Poradna: Přechod z rodičovské na druhou mateřskou – kdy nejpozději začíná mateřská?

Poradna: Přechod z rodičovské na druhou mateřskou – kdy nejpozději začíná mateřská?

Začátek mateřské (peněžité pomoci v mateřství), je v době 6 – 8 týdnů, před plánovaným termínem porodu. Pokud si žena sama neurčí termín začátku mateřské (PPM), pak začíná od začátku 6 týdne před porodem. Pokud není do začátku mateřské na druhé dítě, vyčerpán rodičovský příspěvek, pak je riziko, že „propadne“.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat:

Jsem na rodičovské s dcerou 2,5 roku. Pracovní poměr mám na dobu neurčitou, takže poté s druhým dítětem budu pobírat opět mateřskou.

Kdy nejpozději mohu přejít na mateřskou, abych mohla vybrat co nejvíce z rodičovské? Je to také 4-8 týdnů před porodem nebo mohu nastoupit na mateřskou třeba týden před porodem?

A je pravda, že by se mi měla mateřská počítat stejně, jako u prvního dítěte?

Děkuji


Kdy začíná mateřská (peněžitá pomoc v mateřství)?

Není to úplně přesně tak, jak píšete ve svém dotazu. Začátek mateřské  – nárok na peněžitou pomoc v mateřství –  je možné uplatnit v době 6 – 8 týdnů, před plánovaným termínem porodu (tj. není to 4 – 8 týdnů před porodem, ale 6 – 8 týdnů před porodem).

Tento termín začátku „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství) je stanoven přímo v příslušném zákoně – zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.). Viz paragraf 34:

§ 34 Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství

(1) Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává 

a) dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu,

Tj. pokud si sama neurčíte termín začátku mateřské v době 6 – 8 týdnů před porodem (po konzultaci se svým lékařem/gynekologem), pak se vám začátek nároku na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), stanoví na začátek 6 týdne před porodem.

Není tedy možné, abyste na mateřskou šla, třeba až týden před porodem a do té doby čerpala rodičovský příspěvek.

Zvýšení rodičovského příspěvku a vyčerpání maximální částky

Pokud vám to nyní „vychází tak“, že byste do začátku mateřské na druhé dítě nestihla vybrat celý rodičovský příspěvek, pak je vhodné, co nejdříve zvýšit měsíční rodičovský příspěvek, na maximální možnou částku.

O zvýšení rodičovského příspěvku je možné požádat kdykoliv, v průběhu čerpání rodičovské (maximálně ale jednou za 3 měsíce).

Změna (zvýšení) rodičovské se projeví až od následujícího kalendářního měsíce. Případné zvýšení je tedy vhodné zbytečně neodkládat.

Maximální částka, o kterou si u rodičovské můžete požádat, odpovídá tomu, jakou jste měla mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Resp. maximální měsíční částka pro rodičovský příspěvek je 30 ti násobek denního vyměřovacího základu pro PPM.

Pokud byste nestihla vyčerpat celý rodičovský příspěvek, pak o něj nástupem na druhou mateřskou bohužel můžete přijít.

Výpočet mateřské na druhé dítě (PPM ihned po rodičovské)

V případě, že máte pracovní poměr na dobu neurčitou, a druhé dítě se vám narodí do 4 roků toho prvního, pak se výpočet PPM, může provádět z příjmu (vyměřovacího základu), před první mateřskou.

Právě na takové situace pamatuje zákon (o nemocenském pojištění, podle kterého se řídí výpočet mateřské). Protože jste pod dobu mateřské nebo následné rodičovské (na první dítě), neměla žádné příjmy, ze kterých by se dala spočítat mateřská na druhé dítě, pak se „automaticky“ vychází z vašich příjmů před prvním porodem – viz paragraf 19:

(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

Výpočet mateřské na druhé dítě bude možná trochu jiný. Stejný by měl být vyměřovací základ (ten se spočítá z příjmů před prvním porodem), výpočet mateřské se ale provádí podle aktuálních podmínek (použijí se aktuálně platné redukční hranice apod.). Výsledná mateřská na druhé dítě, tak může být o něco málo vyšší, než u prvního dítěte.

Ostatní čtenáři si prohlédli: