Změny 2022: Od července se zvýší rodičovský příspěvek (13 000 Kč měsíčně, bez omezení školky/jeslí)

<span>Od 1. července 2022, by mohla začít platit novela zákona, která přinese zvýšení rodičovského příspěvku na 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat na 19 500 Kč). Současně by mělo dojít i ke zrušení omezení, že dítě do 2 roků, nesmí být ve školce nebo jeslích déle než 92 hodin měsíčně. Jsou navrhovány i další změny u sociálních dávek a u hmotné nouze.</span> Od 1. července 2022, by mohla začít platit novela zákona, která přinese zvýšení rodičovského příspěvku na 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat na 19 500 Kč). Současně by mělo dojít i ke zrušení omezení, že dítě do 2 roků, nesmí být ve školce nebo jeslích déle než 92 hodin měsíčně. Jsou navrhovány i další změny u sociálních dávek a u hmotné nouze.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), předložilo návrh na změnu dvou zákonů, které se zabývají sociálními dávkami. Jedná se o zákon o státní sociální podpoře a zákon o pomoci ve hmotné nouzi.

Vláda by ráda ulevila rodinám/jednotlivcům, od negativních dopadů vysoké inflace a velkého zdražování (plyn, elektřina, pohonné hmoty, potraviny, zdražuje se téměř vše).

Pokud bude návrh schválen, pak by začal platit už od 1. července 2022. Některé změny, se týkají i rodičovského příspěvku.

Co se má změnit u sociálních dávek od července 2022

Mezi hlavní změny, které přináší vládní návrh na změny zákonů o státní sociální podpoře a o pomoci ve hmotné nouzi, patří především tyto:

  • Od července by se měla zvýšit rodičovská až na 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat až na 19 500 Kč)
  • U rodičovského příspěvku, by se mělo zrušit omezení, na maximální dobu ve školce nebo v jeslích, u dětí do 2 roků (nyní je 92 hodin měsíčně)
  • U příspěvku na bydlení, by mělo dojít ke zjednodušení administrace, a k dalším změnám (například se rozšiřují možnosti určení normativních nákladů na bydlení)
  • U dávek pomoci ve hmotné nouzi se mění výpočet částky na živobytí (týká se dávek důchodového pojištění, které se nově budou započítávat jen z 70%, díky tomu bude mít na hmotnou nouzi nárok více lidí)
  • V návrhu jsou i další změny – viz zde

Zvýšení rodičovského příspěvku od července 2022

V dubnu 2022, kdy se zvyšovalo životní minimum (od 1. 4. 2022 se zvýšilo o 10%), se mluvilo i o tom, že by došlo ke zvýšení celkové částky u rodičovského příspěvku, až o 15%. Rodičovská se tak měla zvýšit až na 345 000 Kč u jednoho dítěte nebo na 517 500 Kč u dvojčat (či vícerčat).

Na tomto zvýšení celkové částky u rodičovské, se vláda ale doposud neshodla. Od července 2022, by mělo dojít pouze ke zvýšení měsíčního limitu na 13 000 Kč (u dvojčat na 19 500 Kč).

Díky tomuto zvýšení, bude sice nárok na vyšší měsíční částku rodičovské, současně se tím ale adekvátně zkrátí doba, po kterou bude rodičovský příspěvek vyplácen.

Zvýšení se navíc fakticky dotkne jenom těch příjemců rodičovské, kteří byli doposud omezeni částkou do 10 000 Kč.

Nemalá část příjemců rodičovské, má ale už nyní nárok na vyšší částku. Maximální měsíční částka rodičovské, je stejná jako předchozí mateřské (30ti násobek vyměřovacího základu pro mateřskou PPM)).

Zvýšení na 13 000 Kč od července 2022, se tak bude týkat jenom těch, kdo neměli nárok na PPM (nezaměstnané ženy, studentky, apod.). Ostatní si mohou zvolit vyšší částku už nyní (vyšší než 10 000 Kč).

Od července 2022 se zruší omezení, na dobu trávenou ve školce nebo v jeslích

Jednou za hlavních podmínek, pro nárok na rodičovský příspěvek, je zajištění řádné celodenní péče o dítě. To aktuálně zahrnuje omezení doby, po kterou může být dítě do 2 roků ve školce, v jeslích nebo v jiném podobném zařízení.

Doposud se jednalo o maximálně 92 hodin za měsíc (případně 4 hodiny denně, nebo 6 hodin denně u dětí se zdravotním postižením a v dalších případech – viz paragraf 31, odstavec 3, zákona o státní sociální podpoře). Omezení se týkalo jen dětí do 2 roků (u starších dětí to již bylo bez omezení).

Od července by se mělo toto omezení zrušit, a pokud by rodič chodil do práce (výdělečná činnost) nebo například studoval (příprava na budoucí povolání), tak by mohl dávat dítě do školy či jeslí bez omezení, resp. jedinou povinností by bylo zajištění péče o dítě, jinou zletilou osobou.

Změny u rodičovského příspěvku od července 2022

K navrhovaným změnám u rodičovského příspěvku, je v důvodové zprávě k novele zákona (viz zde), uvedeno toto:

Cílem návrhu na úpravu rodičovského příspěvku je zvýšit možnosti pro sladění rodinného a profesního života rodiče a zvýšení flexibility při čerpání této dávky, která umožní i rodičům, kteří nemohli volit měsíční výši dávky, čerpat rodičovský příspěvek ve vyšší částce než dosud a zlepšit tak aktuální příjmovou situaci rodiny.

Navrhuje se proto zrušit dosavadní omezení ve vztahu k docházce dětí mladších 2 let zakládajících nárok na rodičovský příspěvek do tzv. předškolních zařízení včetně léčebně rehabilitačních zařízení, dětských skupin apod. Zůstává podmínka, že rodič je povinen po dobu své výdělečné činnosti nebo studia zabezpečit péči o dítě jinou zletilou osobou. Dále se navrhuje dosavadní částku 10 000 Kč měsíčně, kterou je limitována možnost volby rodiče, pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ pro účely peněžité pomoci v mateřství nebo 70% 30násobku vyměřovacího základu (odpovídá výši peněžité pomoci v mateřství) je nižší než 10 000 Kč, zvýšit na 13 000 Kč.

Navrhovanému zvýšení měsíční částky z 10 000 Kč na 13 000 Kč odpovídá rovněž zvýšení částky, která se z celkové částky rodičovského příspěvku odečítá, jestliže jednomu z rodičů byl pravomocně uložen správní trest za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky staršího dítěte v rodině. Tato částka byla koncipována jako trojnásobek měsíční výše rodičovského příspěvku, avšak poslední zvýšení z 7 600 Kč  na 10 000 Kč provedené na základě poslanecké iniciativy se do důsledků neplnění povinné školní docházky nepromítlo. Tímto se uvedené napravuje.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Změny 2022: Od července se zvýší rodičovský příspěvek (13 000 Kč měsíčně, bez omezení školky/jeslí)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna