Kalkulačka: Budu mít nárok na porodné v roce 2022?

Kalkulačka: Budu mít nárok na porodné v roce 2022?

Porodné je sociální dávka, na kterou je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Porodné na dvojčata by bylo 23 000 Kč. Od 1. dubna 2022 se zvyšuje životní minimum o 10%. Na porodné bude mít nově nárok více rodin.

Porodné, je jednorázově vyplácená sociální dávka, na kterou může být nárok po narození prvního nebo druhého dítě. Na porodné mohou mít nárok lidé, kteří mají nižší příjmy (průměrná výše čistého měsíčního příjmu, nesmí překročit 2,7 násobek životního minima).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, zda budete mít nárok na porodné, při narození prvního nebo druhého miminka, v roce 2022. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky, které musí být splněny, pro schválení žádosti o porodné a na další užitečné informace.

Kdo má nárok na porodné v roce 2022?

O porodné, si může žádat žena, která porodí své první nebo druhé dítě (nárok je případně i při převzetí dítě do péče, nahrazující péči rodičů).

O tom, zda se jedná o první nebo druhé dítě, nerozhoduje celkový počet dětí v rodině. Pokud by se jednalo o ženu, která má své první dítě společně s mužem, který má již dvě jiné děti z předchozího manželství, tak se stále jedná o první dítě ženy.

Pro nárok na porodné, nemusí být žena vdaná. Nárok na porodné je i v případě, že otec dítěte, vůbec není uveden v rodném listu. Pak je žena pro nárok na tuto sociální dávku, posuzována sama, jako samoživitelka.

Druhé zvýšení životního minima od 1. 7. 2022

V roce 2022, se životní minimum zvyšuje i podruhé. A to jen o 3 měsíce po předchozím zvýšení (zvyšovalo se od dubna 2022). Od 1. 7. 2022 se částky životního a existenčního minima zvyšují o 8,8%. Díky tomuto zvýšení, se opět mění podmínky pro nárok na porodné – nárok bude mít více rodin.

Viz: Nová kalkulačka: Kdo má nárok na porodné od 1. 7. 2022

Kalkulačka: Výpočet nároku na porodné od 1. 4. 2022

Pro výpočet, zda budete mít nárok na porodné, je potřeba zadat průměrnou výši čistého měsíčního příjmu všech členů rodiny (obvykle tedy matka dítěte + otec), v posledním kalendářním čtvrtletí, před narozením dítěte.

Mezi příjmy se započítává například výplata v zaměstnání, příjmy z brigád DPP nebo DPČ, nemocenská při rizikovém těhotenství, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, otcovská, důchod, apod.

Kalkulačka porodné od 1. 4. 2022
Žadatelé (1 - 2 osoby)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Kolikáté je to vaše dítě?

Věk prvního dítěte

Počet očekávaných/narozených dětí?

Jako průměrný příjem uvádějte průměrný čistý měsíční příjem domácnosti (obou partnerů, pokud jsou) (výplata, sociální dávky, příjmy z podnikání aj.) za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud se má miminko narodit v červnu, je to příjem za leden - březen, pokud v červenci, je to příjem za duben - červen.
Výpočet

Zvýšení životního minima v roce 2022 – na porodné bude mít nárok více rodin

Během roku 2021, se v souvislosti s negativními dopady epidemie COVID, nebo v souvislosti s vysokou inflací a prudkým zdražením elektřiny a plynu, mluvilo o zvýšení částek životního a existenčního minima.

Životní a existenční minimum, se naposledy zvyšovalo v dubnu 2020, tedy ještě před plným začátkem epidemie COVID. Jedním z návrhů, bylo zvýšení životního a existenčního minima o cca 1000 – 1500 Kč.

Pokud by došlo ke zvýšení životního minima, o 1000 Kč, pak by to znamenalo, že u rodiny, které se narodí první dítě, by výše příjmu (při které je nárok na porodné), mohla zvýšit o cca 8000 Kč měsíčně. U rodiny s jedním dítětem, by pak byl nárok na porodné do průměrného příjmu cca 39 000 Kč. Zvýšení životního minima, ale nakonec v roce 2021, nebylo schváleno.

Ke zvýšení životního minima, přistoupila vláda až v průběhu roku 2022. Na konci března 2022, bylo schváleno zvýšení životného a existenčního minima o cca 10%. Toto zvýšení platí od začátku dubna (od 1. 4. 2022). Zvyšují se jak částky pro jednotlivce, tak i pro rodinu.

Díky zvýšení životního minima bude mít řada rodin (nebo jednotlivců) nárok na sociální dávky (nebo se jim i výše výše dávek). Netýká se to jen porodného, ale i přídavků na dítě, dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), dávek pěstounské péče, a jiných. Zvýšení životného minima, má vliv i na nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci.

Kdy je nárok na porodné v roce od 1. 4. 2022

Nárok na porodné, je v případě, že průměrná výše měsíčního příjmu, nepřekračuje 2,7 násobek životního minima. Posuzují se čisté příjmy, za předchozí kalendářní čtvrtletí, před narozením dítěte. V roce 2022, vychází výše příjmu, při kterém je nárok na porodné takto:

Nárok na porodné pro rodinu od 1. 4. 2022:

 • Rodina na první dítě = nárok je při průměrném čistém příjmu do 25 947 Kč
 • Rodina na druhé dítě = nárok je při průměrném čistém příjmu do 31 806 Kč (*)

Nárok na porodné pro samoživitelku od 1. 4. 2022:

 • Samoživitelka na první dítě = nárok je při průměrném čistém příjmu do 16 416 Kč
 • Samoživitelka na druhé dítě = nárok je při průměrném čistém příjmu do 22 275 Kč (*)

(*) Platí za předpokladu, že první dítě má do 6 roků, pokud by první dítě bylo starší, pak by to vycházelo jinak, příjem by mohl být vyšší. U staršího dítěte, by bylo vyšší životní minimum

Kolik je porodné v roce 2022

Výše porodného, se již několik roků nezměnila, a i v roce 2022, se zatím u této sociální dávky neplánuje žádné zvýšení.

Porodné, je vypláceno, jako jednorázová sociální dávka – nárok je pouze jednou na jedno dítě. Na porodné je nárok, až do 1 roku dítě (po uplynutí jednoho roku, nárok na porodné zaniká).

 • Porodné na první dítě v roce 2022 = 13 000 Kč
 • Porodné na druhé dítě v roce 2022 = 10 000 Kč
 • Porodné na dvojčata v roce 2022 = 23 000 Kč (*)

(*) Porodné na dvojčata ve výši 23 000 Kč, platí v situaci, že se jedná o první a druhé dítě ženy. Pokud by žena měla již starší dítě, a dvojčata tak byly druhé a třetí dítě, pak by porodné u dvojčat bylo jen 10 000 Kč.

Jaké jsou podmínky, pro nárok na porodné v roce 2022?

Hlavní podmínky, pro nárok na porodné, se v roce 2022, nijak neliší od toho, co platilo i v předchozím roce:

 • Na porodné je nárok jen u prvního a druhého dítěte (na třetí a další dítě, nárok na porodné není)
 • Nárok na porodné je po narození dítěte (k vyřízení žádosti o porodné, je potřeba rodný list dítěte)
 • Na porodné je nárok do 1 roku dítěte (času na vyřízení je dost, po 1 narozeninách dítěte, ale nárok zaniká)
 • Příjem rodiny (samoživitelky), musí být maximálně do 2,7 násobku životního minima
 • Příjmy pro porodné, se posuzují za předchozí kalendářní čtvrtletí (pokud se dítěte narodí v červnu 2022, tak je to leden až březen 2022, pokud se narodí v červenci 2022, pak je to duben až červen 2022, …atd.)
 • Porodné se vyřizuje na Úřadu práce (nemusí to být v místě trvalého bydliště, sociální dávky, je možné vyřídit i v místě, kde skutečně bydlíte)

Nárok na porodné na třetí (a další) dítě v roce 2022

Na porodné je nárok, pouze u prvního a druhého dítěte, které porodila žena. Na třetí dítě, nebo i na další děti, už nárok na porodné není.

I když stát tvrdí, že podporuje větší rodiny – například tím, že se v roce 2021, zvýšila daňová sleva na druhé a třetí dítě (a každé další), tak porodného se tato podpora netýká.

Čas od času, se mezi politiky objeví debaty, že by se zavedlo porodné i na třetí dítě (nebo i na další děti), ale zatím se v této oblasti, stále nic nezměnilo.

Ostatní čtenáři si prohlédli: