Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Výše rodičovského příspěvku je vždy 220 000 Kč (údaj poplatný v roce 2017). Výše rodičovského příspěvku je vždy 220 000 Kč (údaj poplatný v roce 2017).

Rodičovská dovolená je pracovní volno, které ze zákona poskytuje zaměstnavatel matce (nebo i otci dítěte), tak aby mohli celodenně pečovat o dítě, až do jeho 3 roků. Nárok na rodičovskou dovolenou vzniká automaticky po narození dítěte. Zaměstnavatel pak ani nemůže zaměstnance, který čerpá rodičovskou dovolenou, propustit (výjimkou jsou situace, kdy je uzavřena smlouva na dobu určitou, která během rodičovské zanikne, nebo situace, kdy během rodičovské dojde k zániku zaměstnavatele nebo jeho části).

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, která je vyplácena v rámci státní sociální podpory. Vyplácení této sociální dávky má na starosti Úřad práce.

Rodičovský příspěvek je ve stejné výši pro všechny, kterým se narodilo dítě (a to bez ohledu na to, jestli se narodilo jedno dítě nebo třeba dvojčata).

Výše rodičovského příspěvku je vždy 220 000 Kč (údaj poplatný v roce 2017). Jediné, co se u jednotlivých příjemců, této sociální dávky, může lišit, je to, jak rychle bude celková výše rodičovského příspěvku vyčerpána. Zákon totiž umožňuje, aby si příjemce dávky (při splnění podmínek), volil sám délku čerpání RP. Tato doba může být v rozmezí od cca 19 měsíců do 4 roků věku dítěte.

To znamená, že při zvolení nejkratší varianty, bude příjemce rodičovského příspěvku dostávat 11 300 Kč, a čerpání dávky bude ukončeno ve dvou letech věku dítěte. Při zvolení nejdelší varianty, bude příjemce dávky prvních 9 měsíců dostávat částku 7600 Kč a následně pak 3800 Kč až do 4 roků věku dítěte.

Kolik je rodičovský příspěvek?

Jak již bylo zmíněno výše, celková výše RP je 220 000 Kč. Tato částka je rozložena do měsíčních plateb, od cca 19 měsíců až po cca 48 měsíců. Pro konkrétní výpočet můžete použít naši kalkulačku pro výpočet rodičovského příspěvku.

Jak je to s možností volby u rodičovského příspěvku?

Podmínkou, pro možnost zvolit si délku doby čerpání rodičovského příspěvku, je to, že alespoň jednomu z rodičů (tedy matce nebo otci dítěte), je možné stanovit vyměřovací základ v dostatečné výši.

Vyměřovací základ pro možnost volby RP je obdobný, jako vyměřovací základ pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství:

 • Pokud je možné alespoň u jednoho z rodičů stanovit vyměřující základ vyšší, než 7600 Kč je možné zvolit rodičovský příspěvek ve výši převyšující 7600 Kč až do částky 11500 Kč měsíčně, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.
 • Pokud lze alespoň u jednoho z rodičů stanovit vyměřovací základ ve výši nepřekračující 7600 Kč, pak je možné zvolit rodičovský příspěvek v maximální výši 7600 Kč (resp. maximální měsíční částka nesmí překročit 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu)
 • Pokud není možné ani u jednoho z rodičů stanovit vyměřovací základ (typicky třeba nezaměstnaní nebo studenti), pak je nárok pouze na základní variantu RP na dobu 4 roky, kdy je vypláceno prvních 9 měsíců 7600 Kč a následně pak 3800 Kč

Je možné během rodičovské dovolené pracovat nebo mít brigádu?

Podmínky, pro nárok na rodičovský příspěvek, možnost pracovat (ať už na hlavní pracovní poměr nebo třeba na DPP či DPČ), v zásadě nijak neomezují.

Podmínkou nároku na RP je to, že je zajištěna celodenní péče o dítě. Tuto péči ale může zajistit třeba babička nebo dědeček. Také platí, že pokud je na dítě pobírán rodičovský příspěvek, tak do 2 roků věku dítěte, nesmí toto chodit do školky či jeslí, na dobu delší než 46 hodin v kalendářním měsíci. Sem se ale počítají pouze „státní“ školky a jesle, v případě soukromé školky/jeslí není doba nijak limitována. Stejně tak, jako není omezena docházka do školky / jeslí ve třetím či čtvrtém roku věku dítěte.

Během čerpání rodičovského příspěvku, tedy může příjemce této sociální dávky neomezeně pracovat (pokud zajistí péči o dítě). Výše příjmu (výplata ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání), nijak neovlivňují nárok na tuto dávku, a ani není potřeba tuto skutečnost (že během čerpání RP máte příjem), hlásit na Úřad práce.

Plánované změny u rodičovského příspěvku v roce 2017

Pokud budou schváleny, měly by v průběhu roku 2017 vstoupit v platnost změny, které poměrně zásadně změní pravidla pro čerpání RP:

 • Od roku 2017 by mělo být možné vyčerpat celý RP už za 6 měsíců
 • Při čerpání RP za 6 měsíců by měsíční platba byla 326400
 • Od roku 2017 by si i lidé, co dnes mají nárok jen na 4 letou variantu, mohli zvolit čerpání RP jen na 3 roky (a tím dostávat více než 3800 Kč měsíčně)
 • Od roku 2017 by tak již neměla platit podmínka maximálního pobytu ve školce (46 hodin měsíčně)
 • Nově by měla být zavedena „otcovská“ dovolená = 1 týden placeného volna pro tatínky v době po porodu

Pozn.: tyto změny jsou zatím v procesu schvalování. Pokud budou schváleny, mohou začít až v průběhu roku 2017

Mateřská a rodičovská současně

Obecně platí, že není možné čerpat současně rodičovský příspěvek a mateřskou (resp. tedy peněžitou pomoc v mateřství).

Typickou situací může být, že žena porodí první dítě a je s ním doma na rodičovské dovolené a čerpá rodičovský příspěvek. Po roce pak zjistí, že je těhotná, a třeba ve druhém roce dítěte by jí vycházelo zahájení další mateřské. Pokud do doby, kdy jí vzniká nárok na mateřskou (6 – 8 týdnů před porodem), nestihne vyčerpat celou částku RP (oněch 220 000 Kč), pak zbytek „propadá“.

Proto je dobré ve chvíli, kdy zjistíte, že čekáte druhé dítě, změnit rychlost čerpání RP tak, abyste do začátku další PPM, vyčerpali maximální možnou částku.

Může mít rodičovskou dovolenou či rodičovský příspěvek i otec dítěte?

Jak rodičovskou dovolenou, tak i rodičovský příspěvek, může čerpat i otec dítěte. Platí ale, že není možné, aby otec i matka čerpali rodičovskou dovolenou, resp. rodičovský příspěvek, současně (najednou oba dva). Vždy může být pouze jeden. Není tedy ale žádný problém, aby se rodiče na rodičovské dovolené vystřídali.

Změnu v délce vyplácení RP je možné provést vždy jednou za 3 měsíce.

Výjimkou z tohoto pravidla (tedy nemožnost souběžného čerpání RP a PPM) je situace, kdy má žena jen velmi nízkou mateřskou. Pak je možné, aby po narození dítěte dostávala současně jak svoji nízkou mateřskou, tak i část rodičovského příspěvku. Pokud by třeba žena měla nárok na mateřskou ve výši 3600 Kč, tak od 6 – 8 týdne před porodem bude dostávat tuto částku. A po narození dítěte jí bude chodit (cca 20 – 22 týdnů) ještě mateřská ve výši 3600 Kč a zároveň rodičovský příspěvek ve výši 4000 Kč (takže celkový součet bude činit 7600 Kč).

 

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

komentáře 2
 • Custom avatar Martina

  dobrý den, jsem občanka ČR žijící v zahraničí- EU, budu tam rodit druhé dítě, těhotenskou průkazku mám ale z ČR. mateřskou obdržím ještě od svého českého zaměstnavatele. budu mít ale nárok na rodičovský příspěvek ve výši 220.000,-Kč nebo ne ? v kladném případě – mohou mi jej zařídit a vyběhat na úřadech rodiče ? děkuji, Martina

  • Mateřská.org

   Jednou z podmínek nároku na rodičovský příspěvek je i to, že žadatel má v ČR bydliště. Tím není myšlen pouze trvalý pobyt, ale:

   Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou.

   Takže záleží, jestli se budete zdržovat převážně mimo ČR = pak vám rodičovský příspěvek nedají, pokud by to byla jen krátkodobý, občasný pobyt v zahraničí, pak by to asi ničemu nevadilo.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna