Jaké jsou sociální dávky pro matku s dítětem?

Jaké jsou sociální dávky pro matku s dítětem?

Po skončení výplaty mateřských dávek (PPM) nebo k datu narození dítěte je nárok na rodičovský příspěvek.

Zajímalo by vás, na jaké sociální dávky, nebo jinou podporu máte nárok v době těhotenství, po porodu nebo až se budete starat o dítě? V tomto článku se podíváme na jaké všechny sociální dávky a podporu má nárok matka s dítětem.

Uvedené informace se budou týkat především situací, kdy se matka stará o dítě sama (samoživitelka). Pro informace o tom, jak je to s dávkami a podporou pro rodinu s dítětem (dětmi), se podívejte na tento článek: Sociální dávky pro rodinu s dítětem.

Pozn.: většina zde uvedených informací se pak vztahuje i na otce samoživitele, s výjimkou některých dávek, které jsou specificky určené pouze pro těhotné ženy, nebo pro ženy, které prodělaly porod.

Dávky a podpora během těhotenství

Již během těhotenství může vznikat nárok na některé dávky. V případech, kdy je těhotná žena zaměstnána, a je u ní indikováno rizikové těhotenství, může jí být doporučena pracovní neschopnost. V takovém případě má nárok na nemocenské dávky (stejné jako při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu). Více najdete v článku Nemocenské dávky při rizikovém těhotenství.

Další případ je situace, kdy těhotná žena v těhotenství i nadále pracuje, ale nemůže již vykonávat stejnou práci jako před tím, než otěhotněla (třeba z důvodu manipulace s těžkými předměty). Pokud ji zaměstnavatel během těhotenství převede na jinou pracovní pozici, a jí kvůli tomu klesne mzda, pak má nárok na dávku „vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“. Ten je pak vyplácen po celou dobu těhotenství ve výši, která odpovídá rozdílu mezi původním (vyšším) platem a současným (nižším) platem.

Mateřské dávky

Již před porodem může mít žena nárok na další dávky. Jedná se o peněžitou pomoc v mateřství. Nárok na tuto dávku mají především zaměstnané ženy, nebo i některé OSVČ (které si platí dobrovolné nemocenské pojištění). Peněžitá pomoc se vyplácí v souvislosti s nástupem na mateřskou dovolenou. Ta začíná cca 6 – 8 týdnů před porodem.

Mateřská (PPM) pak trvá 28 týdnů (pokud se narodí jedno dítě) nebo 37 týdnů (pokud se narodí dvě děti, nebo 3 či více). Výše PPM se počítá z příjmů z posledního zaměstnání (pojištěné činnosti). Pokud je žena před porodem nezaměstnaná (ale stále v ochranné lhůtě 180 dní) nebo pokud je doma na rizikovém těhotenství, pak nemocenské dávky nebo podpora v nezaměstnanosti, nijak neovlivňují výši PPM. Pro výpočet výše PPM můžete použít tuto kalkulačku.

Na PPM je nárok, pokud byla žena účastníkem nemocenského pojištění (tedy zaměstnanec nebo OSVČ s dobrovolnou platbou NP) alespoň 270 kalendářních dní, v posledních dvou letech. V době nástupu na mateřskou, také musí být zaměstnána (byť klidně na rodičovské dovolené nebo v pracovní neschopnosti), nebo alespoň v ochranné době, což je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.

Pokud žena nesplňuje nárok na PPM, má nárok až na rodičovský příspěvek k datu narození miminka.

Dávky a podpora v souvislosti s porodem

Pokud se ženě narodí první nebo druhé dítě, může mít nárok na další sociální dávku, kterou je porodné. To je ve výši 13000 Kč (při narození prvního dítěte) nebo 10000 Kč na druhé dítě) nebo 23000 Kč (pokud se narodí dvojčata). Nárok na porodné je v případě že příjem matky (samoživitelky) v posledním kalendářním čtvrtletí nepřekročí částku 13 176 Kč měsíčně. (pokud by se zohledňoval i příjem otce dítěte, pak je to 20 817 Kč měsíčně). Kalkulačku pro výpočet nároku na porodné najdete zde.

Rodičovské dávky

Po skončení výplaty mateřských dávek (PPM) nebo k datu narození dítěte je nárok na rodičovský příspěvek. Na ten má nárok osoba, která zajišťuje řádnou celodenní péči o dítě. Rodičovský příspěvek je zpravidla vyplácet do 2, 3 nebo 4 roků věku dítěte (jsou ale i jiné varianty – to jak dlouhou rodičovskou si můžete zvolit, si spočítejte v této kalkulačce).

Výše rodičovského příspěvek je vždy a pro všechny stejná. Celkem se jedná o částku 220 000 Kč. A liší se jen doba, za kterou je tato suma peněz vyčerpána. Maximální možná měsíční výše RP je 11500 Kč.

Při pobírání rodičovského příspěvku také nesmí dítě, které má méně než 2 roky, trávit více než 46 hodin měsíčně ve školce nebo v jeslích.

Vyživovací povinnost otce

Kromě toho, že otec dítěte (pokud je známý), má vyživovací povinnost vůči dítěti (výživné/alimenty), má současně i vyživovací povinnost vůči matce dítěte.

Tento nárok je možné uplatnit již během těhotenství. Buďto se dohodne na výši podpory s otcem jejího dítěte, nebo se může obrátit na soud, který stanoví výši výživného pro matku (podobně, jako se to řeší při určení vyživovací povinnosti na dítě).

Žena má nárok na pravidelný měsíční příspěvek na úhradu výživy. Kromě toho, žena může po otci dítěte vyžadovat jednorázový příspěvek v souvislosti s porodem. Je ale důležité rozlišit čeho se náklady týkají. Třeba nákup těhotenského oblečení, potravinové doplňky pro těhotné ženy, platba za léky ap., je v pořádku. Tento jednorázový příspěvek se pak ale nevztahuje na náklady za dítě (na nákup kočárku a další výbavy pro dítě).

Nárok na vyživovací povinnost otce vůči matce dítěte je také nutné uplatnit nejpozději do 3 let od narození dítěte, jinak dojde k jeho promlčení.

Přídavky na dítě

Po narození dítěte je také možné žádat o přídavky na dítě. Na ty je nárok, pokud příjem ženy v rozhodném období nepřekročil 2,4 násobek životního minima. Pak je nárok na přídavek na dítě ve výši 500 Kč měsíčně (na dítě do 6 roků). Tady najdete kalkulačku přídavky na dítě 2017.

Ostatní sociální dávky a podpora

Pak jsou také další sociální dávky, které tedy již nejsou určeny primárně pro těhotné ženy nebo matky s dítětem, ale při splnění podmínek o ně může žádat každý.

Je to například příspěvek na bydlení. Ten se aplikuje, pokud má žena nízké příjmy (což obvykle po narození dítěte většina samoživitelek skutečně má) a současně vysoké náklady na bydlení. O příspěvek na bydlení je možné žádat jen na byt (dům) v osobním vlastnictví, nebo družstevní byt, nebo na byt (dům), kde má žadatel uzavřenou nájemní smlouvu. A dále pak žadatel musí mít v daném bytě/domě trvalé bydliště. Konkrétní podmínky a výše rodičovského příspěvku se pak odvíjí od počtu osob, které zde mají trvalý pobyt. Záleží ale i na velikosti města, ve kterém žadatel o dávku, žije.

Z ostatních sociálních dávek je pak možné ještě uvažovat o dávkách pomoci ve hmotné nouzi. Ty se aplikují pro osoby, které nemají žádné příjmy, nebo jejichž příjmy jsou nižší než zákonem stanovené životní či existenční minimum (po odečtení nákladů na bydlení). Pak je případně nárok na příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo případně na jednorázovou pomoc pro osoby ve hmotné nouzi.

Ostatní čtenáři si prohlédli: