Poradna: Výpočet mateřské dovolené – z jakých měsíců se vypočítá PPM?

<span>Termín nástupu na mateřskou dovolenou je 6 – 8 týdnů před porodem. Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), se provádí z posledních 12 měsíců. Neschopenka (rizikové těhotenství), nemusí mít žádný negativní vliv, na výpočet mateřské.</span> Termín nástupu na mateřskou dovolenou je 6 – 8 týdnů před porodem. Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), se provádí z posledních 12 měsíců. Neschopenka (rizikové těhotenství), nemusí mít žádný negativní vliv, na výpočet mateřské.

Dobrý den, chtěla bych vás požádat o radu s výpočtem mateřské dovolené.

Jsem momentálně těhotná (zatím na začátku těhotenství). Snažím se zjistit všechny informace, jak je to s nárokem na mateřskou, a s jakou částkou bych mohla počítat.

Dočetla jsem se, že termín nástupu na mateřskou dovolenou, si mohu sama vybrat 6 – 8 týdnů před porodem. Vychází mi to tak, že bych na mateřskou mohla jít nejdříve 20. září, a nejpozději 4. října.

Zajímalo by mě, jestli hraje nějakou roli ve výpočtu PPM měsíc, ve kterém půjdu na mateřskou?

A ještě by mě zajímalo, jak by to bylo s výpočtem PPM, pokud bych během těhotenství musela jít na neschopenku (rizikové těhotenství)?

Předem děkuji za radu


Termín nástupu na mateřskou dovolenou – kdy začíná mateřská?

Termín nástupu na mateřskou dovolenou (a související začátek peněžité pomoci v mateřství), je v době 6 až 8 týdnů před porodem.

Termín začátku mateřské, si opravdu můžete zvolit sama (po konzultaci se svým lékařem). Zahájení mateřské (PPM) je možné nejdříve od začátku 8 týdne před porodem a nejpozději od začátku 6 týdne před porodem.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 34:

§ 34 Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství

(1) Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává 

a) dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu,

Z čeho se počítá mateřské (z jakých měsíců)?

Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM), je podstatný denní vyměřovací základ. Ten vypočítá ČSSZ, na základě posledních 12 měsíců.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb. paragraf 18:

(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.

Výpočet denního vyměřovacího základu (a tedy i výpočet mateřské), vychází z posledních 12 měsíců, před měsícem, kdy začne mateřská:

  • Začátek mateřské v říjnu – výpočet bude z měsíců říjen (minulý rok) až září (aktuální rok)
  • Začátek mateřské v září – výpočet bude z měsíců září (minulý rok) až srpen (aktuální rok)

Neplatí to ale absolutně (nejedná se vždy o předchozích 12 měsíců). Pokud by vám účast na nemocenském pojištění vznikla později, pak se bude denní vyměřovací základ počítat z kratšího období.

Pokud by to byla například druhá mateřská, a vy celou předchozí dobu byla doma na rodičovské, pak by výpočet vypadal také jinak. Možností je více, zvláště v méně standardních situacích (viz příslušný paragraf 18).

Při výpočtu mateřské, tedy opravdu může hrát roli, jestli půjdete mateřskou v září nebo až v říjnu. Záleží i na tom, jaké příjmy, vám budou spadat do posuzovaného období.

Výpočet PPM – denní vyměřovací základ

Denní vyměřovací základ se počítá tak, že se vezmou příjmy (hrubá mzda) za předchozích 12 měsíců, a ty se dělí počtem kalendářních dní (365 dní).

Nechytré příjmy (například nemocenská během neschopenky), se ale nepočítají. Stejně tak se nepočítají i některé dny (vyloučená doba).

Vypočítaný denní vyměřovací základ, se následně redukuje. Do 1345 Kč se započítá 100%, do 2017 Kč se započítá 60% a do 4033 Kč se započítá 30%. Mateřská (PPM) je pak 70% z redukovaného vyměřovacího základu (u hrubé mzdy do cca 41 tisíc korun to vychází na 70% z hrubé mzdy).

Takže případný rozdíl, který by vám mohl vzniknout díky dřívějšímu/pozdějšímu odchodu na mateřskou, vám může zase z větší části „smazat“ redukce.

Záleží tedy na konkrétních příjmech, které vám budou spadat do posuzovaného období, a zda tam budete mít i nějaké vyloučené doby. Tohle se bohužel nedá posoudit teoreticky a konkrétní údaje neuvádíte.

Neschopenka (rizikové těhotenství) a výpočet mateřské

Jak již bylo zmíněno výše, neschopenka před porodem (rizikové těhotenství), by se při výpočtu mateřské neměla nijak projevit.

Náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele nebo nemocenské dávky (které dostáváte během neschopenky), se nepoužívají pro výpočet mateřské. Doba v pracovní neschopnosti, pak spadá mezi vyloučené doby (nebude se počítat do dní, kterými se dělí).

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 18, odstavec 7:

(7) Vyloučenými dny jsou

b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény); v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,

c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné,

Výpočet mateřské (PPM), by vám měl vycházet v podstatě stejně, ať už budete až do porodu (do termínu nástupu na mateřskou) pracovat, nebo budete v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství). Může zde pochopitelně být rozdíl, v závislosti na tom, jaké jsou vaše příjmy (zvýšení mzdy, odměny, apod.).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Poradna: Výpočet mateřské dovolené – z jakých měsíců se vypočítá PPM?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna