Mám nárok na mateřskou, a jak se počítá, když mám dva úvazky (2 různí zaměstnavatelé)

Mám nárok na mateřskou, a jak se počítá, když mám dva úvazky (2 různí zaměstnavatelé)

Nárok na mateřskou můžete mít i ze dvou různých zaměstnání. Pouze ale za předpokladu, že splníte podmínky pro nárok na PPM v obou zaměstnáních. Splnění podmínek, se pro každé zaměstnání posuzuje samostatně. Jedná se především o dobu účasti na nemocenském pojištění (minimálně 270 dní).

Dobrý den, od července 2020, pracuji v novém zaměstnání na HPP. Nedávno se mi ale naskytla možnost pracovat pro jiného zaměstnavatele.

Vzhledem k tomu, že u původního zaměstnavatele je během epidemie COVID poměrně omezená činnost, tak bez problémů zvládám obě práce (jedná se v obou případech o kreativní práci na PC, kterou i mimo epidemii vykonávám převážně z domu).

Jde mi o to, že jsem nyní těhotná, a zajímalo by mě, jak to bude s druhou prací ve vztahu k mateřské. Jestli budu mít nárok na mateřskou z obou zaměstnání. Termín porodu, mám v polovině července 2021, takže v době odchodu na mateřskou, budu u původního zaměstnavatele zaměstnaná skoro rok, a u toho nového skoro půl roku.

Pokud bych mateřskou dovolenou nahlásila u obou zaměstnavatelů, bude se mi mateřská počítat z obou zaměstnání?

Mohu případně mateřskou dovolenou nahlásit jen u jednoho zaměstnavatele (u toho, kde pracuji delší dobu) a pro toho druhého pracovat dále? I když budu na mateřské dovolené?

Předem moc děkuji za radu a zodpovězení mého dotazu.


Podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)

Pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí být splněny základní podmínky:

  • Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní, za poslední dva roky
  • Být účastníkem nemocenského pojištění (např. zaměstnaná) v době nástupu na mateřskou nebo v té době být alespoň v ochranné době (až 180 dní)
  • Termín nástupu na mateřskou je v době 6 – 8 týdnů před porodem (nejpozději od začátku 6 týdne před porodem

Pokud v daném zaměstnání splníte tyto podmínky, pak máte nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství).

Nárok na mateřskou (PPM) ve dvou různých zaměstnáních

Nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), nebo i na jiné nemocenské dávky (například nemocenskou během pracovní neschopnosti), můžete mít i z více zaměstnání.

Pokud pracujete pro dva různé zaměstnavatele (nebo i pokud byste měla dvě různé pracovní smlouvy u jednoho zaměstnavatele), tak můžete mít nárok na příslušnou dávku z každého zaměstnání.

Podstatné ale je, abyste podmínky pro nárok na danou dávku (zde PPM), splňovala v obou zaměstnáních (a v každém z nich samostatně.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 14:

(2) V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Je-li nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou.

V případě nároku na mateřskou ze dvou různých úvazků (za dvou zaměstnání), se jedná především o splnění podmínky minimální doby účasti na nemocenském pojištění.

Abyste mohla mít nárok na mateřskou z obou zaměstnání, musela byste v každém z nich splňovat minimální dobu 270 dní účasti na nemocenském pojištění.

(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

Vzhledem k tomu, že v novém zaměstnání pracujete jenom půl roku (řekněme 180 dní), pak tato podmínka minimální doby účasti na nemocenském pojištění, není u druhého zaměstnání splněna.

Podle informací, které uvádíte ve svém dotazu, vám tedy u druhého zaměstnavatele nebude vznikat nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Možnost práce během mateřské dovolené

Mateřskou dovolenou, ale případně můžete mít u obou zaměstnavatelů (peněžitou pomoc v mateřství, ale jen na základě toho zaměstnání, kde pracujete delší dobu).

Nebo můžete mít mateřskou dovolenou jen v tom zaměstnání, kde vám bude vznikat nárok na PPM. A ve druhém zaměstnání můžete i nadále pracovat.

U peněžité pomoci v mateřství je omezení, že po dobu čerpání PPM, nesmíte vykonávat zaměstnání, na jehož základě vám vzniknul nárok na PPM.

Viz paragraf 16, zákon o nemocenském pojištění:

§ 16

Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou

a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost,

b) mu náleží podle zvláštních právních předpisů ze zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží, nadále započitatelný příjem s výjimkou služebního příspěvku na bydlení poskytovaného podle zákona o vojácích z povolání,

Tím je ale omezena možnost práce pouze v prvním zaměstnání. Možnost práce ve druhém zaměstnání tím není nijak omezena (v zákoně se jasně mluví jen o zaměstnání, ze kterého daná dávka náleží).

Takže můžete nahlásit mateřskou dovolenou jenom jednomu zaměstnavateli (a na základě tohoto zaměstnání si vyřídíte PPM), a ve druhém zaměstnání dále pracovat.

Pozor jen na to, abyste vše dobře zvážila. Přece jen porod, a následných několik týdnů může být hodně náročných. Něco jiného je situace, když už dítě nějakou dobu máte (například období rodičovské dovolené) a něco jiného je období bezprostředně po porodu, kdy si vy i dítě na sebe teprve vzájemně „zvykáte“.

Ostatní čtenáři si prohlédli: