Zahájení podnikání během rodičovské dovolené – jak to bude s PPM na druhé dítě?

<span>Během rodičovské dovolené, můžete bez větších omezení podnikat jako OSVČ (nebo případně i pracovat na nějaké brigádě nebo v jiném zaměstnání). Pokud se vám narodí druhé dítě, do 4 roků toho prvního, tak se výše PPM n druhé dítě, může odvíjet od stejného vyměřovacího základu, jako mateřská na první dítě.</span> Během rodičovské dovolené, můžete bez větších omezení podnikat jako OSVČ (nebo případně i pracovat na nějaké brigádě nebo v jiném zaměstnání). Pokud se vám narodí druhé dítě, do 4 roků toho prvního, tak se výše PPM n druhé dítě, může odvíjet od stejného vyměřovacího základu, jako mateřská na první dítě.

Dobrý den, jsem momentálně na rodičovské dovolené. Dceři budou za chvíli dva roky. Rodičovskou dovolenou, mám v zaměstnání nahlášenou do 3 roků. Jsem zaměstnaná na dobu neurčitou.

Přemýšlím o tom, že bych během rodičovské začala podnikat, jako OSVČ. Současně bychom se ale s manželem, chtěli pokusit o druhé dítě. Ideálně tak, aby mi druhá mateřská, navazovala na konec první rodičovské.

Zajímalo by mě, jak to bude s nárokem na PPM na druhé dítě, pokud během rodičovské zahájím podnikání jako OSVČ?

Můžete mi k tomu prosím napsat nějaké informace, abych věděla, s čím mám případně počítat?

Předem děkuji, Martina P.


Podnikání jako OSVČ během rodičovské dovolené

Během rodičovské dovolené, není nijak významně omezena možnost nějaké dalšího příjmu – nějaká brigáda/přivýdělek/jiné zaměstnání nebo podnikání (někdy ale může být potřeba souhlas zaměstnavatele, se zahájením podnikání – viz dále).

V souvislosti s rodičovským příspěvkem, je zde pouze omezení, že dítě do 2 roků, nesmíte dávat do školky/jeslí, na dobu delší než 92 hodin měsíčně.

Možnost nějaké práce či podnikání nebo výše vašeho příjmu, ale není během rodičovské dovolené, nebo v souvislosti s rodičovským příspěvkem, nijak omezena.

Pokud během rodičovské dovolené, zahájíte podnikání jako OSVČ, pak to bude bráno jako vedlejší činnost.

Zdravotní pojištění za vás stále platí stát (platí ho během rodičovské dovolené a/nebo během doby kdy čerpáte rodičovský příspěvek). V prvním roce podnikání, tak nemusíte platit zálohy na zdravotní nebo sociální pojištění.

Souhlas zaměstnavatele se zahájením podnikání

Pokud byste plánovala podnikat jako OSVČ, ve stejném oboru, jako působí váš zaměstnavatel, tak můžete potřebovat souhlas zaměstnavatele s tímto podnikáním.

Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 304:

§ 304

(1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. 

….

(3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Tj. pokud byste pracovala například jako realitní makléř, v realitní kanceláři, a chtěla podnikat jako OSVČ – realitní makléř, tak potřebujete souhlas zaměstnavatele. Pokud byste ale měla jiný obor podnikání než oblast realit, pak souhlas nepotřebujete (vůbec o tom nemusíte zaměstnavatele informovat).

Dále zde může být ještě omezení u státních zaměstnanců, kde je možné podnikat, jen se souhlasem služebního orgánu (bez ohledu na obor).

Podnikání jako OSVČ a nárok na mateřskou

Pokud byste si jako OSVČ, začala platit i dobrovolné nemocenské pojištění (aktuálně se jedná o minimálně 147 Kč měsíčně), tak byste na základě podnikání, mohla případně mít i nárok na PPM.

Mohlo by dojít i k situaci, že by vám vznikal nárok na PPM, jak na základě podnikání, tak i na základě podnikání jako OSVČ.

Musela byste ale splnit všechny příslušné podmínky. Tj. minimální doba účasti na nemocenském pojištění (270 dní za poslední dva roky, z toho 180 dní za poslední rok), atd.

Pokud si jako OSVČ nebudete platit nemocenské pojištění, pak vám z této činnosti nárok na PPM vznikat nebude. Tím, že jste stále zaměstnaná, tak vás to ve výsledku nemusí nijak trápit.

Obecně je to s mateřskou u OSVČ tak, že pokud si platí jen minimální nemocenské pojištění, pak je i výsledná mateřská jen minimální (jenom cca 4800 Kč měsíčně).

Peněžitá pomoc v mateřství na druhé dítě

Pokud byste otěhotněla ještě v průběhu rodičovské dovolené, tak máte zcela určitě nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), na základě vašeho zaměstnání. A to bez ohledu na to, že byste současně během RD, podnikala jako OSVČ.

Pokud se vám druhé dítě narodí do 4 roků toho prvního, a vy jste stále zaměstnaná u stejného zaměstnavatele, jako před první mateřskou, pak se vám PPM může odvíjet od vyměřovacího základu, který jste měla u prvního dítěte.

Kolik je mateřská na druhé dítě?

V zákoně je to nastaveno tak, že v době vzniku nároku na PPM na druhé dítě, by se vám určil aktuální vyměřovací základ (pokud by to bylo možné). A ten by se porovnal s tím, který jste měla u prvního dítěte. A pro výpočet PPM na druhé dítě, by se použil ten vyměřovací základ, který by byl vyšší.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 19, odstavec 3:

(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

Takže případné zahájení podnikání jako OSVČ, nemusí mít vůbec žádný vliv, na váš nárok na PPM na druhé dítě.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Zahájení podnikání během rodičovské dovolené – jak to bude s PPM na druhé dítě?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna