Přídavky na dítě 2022 – zvýšení životního minima od 1. 4. 2022

Přídavky na dítě 2022 – zvýšení životního minima od 1. 4. 2022

V roce 2021 se zvýšily přídavky a změnily se i podmínky. Nově je nárok na příspěvek, při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Životní minimum se od 1. 4. 2022 zvýšilo o 10%. Díky těmto změnám, má na přídavky nárok více dětí (rodin). O příspěvek na dítě je možné požádat na Úřadu práce.

Pokud se vám narodí dítě, tak kromě jiných dávek, jako je třeba peněžitá pomoc v mateřství, porodné nebo rodičovský příspěvek, můžete mít i nárok na přídavky na dítě. Jaké musíte splňovat podmínky pro nárok na tuto sociální dávku, a kolik jsou přídavky na dítě v roce 2022?

Zvýšení přídavků na dítě a změny v roce 2021

V roce 2021 se přídavky na dítě zvýšily o 26 – 38%. Konkrétně od 130 až 380 Kč. A to od poloviny roku 2021. Na konci roku 2020, se na tom shodla vláda. Společně se zvýšením přídavků, se změnily i podmínky pro nárok, na tuto sociální dávku:

 • do poloviny 2021 byl nárok na přídavky na dítě, pokud průměrný měsíční příjem nepřesáhne 2,7 násobek životního minima
 • od druhé poloviny roku 2021 je už nárok na přídavky na dítě, pokud průměrný měsíční příjem nepřesáhne 3,4 násobek životního minima

Zvýšení životního minima od 1. 4. 2022 – na přídavky bude mít nárok více rodin

K další zásadní změně, která má vliv mimo jiné i na přídavky na dítě, dochází od začátku dubna 2022. Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o 10%. Díky tomu se zvýší hranice výše příjmu, do které je ještě nárok na přídavky na dítě.

Můžeme si to ukázat na názorném příkladu – budeme mít rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti (5 a 7 roků):

 • do 31. 3. 2022, je nárok na příspěvek na dítě, při příjmu do 37 876 Kč měsíčně
 • od 1. 4. 2022, je nárok na příspěvek na dítě, při příjmu do 41 752 Kč měsíčně

Kolik jsou přídavky na dítě 2022?

Přídavky na dítě patří mezi sociální dávky vyplácené v rámci státní sociální podpory. Jejich podmínky určuje zákon o státní sociální podpoře. Tj. zákon číslo 117/1995 Sb. Přídavky na dítě jsou poměrně „malé“. Není to mnoho peněz. Ale pokud jste doma s dítětem na rodičovské a odkázána jen na rodičovský příspěvek, může se hodit každá koruna. Přídavky na dítě se vyřizují na místním Úřadu práce.  Resp. žádost se podává jednou a následně  je pak nutné znovu dokládat potvrzení o příjmech každé 3 měsíce (nebo u starších dětí potvrzení o studiu jednou za rok).

To, kolik jsou přídavky na dítě, se liší podle věku dítěte:

 • Dítě do 6 roků = 630 Kč měsíčně
 • Dítě 6 až 15 roků =  770 Kč měsíčně
 • Dítě 15 až 26 roků (*) =  880 Kč měsíčně

Zvýšené přídavky na dítě (pokud alespoň jeden z rodičů pracuje, resp. má příjem ze zaměstnání, podnikání, podporu v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřskou ap. nejméně ve výši 4250 Kč měsíčně):

 • Dítě do 6 roků =  1 130 Kč měsíčně
 • Dítě 6 až 15 roků =  1 270 Kč měsíčně
 • Dítě 15 až 26 roků (*) =  1 380 Kč měsíčně

(*) pokud se jedná o dospělé, zletilé dítě, pak je nárok na přídavky na dítě v případě, že dítě dále studuje (střední, vyšší odborná nebo vysoká škola = musí se jednat od řádné denní studium), a to až do 26 roků

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2022?

Nárok na přídavky na dítě, má nezaopatřené dítě, pokud příjmy rodiny v rozhodném období (viz dále) jsou nižší než 3,4 násobek životního minima. Nárok na přídavky na dítě tedy může být:

 • Čtyřčlenná rodina (2 dospělí a dvě děti 5 a 7 roků) = průměrný měsíční příjem je nižší než 41 752 Kč (do 31 .3 2022 to bylo do 37 876 Kč)
 • Tříčlenná rodina (2 dospělí a jedno dítě do 6 roků) = průměrný měsíční příjem je nižší než 32 674 Kč (do 31 .3 2022 to bylo do 26 996 Kč)
 • Matka samoživitelka (matka s jedním dítětem do 6 roků) = průměrný měsíční příjem je nižší než 20 672 Kč (do 31 .3 2022 to bylo do 18 768 Kč)

Přídavek na dítě je určen vždy dítěti, byť do jeho zletilosti jej dostává zákonný zástupce. U dospělých zletilých dětí (do 26 roků), pak tuto sociální dávku může dostávat přímo dítě (má na to nárok).

Jak se počítají přídavky na dítě?

Pro určení nároku na přídavky na dítě jsou rozhodující příjmy rodiny v rozhodném období. Tím je u příspěvků na dítě předchozí kalendářní čtvrtletí. Pro vysvětlení. Pokud by o příspěvky na dítě bylo žádáno v lednu 2022,pak se posuzují příjmy za 4 kalendářní čtvrtletí 2021 (říjen, listopad, prosinec). Pokud by o příspěvek na dítě bylo žádáno v dubnu 2022, tak se posuzují příjmy za 1 kalendářní čtvrtletí 2022, tedy leden – březen 2022.

Aby byl nárok na přídavek na dítě, nesmí průměrné měsíční příjmy „rodiny“ (tedy přesněji společně posuzovaných osob) v daném období překročit 3,4 násobek životního minima (od 1.4.2022 se zvyšuje o 10%)

Výpočet výše přídavků na dítě pak můžete provést i v naší kalkulačce: Kalkulačka přídavky na dítě 2022.

Jaké příjmy se započítají u sociálních dávek na dítě?

Mezi příjmy, které se započítávají, patří především příjmy ze zaměstnání (práce na HPP, DPP, DPČ či jiné), dále pak příjmy z podnikání apod. Patří sem ale i různé dávky a podpora. Třeba podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti, rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství. Nebo i jiné příjmy. Třeba odstupné, příjmy z pronájmu nějakého bytu, domu či jiné nemovitosti a různé další. Mezi příjmy se počítají i alimenty/výživné.

Kdy žádat o příspěvek na dítě?

O příspěvek na dítě je možné požádat kdykoliv. Při narození dítěte, na začátku školního roku, pokud se změní příjmová nebo sociální situace rodiny. Nebo třeba když se změní podmínky pro výpočet přídavků, jako v roce 2021 nebo 2022.

Při narození dítěte je pak možné o přídavky na dítě požádat kdykoliv v průběhu roku. Tedy až si půjdete na Úřad práce vyřizovat porodné nebo rodičovský příspěvek, pak můžete rovnou (pokud splňujete podmínky) požádat i o přídavky na dítě.

Žádost o přídavek na dítě

Příspěvky na dítě se vyřizují na Úřadu práce podle místa trvalého bydliště žadatele (otec nebo matka dítěte). K žádosti (formulář přídavky na dítě) je nutné přiložit osobní doklady (občanské průkazy rodičů a rodný list dítěte) a také vyplnit prohlášení o příjmech. To je případně nutné nechat potvrdit od mzdové účetní u vašeho zaměstnavatele.

Zpětný nárok na přídavky na dítě

Tak jako i u některých jiných sociálních dávek, i o přídavky na dítě je možné požádat zpětně. Platí ale, že při uznání nároku na tuto sociální dávku, budou vyplaceny maximálně 3 měsíce zpětně. Tyto 3 měsíce se počítají od vzniku nároku na tuto dávku (tedy například od narození dítěte), do doby, kdy je podána žádost. Během řízení o přiznání nároku na dávku se lhůta „zastavuje“. Takže i kdyby vyřizování trvalo třeba měsíc, tato doba se nezahrnuje do oněch 3 měsíců zpětně. Pokud jsou splněny podmínky, nárok na dávku se přizná k datu podávání žádosti a případně o 3 měsíce zpětně.

Ostatní čtenáři si prohlédli: