Nárok na mateřskou u druhého dítěte – účast na nemocenském pojištění

Nárok na mateřskou u druhého dítěte – účast na nemocenském pojištění

Při nástupu na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) během rodičovské, může být nárok na PPM i u druhého dítěte. Za předpokladu, že původní zaměstnání neskončilo. Pak je nárok na PPM podle běžných podmínek. Výpočet mateřské na druhé dítě, může být stejný jako u prvního dítěte (pokud se dítě narodí do 4 roků).

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství u druhého dítěte?

Jsem doma na rodičovské s prvním dítětem, a jsem už zase těhotná. Termín porodu budu mít za 4 měsíce, tedy v době, kdy prvnímu ještě nebudou tři roky.

Dočetla jsem se o tom, že na mateřskou u druhého dítěte je nárok, pokud se děti narodí krátce po sobě. Moc tomu ale nerozumím.

Zajímalo by mě, jestli tedy budu mít nárok na mateřskou? A jestli to platí, i pokud se druhé dítě narodí později, než za 2 roky po nástupu na první mateřskou? Nebo se rodičovská do těch 270 dní účasti na nemocenském pojištění nepočítá?

Děkuji


Nárok na mateřskou u druhého dítěte během rodičovské

Pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) u druhého dítěte, je podstatné splnění příslušných podmínek. Mezi tyto podmínky patří účast na nemocenském pojištění.

V době nástupu na mateřskou (na začátku PPM), byste měla být zaměstnaná (nebo v ochranné době). A dále by měla být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění, v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní, za poslední 2 roky.

Pro nárok na mateřskou, tedy záleží především na tom, zda jste nyní s prvním dítětem na rodičovské dovolené (tj. jste stále zaměstnaná a v zaměstnání čerpáte volno – rodičovskou dovolenou):

  • Pokud jste byla zaměstnaná před začátkem první mateřské, a pokud váš pracovní poměr neskončil ani během mateřské/rodičovské dovolené, pak máte nárok na mateřskou dovolenou a PPM i u druhého dítěte.
  • Pokud by vám ale pracovní poměr skončil ještě před narozením prvního dítěte, nebo následně během mateřské/rodičovské dovolené, pak by u druhého dítěte nebyl nárok na mateřskou dovolenou ani na PPM.

Rodičovská dovolená a nárok na mateřskou

Pokud jste na rodičovské dovolené (jste stále zaměstnaná, pracovní poměr neskončil), pak jsou splněny všechny podmínky.

Účast na nemocenském pojištění, vzniká v zaměstnání od prvního dne, a trvá až do skončení zaměstnání (i v době, kdy jste na neschopence, nebo na rodičovské dovolené).

Takže i když jste více než 2 roky doma s dítětem na rodičovské dovolené, přesto splňujete všechny podmínky pro nárok na PPM.

Výpočet peněžité pomoci v mateřství u druhého dítěte

Pro výpočet „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství) u druhého dítěte, je zde speciální ustanovení v zákonu o nemocenském pojištění.

Pokud se má druhé dítě narodit do 4 roků toho prvního, a vy jste stále zaměstnaná u stejného zaměstnavatele, tak se výpočet PPM provádí na základě stejného vyměřovacího základu, jako u první mateřské.

U druhého dítěte, byste tedy měla mít minimálně stejnou mateřskou, jako u prvního dítěte. Případně může být mateřská na druhé dítě i o něco málo vyšší – záleží na tom, jaké byly vaše příjmy před první PPM, a jak by se projevilo průběžné zvyšování redukčních hranic, pro výpočet PPM.

Druhá mateřská dovolená bezprostředně po rodičovské

V příslušné době (6 – 8 týdnů před termínem porodu druhého dítěte), byste v zaměstnání nahlásila ukončení rodičovské dovolené a začátek mateřské dovolené. Současně byste zaměstnavateli předávala i žádost o PPM (kterou vám vystaví váš lékař).

Na mateřskou dovolenou (a PPM) je nárok po dobu 28 týdnů u jednoho dítěte (u dvojčat je to 37 týdnů).

Za dobu na mateřské dovolené, vám vzniká nárok i na řádnou dovolenou (pro výpočet dovolené se zohlední i adekvátní část rodičovské dovolené). Řádnou dovolenou byste mohla čerpat po skončení mateřské dovolené.

Následně byste měla opět nárok na rodičovskou dovolenou a na rodičovský příspěvek na druhé dítě, podle běžných podmínek.

Narození druhého dítěte bez nároku na mateřskou

Jiné by to bylo ve chvíli, kdy byste nebyla na rodičovské dovolené. Tedy v případě, že vám pracovní poměr skončil ještě před narozením prvního dítěte, nebo následně během mateřské/rodičovské dovolené.

Pokud byste nyní byla pouze doma s dítětem, a pobírala rodičovský příspěvek (ale nejednalo by se o rodičovskou dovolenou), pak by vám nárok na mateřskou a PPM u druhého dítěte nevznikal.

Pokud byste nyní nebyla zaměstnaná, pak by nebyly splněny podmínky. A měla byste nárok pouze na další rodičovský příspěvek. Na ten by byl nárok ihned po narození druhého dítěte, podle běžných podmínek.

Ostatní čtenáři si prohlédli: