Nárok na mateřskou u druhého dítěte 2024 – počítá se pro nárok na mateřskou i rodičovská?

Nárok na mateřskou u druhého dítěte 2024 – počítá se pro nárok na mateřskou i rodičovská?

Pro nárok na mateřskou u druhého dítěte, se může započítat i předchozí rodičovská dovolená. Výpočet PPM na druhé dítě, může být stejný jako výpočet mateřské na první dítě. Po skončení rodičovské, je nárok i na neschopenku a nemocenskou (platí běžné podmínky).

Poměrně hodně maminek, se snaží naplánovat druhé těhotenství tak, aby jim další mateřská plynule navázala na rodičovskou dovolenou u prvního dítěte.

Mít dvě mateřské/rodičovské plynule po sobě, má mnoho výhod (ne vždy to ale takto ideálně vyjde).

Jak je to ale s nárokem na mateřskou u druhého dítěte? Počítá se pro nárok na mateřskou i rodičovská dovolená? A z čeho se vypočítá peněžitá pomoc v mateřství u dalšího miminka?

Jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou u druhého dítěte?

Podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství u druhého dítěte, se v zásadě v ničem neliší od podmínek, které je nutné splnit i u prvního dítěte.

U druhého dítěte, mohou být mírně odlišné podmínky pro výpočet PPM (viz dále). Základní podmínky, aby vůbec byl nárok na mateřskou, jsou ale stejné.

Podmínky pro nárok na PPM na druhé dítě:

  • I u druhého dítěte musí být splněna podmínka minimální doby účasti na nemocenském pojištění (minimálně 270 dní za poslední 2 roky)
  • Na mateřskou je i u druhého dítěte nárok jenom během zaměstnání (nebo během placení dobrovolného nemocenského pojištění během podnikání), nebo případně během ochranné doby
  • Od 1. 1. 2024 se mírně změnily podmínky, a na PPM může být nárok i během neschopenky (pokud je nárok na nemocenské dávky), i když už to není v ochranné době po skončení zaměstnání

Počítá se rodičovský pro nárok na další mateřskou nebo ne?

Asi nejvíce nejasností panuje okolo toho, zda se pro nárok na mateřskou na další dítě, počítá i předchozí rodičovská. Na internetu lze na toto téma najít odlišné informace.

Tyto zmatky, ale obvykle vyplývají z toho, co si kdo představí pod termínem „rodičovská“. Pod toto jedno slovo, může být „schována“ jak rodičovská dovolená, tak i pobírání rodičovského příspěvku.

Každá z těchto dvou možností, má ale jiné dopady na případný nárok na mateřskou.

Rodičovská dovolená se počítá pro nárok na další mateřskou

Rodičovská dovolená (v tom faktickém slova smyslu) je situace, kdy je žena zaměstnaná a v zaměstnání má dovolenou.

Rodičovská dovolená může být až do 3 roků dítěte. A po celou dobu, je žena zaměstnanec, se vším co z toho vyplývá.

Rodičovská dovolená, se tedy počítá pro nárok na další mateřskou stejně, jako by maminka pracovala v zaměstnání (započítá se do minimální doby 270 dní účasti na nemocenském pojištění).

Rodičovský příspěvek (u nezaměstnaných) se pro nárok na mateřskou nepočítá

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka vyplácená Úřadem práce. Na tuto „rodičovskou“ mohou mít nárok i nezaměstnané ženy.

V takovém případě, sice o sobě obvykle mluví, že jsou na „rodičovské“. Fakticky jsou ale nezaměstnané.

A samotné pobírání rodičovského příspěvku, se pro nárok na další mateřskou nezapočítá.

Po nárok na mateřskou dovolenou u dalšího dítěte, je tedy podstatné, zda je maminka stále zaměstnaná, nebo ne (nebo zda si jako OSVČ i během péče o dítě platí nemocenské pojištění).

Pokud pracovní poměr skončil někdy během rodičovské dovolené, tak dále záleží na tom, kdy přesně skončil – jestli pak vychází nástup na další mateřskou ještě během ochranné doby nebo ne.

Kolik je mateřská na druhé dítě – výpočet mateřské po skončení rodičovské

Pro výpočet PPM na druhé dítě, platí obdobné podmínky, jako u prvního dítěte. U zaměstnaných maminek, se vychází z denního vyměřovacího základu, který se vypočítá z hrubé mzdy. U maminek, které podnikají jako OSVČ, se denní vyměřovací základ odvíjí od placeného nemocenského pojištění.

Při výpočtu druhé mateřské, platí i jedna speciální podmínka – pokud se druhé dítě narodí do 4 roků toho prvního, tak se mateřská může vypočítat ze stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte.

Viz zákon o nemocenském pojištění – paragraf 19, odstavec 3:

(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

Tato speciální podmínka, má největší význam v situaci, kdy maminka po skončení rodičovské nějakou dobu pracuje v zaměstnání a má nižší příjem, než před první mateřskou (takže by jí mateřská na druhé dítě vycházela nižší, než u prvního dítěte).

V takovém případě, má „automaticky“ nárok na vyšší mateřskou (stejnou jako u prvního dítěte – resp. PPM se vypočítá ze stejného vyměřovacího základu).

Platí to ale jenom pro zaměstnané maminky, které jsou po skončení rodičovské zaměstnané stále u stejného zaměstnavatele.

Pokud maminka po rodičovské nastoupí do nové práce, kde pracuje třeba jenom na poloviční úvazek, tak jí mateřská na druhé dítě bude vycházet nízká (vypočítá se jen z posledního zaměstnání po rodičovské).

Nárok na neschopenku a nemocenskou, po skončení rodičovské

Další situací, která velmi často nastává v souvislosti s druhým dítětem, je otázka neschopenky po skončení rodičovské.

Důvodem může být rizikové těhotenství, nebo i jenom to, že nástup na mateřskou plynule nenavazuje na konec rodičovské, a některé maminky to řeší neschopenkou.

Jedná-li se o rodičovskou dovolenou (maminka je stále zaměstnaná), tak má na neschopenku a nemocenské dávky, nárok ihned po skončení rodičovské dovolené.

Pozor ale na to, že pokud by datum začátku neschopenky, bylo dříve, než končí rodičovská dovolená, pak není nárok na nemocenskou.

Z čeho se vypočítá nemocenská po skončení rodičovské?

Výpočet neschopenky po rodičovské, je podobný jako výpočet nemocenské u kterýchkoliv jiných zaměstnanců.

Prvních 14 dní platí nemocenskou firma (náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele). Tato „nemocenská“ se vypočítá z průměrného výdělku za poslední kalendářní čtvrtletí.

Pokud po skončení rodičovské maminka alespoň nějakou dobu nepracuje, tak se namísto průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek (paragraf 355, zákoník práce)

Od 15 dne, je nárok na nemocenské dávky. Ty se vypočítají z vyměřovacího základu (z hrubé mzdy).

Opět, pokud maminka po skončení rodičovské nepracuje v zaměstnání, tak se nedá vycházet z aktuálního příjmu.

V takovém případě se nemocenská vypočítá z příjmů (z vyměřovacího základu), který byl ještě před nástupem na první mateřskou.

Ostatní čtenáři si prohlédli: