nebo délku pracovní doby. Nemůže ani změnit místo výkonu práce, pokud s tím nebudete souhlasit, nebo změnit smlouvu na dobu neurčitou na dobu určitou. Všechny takové změny smlouvy, jsou možné jen s vaším dobrovolným souhlasem (nikdo vás nemůže nutit na danou změnu přistoupit).

Změna pracovní smlouvy po skončení rodičovské dovolené

Záleží tedy na tom, co máte uvedeno v pracovní smlouvě. Uvedu teoretický příklad – pokud byste měla v pracovní smlouvě sjednánu administrativní náplň práce, na dobu 8 hodin denně, tak vám zaměstnavatel nemůže nabízet například nějakou manuální práci, na kratší dobu. Může vám nabízet jen nějaké jiné, administrativní činnosti, se stejnou pracovní dobou a za stejný plat.

Zaměstnavatel vám sice může nabídnout změnu pracovní smlouvy (jiný druh práce, jiná délka pracovní doby, jiná mzda, apod.), ale s touto změnou nemusíte souhlasit. Zaměstnavatel vám nesmí (nemůže) změnit obsah pracovní smlouvy, nějakou jednostrannou změnou.

Pokud ale máte náplň práce formulovanou tak, že pod ní spadá i práce podkladní, pak je tato změna pracovní pozice v pořádku. Stále je zde ale otázka délky pracovní doba a výše mzdy. Opět záleží na tom, co máte v pracovní smlouvě.

Výpověď od zaměstnavatele po skončení rodičovské dovolené

Jak již bylo uvedeno výše – pokud po vás zaměstnavatel požaduje zkrácení pracovní doby, nebo změnu pracovní činnosti (než co máte uvedeno v pracovní smlouvě), pak s tím nemusíte souhlasit.

Pak by to bylo na zaměstnavateli. Buď by vám nabídl nějaké jiné pracovní zařazení, které by bylo v souladu s pracovní smlouvou, nebo pokud by pro vás neměl jinou práci, pak by se jednalo o překážku na straně zaměstnavatele, a vy byste měla nárok na plný plat, i když byste fakticky nepracovala.

Zaměstnavatel vám také může dát výpověď nebo nabídnout ukončení pracovního poměru dohodou. Pak ale máte nárok na výpovědní dobu 2 měsíce (a plat za tuto dobu) a dále na odstupné ve výši minimálně trojnásobku měsíčního platu.

Zaměstnavatel vám také nemůže dát výpověď kvůli tomu, že vaši původní pozici obsadil někým jiným. Taková výpověď by byla neplatná.

Co dělat po skončení rodičovské dovolené?

Výše uvedené informace, ale prosím berte jen jako orientační. Neznám obsah vaší pracovní smlouvy, nevím, co přesně vám zaměstnavatel nabídl.

Zcela určitě byste neměla přistupovat na nějakou jednostrannou změnu, která je výhodná jen pro zaměstnavatele (jako zkrácení pracovní doby, snížení mzdy, apod.). V tomto je zákoník práce na vaší straně. Své kroky případně konzultujte s nějakým právníkem.

Mám ale současně za to, že zaměstnavatel si je moc dobře vědom toho, co může a nemůže, a jen to na vás „zkouší“. Pokud byste sama, dobrovolně přistoupila na změnu pracovní doby/obsahu práce/snížení mzdy, pak by to pro zaměstnavatele bylo výhodné a nejednalo by se o porušení zákoníku práce.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Návrat po mateřské do zaměstnání – změna pracovní pozice a pracovní smlouvy

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna