Poradna: Výpočet nároku na dovolenou po skončení mateřské dovolené 2021

Poradna: Výpočet nároku na dovolenou po skončení mateřské dovolené 2021

Od 1. 1. 2021 platí nové podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. Doba v pracovní neschopnosti (nemocenská) nebo doba na rodičovské dovolené, se může počítat pro nárok na dovolenou – maximálně 20 týdnů, pokud je v daném roce „odpracováno“ alespoň 12 týdnů.

Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak je to s výpočtem dovolené v roce 2021. Doslechla jsem se, že v roce 2021 jsou nějaké změny v tom, jak se počítá dovolená.

Od začátku března (od 1. 3. 2021)n bych měla nastoupit na mateřskou dovolenou. Do začátku mateřské dovolené jsem na neschopence (rizikové těhotenství).

Po skončení mateřské, bych si chtěla v zaměstnání vyčerpat dovolenou, a pak pokračovat rodičovskou dovolenou.

Zajímalo by mě, na kolik hodin dovolené budu mít nárok? V zaměstnání máme normálně 5 týdnů dovolené. Četla jsem ale, že od roku 2021 se to počítá nějak jinak (prý v hodinách), takže nevím, jak to vlastně u mě bude.

Můžete mi prosím poradit, jak se vypočítá dovolená, na kterou bych měla mít nárok po skončení mateřské dovolené?

Děkuji za radu

Kamila G.


Nové podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání

Od 1. 1. 2021 platí novela Zákoníku práce, která mění podmínky pro výpočet a čerpání dovolené. Zatímco dříve vznikal nárok na dovolenou ve dnech a dovolená se čerpala také ve dnech, nově vzniká nárok na dovolenou v hodinách. A dovolená se čerpá také v hodinách.

Mění se i podmínky, kdy vzniká nárok na dovolenou. Nově vzniká nárok na 1/52 celkové dovolené, za každý „odpracovaný“ týden (minimálně ale musí být odpracovány 4 týdny v daném roce).

Mění se i podmínky, jak se započítá „zameškaná“ doba, jako je například neschopenka či rodičovská dovolená. Z neschopenky nebo rodičovské se dá započítat až 20 týdnů (pro nárok na dovolenou). Pouze ale tehdy, pokud mimo dobu neschopenky či rodičovské, bylo odpracováno alespoň 12 týdnů.

Jako výkon práce se posuzuje i čerpání mateřské dovolené nebo řádné dovolené.

Stanovení nároku na dovolenou po mateřské dovolené 2021

To, co je podstatné, pro váš případ čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené, je především:

  • Doba v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství) nebo i doba na rodičovské dovolené, se vám započítá pro nárok na dovolenou, maximálně ale 20 týdnů (doba na rodičovské nebo na neschopence se sčítá do maximálního limitu 20 týdnů)
  • Aby se vám mohlo těchto 20 týdnů započítat pro nárok na dovolenou, musíte v daném kalendářním roce (2021) „odpracovat“ alespoň 12 týdnů
  • Doba na mateřské dovolené nebo i doba čerpání řádné dovolené se započítává jako „odpracovaná doba“
  • Za každý „odpracovaný“ týden vzniká nárok na 1/52 z celkové dovolené
  • Vypočítávaný nárok na dovolenou se zaokrouhlí směrem nahoru, na celé hodiny

Výpočet nároku na dovolenou v roce 2021

Za předpokladu, že budete po celý kalendářní rok zaměstnaná u stejného zaměstnavatele (což byste měla, pokud nedojde k zániku firmy, nebo něco jiného, podobně nepravděpodobného), pak by se vám, jako „odpracovaná“ doba (pro nárok na dovolenou) započítalo:

  • 28 týdnů mateřské dovolené (pokud by se vám narodila dvojčata, pak by to bylo 37 týdnů)
  • Díky tomu (je to více než 12 týdnů), se vám započítá jako „odpracovaná“ doba i 20 týdnů z doby, kdy jste byla na neschopence (rizikové těhotenství) nebo budete na rodičovské dovolené
  • Jako odpracovaná doba se pak počítá i dovolená čerpaná po mateřské dovolené

Vzhledem k tomu, se vám jako odpracovaná doba, může započítat 28 týdnů (mateřská dovolená) + 5 týdnů (řádná dovolená) + 19 týdnů (neschopenka + rodičovská dovolená) = 52 týdnů

Nárok na dovolenou vám tedy vzniká za 52 týdnů, takže při týdenní pracovní době 40 hodin a 5 týdnech dovolené, budete mít nárok na plnou dovolenou = 200 hodin.

Ve výsledku jste na tom tedy úplně stejně jako kdybyste po celý rok „normálně“ pracovala v zaměstnání.

Čerpání dovolené ihned po skočení mateřské dovolené

Novela zákoníku práce, která platí od začátku ledna 2021, nic nemění na tom, že bezprostředně po skončení mateřské dovolené, máte nárok na čerpání řádné dovolené.

Je to jeden z mála případů, kdy pro čerpání dovolené nepotřebujete souhlas zaměstnavatele (jinak téměř vždy o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel).

Před skončením mateřské dovolené, byste tedy měla v zaměstnání nahlásit, od jakého data (datum ukončení MD), budete požadovat čerpání řádné dovolené. Ideálně písemnou formou. A po vyčerpání řádné dovolené pak bude pokračovat vaše rodičovská dovolená.

Nárok na dovolenou v průběhu rodičovské dovolené

V následujícím roce (2022), kdy budete po celý rok na rodičovské dovolené, vám už na žádnou dovolenou nárok nevznikne.

Protože v roce 2022 nebudete mít odpracováno alespoň 12 týdnů, tak se rodičovská nedá započítat pro nárok na dovolenou. Na další dovolenou vám pak vznikne nárok až v roce, kdy vám bude končit rodičovská.

Ostatní čtenáři si prohlédli: