Kalkulačka životní minimum 2017

Kalkulačka životní minimum 2017

Životní minimum jednotlivce je v roce 2017 částka 3410 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 2200 Kč.

Na této stránce najdete online kalkulačku, která vám umožní spočítat, jaké je vaše životní minimum, nebo jaké je životní minimum vaší rodiny. Podíváme se také na to, co to vlastně je životní nebo existenční minimum, jak vysoké jsou částky pro rok 2017.

Co je to životní minimum?

Životní minimum, není samo o sobě, žádná sociální dávka. I když můžete někde zaslechnout nebo se dočíst, že někdo dostává od „sociálky“ životní minimum, tak to není příliš přesné. Životní minimum je číslo. Je to částka, suma peněz, která je určena zákonem (a navazujícími právními předpisy). Životní minimum má sice úzký vztah k sociálním dávkám, ale samo o sobě nic neznamená.

Životní minimum je suma peněz, kterou stanovuje zákon, která má být nezbytným minimem k pokrytí základních životních potřeb jednotlivce (jídlo, základní ošacení a základní hygienické potřeby). Existenční minimum je pak minimální příjem na úrovni umožňující přežití

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro rok 2020 najdete: Kalkulačka životní minimum 2020

Kalkulačka: Jak vypočítat životní minimum 2017?

Kalkulačka životní minimum 2017
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3410 Kč
První osoba - 3140 Kč
Dalsi osoby - 2830 Kč
Děti do 6 roků
1740 Kč
Děti 6 - 15 roků roků
2140 Kč
Děti do 26 roků
2450 Kč
Výpočet

Kolik je životní a existenční minimum 2017?

Životní minimum a existenční minimum jednotlivce jsou stanoveny v těchto částkách (platné pro rok 2017):

  • Životní minimum jednotlivce = 3410 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce = 2200 Kč

V případě, že je společně posuzováno více osob (tedy životní minimum rodiny, nebo životní minimum skupiny osob, které sdílí společnou domácnost a společně se podílí na nákladech na živobytí), se životní minimum počítá jako součet částek připadající na jednotlivé osoby:

  • První dospělá osoba v domácnosti = 3140 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti = 2830 Kč
  • Dítě do 6 roků = 1740 Kč
  • Dítě 6 – 15 roků = 2140 Kč
  • Dítě do 26 roků = 2450 Kč

Životní minimum a sociální dávky

Jak již bylo zmíněno v úvodu, není žádná sociální dávky s názvem „životní minimum“. Z toho, kolik je životní minimum jednotlivce nebo rodiny ale vychází celá řada sociálních dávek. V následujících odstavcích se podíváme na ty nejdůležitější

Životní minimum a nárok na porodné

Porodné je sociální dávka, na kterou je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Abyste měli nárok na porodné, pak nesmí příjmy „rodiny“ překročit 2,7 násobek životního minima. V praxi to pak znamená, že nárok na porodné je, pokud jsou příjmy:

  • Rodina, které se narodí první dítě = životní minimum je 7710 Kč, hranice nároku na porodné je tedy 20 817 Kč
  • Rodina, které se narodí druhé dítě = životní minimum je 9450 Kč, hranice nároku na porodné je 25 515 Kč (*)
  • Matka samoživitelka, které se narodí první dítě = životní minimum je 4880 Kč, hranice nároku je 13 176 Kč

(*) Pozn.: uvedená částka životního minima odpovídá tomu, že první dítě má věk do 6 roků

Životní minimum a nárok na přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou další sociální dávkou, která se odvolává na životní minimum. Nárok na přídavky na dítě má rodina (nebo samotné dítě či matka samoživitelka / otec samoživitel), pokud jsou příjmy nižší než 2,4 násobek životního minima.

V takovém případě pak jsou vypláceny přídavky na dítě. Jejich výše se liší podle věku dítěte a počtu dětí

Životní minimum a dávky hmotné nouze

Pokud má někdo jen velmi nízké příjmy (nebo dokonce vůbec žádné), takže mu z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává ani zákonné životní minimum, má nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi. A to především na příspěvek na živobytí (někdy také nazývaný jako „doplatek do životního minima). To je dávka, která „dorovnává“ příjem (který zůstane po odečtení nákladů na bydlení) do výše životního minima.

Ostatní čtenáři si prohlédli: