Kalkulačka rodičovský příspěvek 2022 (změny, zvýšení, podmínky)

Kalkulačka rodičovský příspěvek 2022 (změny, zvýšení, podmínky)

Rodičovský příspěvek je zatím stále 300 000 Kč na jedno dítě (450 000 Kč na dvojčata). Během roku 2022 (nebo od 1. 1. 2023), by se ale rodičovská mohla zvýšit o 15%. Na rodičovský příspěvek je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 4 roků (rodičovská dovolená ale končí nejpozději ve 3 letech).

Při narození dítěte, máte nárok na podporu od státu. Kromě „mateřské“ (PPM po dobu 28 nebo 37 týdnů), je zde rodičovský příspěvek. Na rodičovskou je nárok, buď po narození dítěte (nebo při převzetí dítěte do péče), nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství.

V roce 2022, by se mohl rodičovský příspěvek zvýšit. Hovoří se o zvýšení rodičovské o 15%. A to již buď někdy v průběhu roku 2022, nebo nejpozději od 1. 1. 2023 (na zvýšenou rodičovskou, by ale zřejmě měli mít nárok i ti, komu se dítě narodilo již dříve ve 2022, 2021, atd.).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik můžete mít maximální měsíční rodičovskou, s ohledem na vyměřovací základ pro PPM a zvolenou dobu, po kterou chcete rodičovský příspěvek dostávat.

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku během rodičovské dovolené 2022

U rodičovského příspěvku, máte zpravidla možnost volby, jak dlouho jej budete dostávat (a tedy v jaké výši).

Minimální doba čerpání RP, by v roce 2022 vycházela na cca 6,5 měsíce. Maximální doba čerpání RP, je do 4 roků dítěte (nebo do vyčerpání celé částky).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2022
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená 2022

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

Na rodičovskou dovolenou (volno v zaměstnání), mají nárok jenom zaměstnanci (OSVČ nebo nezaměstnaní sice dostávají rodičovský příspěvek, nejedná se ale o rodičovskou dovolenou).

Nárok může mít jak žena, tak i muž. Rodičovskou dovolenou, mohou mít dokonce i oba současně (nárok na rodičovský příspěvek je ale jen jednou).

Rodičovská dovolená, začíná zpravidla až po skončení mateřské dovolené (prvních 28 nebo 37 týdnů), a končí nejpozději ve 3 letech dítěte.

Je ale možné si v zaměstnání domluvit i kratší dobu rodičovské a dřívější návrat do zaměstnání.

Prodloužení rodičovské dovolené, naopak není možné. Po 3 roce dítěte, se můžete v zaměstnání domluvit pouze na neplaceném volnu (nebo si zkrátit úvazek apod.).

Po dobu rodičovské dovolené, je možné podnikat jako OSVČ, nebo pracovat na nějaké brigádě na DPP nebo DPČ.

Plátcem zdravotního pojištění je stát, a doba se započítává, jako účast na důchodovém pojištění pro důchod.

Po skončení rodičovské, je i „automaticky“ nárok na podporu v nezaměstnanosti (péče o dítě do 4 roků, je případně brána, jako „náhradní doba zaměstnání).

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 4 roků.

Na rodičovský příspěvek, mají nárok i ti, kdo nejsou na rodičovské dovolené, nebo i ti, kdo nesplnili podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Rodičovský příspěvek, se vyřizuje na Úřadu práce (buď hned po porodu, nebo před koncem mateřské).

U rodičovského, je možné měnit výši měsíční částky (maximálně jednou za 3 měsíce). Horním limitem, pro výši měsíční částky, je 30ti násobek vyměřovacího základu pro PPM, nebo je to 10 000 Kč. Minimální částka není stanovena (resp. částky pod 100 Kč se nevyplácí měsíčně, ale až čtvrtletně).

Kolik je rodičovská v roce 2022?

Rodičovská příspěvek, se zatím naposledy zvyšoval v roce 2020, kdy se od 1. 1. 2020, zvýšila rodičovská z 220 000 Kč na 300 000 Kč (resp. 450 000 Kč na dvojčata).

V první polovině roku 2022, se zatím výše rodičovské nemění a je tedy stejná:

  • 300 000 Kč na jedno dítě
  • 450 000 Kč na dvojčata

Nemění se zatím ani podmínky, pro čerpání rodičovského příspěvku. Ten může být vyplácen (v závislosti na zvolené době), maximálně do výše 30 násobku vyměřovacího základu pro PPM (stačí možnost stanovení vyměřovacího základu jen u jednoho z rodičů).

Maximální rodičovská je tedy:

  • Maximálně 30ti násobek vyměřovacího základu pro PPM (tj. stejně, jako vaše „mateřská“ za měsíc, případně stačí doložit příjem otce dítěte/druhého rodiče)
  • Částka maximálně do 10 000 Kč měsíčně (do 15 000 Kč u dvojčat), pokud nebyl nárok na PPM, nebo při nízkém vyměřovacím základu
  • Maximálně 47 700 Kč měsíčně (resp. 71 550 Kč u dvojčat; odpovídá maximálnímu možnému vyměřovacímu základu v roce 2022, je to spíše jen teoretické maximum, kterého dosáhne jen málokterý zaměstnanec)

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2022

V první části roku 2022, došlo ke zvýšení životního a existenčního minima. Což je základní parametr, který určuje, zda máte nárok na nějaké sociální dávky a v kolik byste mohli dostat.

Rodičovský příspěvek, sice také spadá pod sociální dávky (stejně jako ostatní dávky, se i rodičovská řeší na Úřadu práce). Zvýšení životního minima, ale nemá na rodičovský příspěvek žádný vliv.

Původně se zvažovalo, že by se společně se životním minimem, zvýšila i rodičovská. A to dokonce až o 15% (životní minimum se zvýšilo jen o 10%). Tato změna ale zatím nebyla schválena.

Proces případného zvýšení rodičovského příspěvku, je totiž složitější, než u životního minima. U něj stačí rozhodnutí vlády, u rodičovského příspěvku je nutná změna zákona.

Podle dostupných informací, by ale ke zvýšení rodičovské, mohlo dojít ještě během roku 2022, nebo nejpozději od 1. 1. 2023.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek v roce 2022?

Na rodičovský příspěvek, má nárok ten kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině. Nárok může mít jak otec, tak i matka dítěte. U rodičovské, není podmínkou nějaká minimální doba v předchozím zaměstnání (jako je to u mateřské).

Na rodičovský příspěvek, tak mohu mít nárok například i ženy, které byly před porodem nezaměstnané nebo studentky, ještě během studia na SŠ nebo VŠ.

Základním předpokladem, pro nárok na rodičovský příspěvek, je zajištění řádné celodenní péče o dítě. To v praxi znamená, že například děti, kterým jsou méně než 2 roky, je možné dávat do školky či jeslí, jen na omezenou dobu (maximálně 92 hodin měsíčně).

U dětí nad 2 roky už ale toto omezení není. Celodenní péče o dítě, nemusí být ani zajištěn přímo tím, kdo pobírá rodičovský příspěvek.

Takže je možné, aby dítě hlídala například babička, a rodič se vrátil do zaměstnání. Nárok na rodičovský příspěvek je i nadále, i když má rodič příjem ze zaměstnání nebo z podnikání.

Nárok na rodičovský příspěvek končí v těchto situacích:

  • Nárok na rodičovskou končí nejpozději ve 4 letech dítěte
  • Nárok na rodičovskou končí, pokud je vyčerpána celá částka
  • Nárok na rodičovský příspěvek zaniká ve chvíli, kdy se v rodině narodí další dítě
  • Nárok na rodičovský příspěvek zaniká, pokud vznikne někomu v rodině, nárok na mateřskou (PPM) na jiné dítě

Jednorázové vyplacení rodičovského příspěvku při narození druhého dítěte

Dříve (do poloviny roku 2021), se stávalo, že jste mohli přijít o část rodičovského příspěvku. A to v situaci, kdy se vám během rodičovské, mělo narodit další dítě.

Nárok na RP končí ve chvíli narození druhého dítěte, nebo už když vznikne nárok na PPM na druhé dítě. Dříve to bylo tak, že když nebyl rodičovský příspěvek celý vyčerpán, tak tímto „propadl“.

Od poloviny roku 2021 ale platí změna. Nově je možné, po narození dalšího dítěte, požádat Úřad práce, aby jednorázově vyplatil zbytek nevyčerpané rodičovské.

Nárok na tuto jednorázovou výplatu RP, při narození druhého dítěte, mají ty rodiny, kde má alespoň jeden rodič příjem ze zaměstnání nebo z podnikání (výše příjmu není až tak důležitá).

Ostatní čtenáři si prohlédli: