Dětské přídavky 2024 – vláda plánuje zrušení příspěvku na dítě (sloučení sociálních dávek)

Dětské přídavky 2024 – vláda plánuje zrušení příspěvku na dítě (sloučení sociálních dávek)

Podmínky pro nárok na dětské přídavky se v roce 2024 zatím nemění. MPSV připravuje reformu sociálních dávek – 4 sociální dávky se budou rušit (zruší se i příspěvek na dítě) a vznikne 1 nová sociální dávka. Změna by měla platit od začátku roku 2025.

Příspěvek na dítě, je jednou ze základních sociálních dávek. Na dětské přídavky, mohou mít nárok rodiny s příjmy do 3,4 násobku životního minima.

Tedy nejenom vyloženě „chudé“ domácnosti, ale i rodiny s vyššími příjmy (pro rodinu se dvěma dětmi do 15 roků, je nárok na přídavky při příjmu až do cca 50 tisíc korun).

V roce 2024, se podmínky pro nárok na dětské přídavky zatím nijak nemění. Životní minimum (pro výpočet nároku na tuto sociální dávku), je stejné jako v minulém roce. Není ani žádné zvýšení.

Na konci minulého roku, byla pouze zpřístupněna možnost, vyřídit přídavky na dítě online – v aplikaci Jedna, kde je možné vyřizovat různé sociální dávky (je nutná bankovní identita).

Během roku 2024, se bude projednávat reforma sociálních dávek – 4 dávky se zruší a vznikne 1 nová sociální dávka (viz informace níže).

Kolik jsou přídavky na děti v roce 2024?

Dětské přídavky se naposledy zvyšovaly na začátku minulého roku. Tedy došlo ke zvýšení o 200 Kč měsíčně (plošná změna, všechny děti dostaly přidáno stejnou částku),

V roce 2024, se příspěvek na dítě nemění – platí stejné částky, jako v minulém roce.

Kolik jsou dětské přídavky 2024:

Přídavky na dítě 2024 Základní Zvýšené
Dítě do 6 roků 830 Kč 1 330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 970 Kč 1 470 Kč
Dítě do 26 roků (*) 1 080 Kč 1 580 Kč

(*) U starších dětí (nad 15 roků) je na přídavky nárok pouze v případě, že se jedná o nezaopatřené dítě – tj. například student na střední škole, na vyšší odborné škole, na konzervatoři, na vysoké škole, apod.

Jaké jsou podmínky pro nárok na dětské přídavky v roce 2024

Hlavní podmínkou, pro nárok na tuto sociální dávku, je výše průměrného měsíčního příjmu v domácnosti:

  • Nárok mají jenom rodiny, kde je průměrný čistý měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima

Viz tabulky níže – na přídavky na děti může být nárok, i při poměrně vysokém příjmu – například u rodiny se třemi dětmi, to může být až do 61 500 Kč měsíčně.

Další podmínkou, aby byl nárok na příspěvek na dítě, je nezaopatřenost dítěte:

  • Nárok je tedy u malých dětí, nebo u studentů až do 26 roků

Kromě toho ještě záleží na tom, zda má rodina nějaké příjmy ze zaměstnání (nebo z důchodu, z mateřské nebo rodičovské, z nemocenské, z podpory v nezaměstnanosti, apod.):

  • Pokud má alespoň jeden člen rodiny příjem nejméně 4860 Kč měsíčně, tak je nárok na zvýšené přídavky
  • Pokud je rodina odkázána jenom na sociální dávky, tak je nárok na nižší přídavky na děti

Přídavky na dítě pro samoživitelku v roce 2024

V následující tabulce je vidět, kolik je životní minimum pro samoživitelku s dítětem (s dětmi) a jaký může mít maximální příjem, aby měla nárok na dětské přídavky.

Přídavky pro samoživitelku 2024 životní minimum maximální příjem
Samoživitelka a 1 dítě do 6 roků 6 950 Kč 23 630 Kč
Samoživitelka a 2 dětí do 6 roků 9 430 Kč 32 062 Kč
Samoživitelka a 2 děti do 15 roků 10 570 Kč 35 938 Kč
Samoživitelka a 2 děti do 26 roků 11 450 Kč 38 930 Kč

Přídavky na děti pro rodinu v roce 2024

V následující tabulce je vidět, kolik je životní minimum pro rodinu, a jaké mohou být maximální příjmy rodiny, aby byl nárok na dětské přídavky.

Přídavky pro rodinu 2024 životní minimum maximální příjem
Rodina – jedno dítě do 6 roků 10 990 Kč 37 366 Kč
Rodina – dvě děti do 6 roků 13 470 Kč 45 798 Kč
Rodina – dvě děti do 15 roků 14 610 Kč 49 674 Kč
Rodina – dvě děti do 26 roků 15 490 Kč 52 666 Kč
Rodina – tři děti (8, 12, 16 roků) 18 100 Kč 61 540 Kč

Kalkulačka: Výpočet nároku na dětské přídavky v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, zda máte nárok na příspěvek na dítě, a kolik byste mohli od státu dostat v roce 2024

Kalkulačka přídavky na děti 2024
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kde se vyřizují přídavky na dítě – nová online aplikace Jenda

Na konci minulého roku, zpřístupnilo MPSV možnost, vyřizovat vše okolo přídavků na dítě, i jenom přes internet.

Příspěvek na dítě, je nově možné vyřídit v online aplikaci pro sociální dávky Jenda:

  • Klientská zóna pro sociální dávky Jedna je zde (web MPSV.cz)
  • Pro přihlášení je nutná bankovní identita (nebo přihlášení přes datovou schránku, MojeID, apod.)
  • V aplikaci je možné podat novou žádost o sociální dávky
  • V aplikaci je možné řešit všechny změny, nebo dokládat potvrzení online
  • V aplikaci je aktuálně možné řešit přídavky na dítě, přídavky na bydlení a rodičovský příspěvek
  • V aplikaci jsou vidět i dávky, které byly vyřízeny i dříve („klasickým“ způsobem na Úřadu práce)

Reforma sociálních dávek 2024 – přídavky na dítě se budou rušit

Během roku 2024, bude Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovat velkou reformu sytému sociálních dávek.

Čtyři stávající sociální dávky se budou rušit (zrušení se týká příspěvku na dítě, přídavků na bydlení, příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení).

Místo těchto 4 sociálních dávek, bude od 1. 1. 2025 pouze jedna nová sociální dávka. Ta by v sobě měla zahrnovat podporu na bydlení, příspěvek na živobytí a bonus pro zaměstnané žadatele o dávky.

Zatím není zcela jasné, nakolik bude zohledněno, že má jednotlivec/rodina i nějaké dítě/děti.

Nová sociální dávka, bude mít přísnější podmínky pro nárok

Podle dostupných informací, navíc budu podmínky pro novou sociální dávku podstatně přísnější, než u současných dávek.

Nyní se u příspěvku na dítě nebo u přídavků na bydlení, sledují pouze průměrné měsíční příjmy.

U nové sociální dávky, se ale údajně má posuzovat celková majetková situace – tedy i úspory (zůstatek na bankovním účtu), jestli rodina vlastní nějakou nemovitost nebo jestli má vlastní auto.

Z aktuálně dostupných informací zatím vyplývá, že nová sociální dávka, bude cílená spíše na nízkopříjmové domácnosti (pro rodiny s příjmy do 1,3 násobku životního minima, mají být odlišné podmínky).

Nová sociální dávka i pro rodiny s dětmi?

Jestli a nakolik, nová sociální dávka nahradí současné přídavky na dítě, je tedy zatím nejisté. Pro některé rodiny, představují přídavky na dítě, docela významné zvýšení rodinného rozpočtu.

Jestli to tak bude i nadále (změna by měla platit od začátku roku 2025), se ale nyní nedá odhadnout.

Současná vláda už prokázala, že jí nedělá problém sociální dávky snižovat – aktuálně omezila například příspěvek na bydlení (v roce 2024 se snižují dávky na bydlení asi pro 20% domácností).

Ostatní čtenáři si prohlédli: