Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024 (změny, zvýšení, podmínky)

Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024 (změny, zvýšení, podmínky)

Rodičovský příspěvek se od 1. 1. 2024 zvýšil na 350 000 Kč na jedno dítě (525 000 Kč na dvojčata). Zvýšení ale platí jenom pro děti, narození od 1. ledna 2024. Na rodičovský příspěvek je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 3 roků (u dětí narozených do 31. prosince 2023 to může být až do 4 roků).

Při narození dítěte, máte nárok na podporu od státu. Kromě „mateřské“ (PPM po dobu 28 nebo 37 týdnů), je zde rodičovský příspěvek. Na rodičovskou je nárok, buď po narození dítěte (nebo při převzetí dítěte do péče), nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik můžete mít maximální měsíční rodičovskou, s ohledem na vyměřovací základ pro PPM a zvolenou dobu, po kterou chcete rodičovský příspěvek dostávat.

U rodičovského příspěvku, si můžete sami zvolit, zda chcete dostávat vyšší měsíční částku (ale kratší dobu), nebo sice méně peněz každý měsíc (ale delší dobu).

Základní maximum je 13 000 Kč měsíčně, může to ale být i více (odvíjí se od příjmů v zaměstnání, resp. od vyměřovacího základu).

Maminky s velmi vysokou výplatou v zaměstnání, mohou dostávat až 53 910 Kč měsíčně (pak by ale celý rodičovský příspěvek vyčerpali, už za 6 měsíců).

Zvýšení rodičovské 2024 – rodičovský příspěvek se zvýšil o 50 tisíc korun

Od začátku roku 2024 platí velké množství změn. Většina změn, není příliš pozitivních (zvýšení daní, změny DPH, důchodová reforma, úsporná opatření, atd.). Bude se rušit daňová sleva za dítě ve školce (školkovné), nebo se omezí podmínky pro možnost uplatnit daňovou slevu na manželku. Změn je opravdu hodně.

Jedna ze změn, která platí od ledna 2024, by ale mohla potěšit rodiny s malými dětmi, nebo i nastávající maminky. V minulém roce bylo schváleno zvýšení rodičovského příspěvku (zvýšení se ale bude týkat jenom některých maminek).

Od 1. 1. 2024 platí zvýšení rodičovské o 50 000 Kč. Rodičovský příspěvek se zvýšil na 350 000 Kč u jednoho dítěte a na 525 000 u dvojčat nebo vícerčat). Na zvýšenou rodičovskou je ale nárok jenom u dětí, které se narodí od začátku roku 2024 (od 1. ledna 2024).

Pro děti narozené do 31. 12. 2024, se nic nemění. Mají nárok jenom na „původních“ 300 00 Kč (nebo na 450 000 Kč u dvojčat a vícerčat).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024 – zvýšení rodičovského příspěvku

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku během rodičovské dovolené 2024

U rodičovského příspěvku, máte zpravidla možnost volby, jak dlouho jej budete dostávat (a tedy v jaké výši).

Minimální doba čerpání RP, by v roce 2024 vycházela na cca 6 měsíců. Maximální doba čerpání RP, je do 4 roků dítěte (u dětí narozených do 31. 12. 2023) nebo do 3 roků (u dětí narozených od 1. 1. 2024) nebo do vyčerpání celé částky.

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená 2024

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

Na rodičovskou dovolenou (volno v zaměstnání), mají nárok jenom zaměstnanci (OSVČ nebo nezaměstnaní sice dostávají rodičovský příspěvek, nejedná se ale o rodičovskou dovolenou).

Nárok může mít jak žena, tak i muž. Rodičovskou dovolenou, mohou mít dokonce i oba současně (nárok na rodičovský příspěvek je ale jen jednou).

Rodičovská dovolená, začíná zpravidla až po skončení mateřské dovolené (prvních 28 nebo 37 týdnů), a končí nejpozději ve 3 letech dítěte.

Je ale možné si v zaměstnání domluvit i kratší dobu rodičovské a dřívější návrat do zaměstnání.

Prodloužení rodičovské dovolené, naopak není možné. Po 3 roce dítěte, se můžete v zaměstnání domluvit pouze na neplaceném volnu (nebo si zkrátit úvazek apod.).

Po dobu rodičovské dovolené, je možné podnikat jako OSVČ, nebo pracovat na nějaké brigádě na DPP nebo DPČ.

Plátcem zdravotního pojištění je stát, a doba se započítává, jako účast na důchodovém pojištění pro důchod.

Po skončení rodičovské, je i „automaticky“ nárok na podporu v nezaměstnanosti (péče o dítě do 4 roků, je případně brána, jako „náhradní doba zaměstnání).

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 4 roků (platí pro děti narozené do 31. 12. 2024) nebo do jeho maximálně 3 roků (platí pro děti narozené od 1. 1. 2024).

Na rodičovský příspěvek, mají nárok i ti, kdo nejsou na rodičovské dovolené, nebo i ti, kdo nesplnili podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Rodičovský příspěvek, se vyřizuje na Úřadu práce (buď hned po porodu, nebo před koncem mateřské).

U rodičovského, je možné měnit výši měsíční částky (maximálně jednou za 3 měsíce). Horním limitem, pro výši měsíční částky, je 30ti násobek vyměřovacího základu pro PPM, nebo je to 13 000 Kč. Minimální částka není stanovena (resp. částky pod 100 Kč se nevyplácí měsíčně, ale až čtvrtletně).

Kolik je rodičovská v roce 2024?

Od začátku roku 2024, se rodičovský příspěvek zvýšil o 50 000 Kč. Zvýšení ale platí jenom pro některé maminky:

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené do 31. prosince 2023:

 • 300 000 Kč na jedno dítě
 • 450 000 Kč na dvojčata

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené od 1. ledna 2024:

 • 350 000 Kč na jedno dítě
 • 525 000 Kč na dvojčata

Nemění se zatím ani podmínky, pro čerpání rodičovského příspěvku. Ten může být vyplácen (v závislosti na zvolené době), maximálně do výše 30 násobku vyměřovacího základu pro PPM (stačí možnost stanovení vyměřovacího základu jen u jednoho z rodičů).

Maximální rodičovská je tedy:

 • Maximálně 30ti násobek vyměřovacího základu pro PPM (tj. stejně, jako vaše „mateřská“ za měsíc, případně stačí doložit příjem otce dítěte/druhého rodiče)
 • Částka maximálně do 13 000 Kč měsíčně (do 19 500 Kč u dvojčat), pokud nebyl nárok na PPM, nebo při nízkém vyměřovacím základu)
 • Maximálně 53 910 Kč měsíčně (resp. 80 865 Kč u dvojčat; odpovídá maximálnímu možnému vyměřovacímu základu v roce 2024, je to spíše jen teoretické maximum, kterého dosáhne jen málokterý zaměstnanec)

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek v roce 2024?

Na rodičovský příspěvek, má nárok ten kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině. Nárok může mít jak otec, tak i matka dítěte. U rodičovské, není podmínkou nějaká minimální doba v předchozím zaměstnání (jako je to u mateřské).

Na rodičovský příspěvek, tak mohu mít nárok například i ženy, které byly před porodem nezaměstnané nebo studentky, ještě během studia na SŠ nebo VŠ.

Základním předpokladem, pro nárok na rodičovský příspěvek, je zajištění řádné celodenní péče o dítě. To v praxi znamená, že například děti, kterým jsou méně než 2 roky, je možné dávat do školky či jeslí, jen na omezenou dobu (maximálně 92 hodin měsíčně).

U dětí nad 2 roky už ale toto omezení není. Celodenní péče o dítě, nemusí být ani zajištěn přímo tím, kdo pobírá rodičovský příspěvek.

Takže je možné, aby dítě hlídala například babička, a rodič se vrátil do zaměstnání. Nárok na rodičovský příspěvek je i nadále, i když má rodič příjem ze zaměstnání nebo z podnikání.

Nárok na rodičovský příspěvek končí v těchto situacích:

 • Nárok na rodičovskou končí nejpozději ve 4 letech dítěte (u dětí narozených do 31. 12. 2023)
 • Nárok na rodičovskou končí nejpozději ve 3 letech dítěte (u dětí narozených od 1. 1. 2024)
 • Nárok na rodičovskou končí, pokud je vyčerpána celá částka
 • Nárok na rodičovský příspěvek zaniká ve chvíli, kdy se v rodině narodí další dítě
 • Nárok na rodičovský příspěvek zaniká, pokud vznikne někomu v rodině, nárok na mateřskou (PPM) na jiné dítě

Jednorázové vyplacení rodičovského příspěvku při narození druhého dítěte

Dříve (do poloviny roku 2021), se stávalo, že jste mohli přijít o část rodičovského příspěvku. A to v situaci, kdy se vám během rodičovské, mělo narodit další dítě.

Nárok na RP končí ve chvíli narození druhého dítěte, nebo už když vznikne nárok na PPM na druhé dítě. Dříve to bylo tak, že když nebyl rodičovský příspěvek celý vyčerpán, tak tímto „propadl“.

Od poloviny roku 2021 ale platí změna. Nově je možné, po narození dalšího dítěte, požádat Úřad práce, aby jednorázově vyplatil zbytek nevyčerpané rodičovské.

Nárok na tuto jednorázovou výplatu RP, při narození druhého dítěte, mají ty rodiny, kde má alespoň jeden rodič příjem ze zaměstnání nebo z podnikání (výše příjmu není až tak důležitá).

Ostatní čtenáři si prohlédli: