Poradna: Přijdu o nárok na podporu, po skončení rodičovské?

Poradna: Přijdu o nárok na podporu, po skončení rodičovské?

Doba, kdy jste doma na rodičovské dovolené, se z pohledu nároku na podporu v nezaměstnanosti zohledňuje stejně, jako byste byla zaměstnaná.

Dobrý den. V současné době jsem na neplaceném volnu do čtyř let věku dítěte. 8. 6. 2018 mám jít zpět do práce.

Bohužel budu muset dát výpověď, jelikož školku pro kluka budu mít až od září.

Když půjdu na úřad práce, bojím se, že mě vyřadí, jelikož třeba z tohoto důvodu nebudu moct práci vzít.

Když půjdu nahlásit se na pojišťovnu jako osoba pečující o dítě do sedmi let do 31. 8. 2018 a pokud neseženu práci do té doby, budu mít stále nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nebo o ní díky těm dvěma a půl měsícům přijdu. Zvažuji, co je pro mě výhodnější.

Děkuji za odpověď.


Odpověď: Přijdu o nárok na podporu, po skončení rodičovské?

Po skončení rodičovské dovolené (která bývá zpravidla do 3 roků věku dítěte), byste se měla vrátit zpět do původního zaměstnání. Zaměstnavatel má dle příslušných zákonů povinnost „držet“ vám zaměstnání (resp. nabídnout vám adekvátní náhradu).

Ukončení zaměstnání po skončení rodičovské

Pak bude záležet mimo jiné na tom, jak se se zaměstnavatelem dohodnete. Není velkou výjimkou, že řada zaměstnavatelů nemá zájem zaměstnat ženu po skončení rodičovské dovolené, a že vám tak sám nabídne nějakou formu ukončení zaměstnání. V takovém případě byste měla mít nárok na standardní výpovědní dobu 2 měsíce a také nárok na odstupné 3 měsíce.

Pak byste mohla jít na Úřad práce, a měla byste nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ta by se vám sice první 3 měsíce nevyplácela (v době, za kterou vám náleží odstupné, není nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti), ale nepřišla byste o ni a začala by vám být vyplácena od 4 měsíce.

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské

Pokud byste šla na Úřad práce po skončení zaměstnání, pak by se měla podpora odvíjet od výše příjmu z tohoto zaměstnání (na ÚP byste měla jít do 3 pracovních dní).

Pokud byste ale po skončení zaměstnání nebyla vedená v evidenci ÚP, ale byla vedená třeba jako osoba pečující o dítě do 7 roků, a teprve po nějaké době šla na Úřad práce, tak by záleželo na několika okolnostech.

Na podporu byste mohla mít nárok, i když byste po skončení rodičovské nikde nepracovala. Doba, kdy jste doma na rodičovské dovolené, resp. doba po kterou jste pobírala rodičovský příspěvek, se z pohledu nároku na podporu v nezaměstnanosti zohledňuje stejně, jako byste byla zaměstnaná (je to tzv. náhradní doba důchodového pojištění).

Abyste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti, pak musí být splněna podmínka, že v posledních 2 letech máte „odpracováno“ (doba účasti na důchodovém pojištění) nejméně 12 měsíců. Takže pokud byste po skončení rodičovské byla třeba 11 měsíců doma s dítěte a pak šla na Úřad práce, stále byste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud byste ale byla doma s dítětem déle než rok, pak by vám již nárok na podporu nevznikal.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské

Také pozor na to, že pokud byste o podporu v nezaměstnanosti nežádala ihned po skončení zaměstnání, ale až po nějaké době, tak by se již výše podpory nepočítala na základě příjmu v zaměstnání.

V takovém případě by se vycházelo z průměrné mzdy v ČR v předchozím roce. V roce 2018 by se tedy vycházelo z průměrné mzdy za 1 až 3 čtvrtletí 2017, což je 28 761 Kč. A vy byste pak měla za první dva měsíce 15% z této průměrné mzdy, druhé dva měsíce 12% a poslední (pátý) měsíc jenom 11%.

Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragaraf 51:

§ 51

(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže

Reálně je tedy taková podpora velmi nízká, za první dva měsíce jen něco málo přes 4000 Kč a následně je to pak ještě méně.

Ostatní čtenáři si prohlédli: