Poradna: Nárok na PPM po ukončené RD

<span>V případě práce na DPP účast na nemocenském pojištění vzniká jen v případě, že je měsíční příjem vyšší než 10 000 Kč.</span> V případě práce na DPP účast na nemocenském pojištění vzniká jen v případě, že je měsíční příjem vyšší než 10 000 Kč.

Dobrý den, ke konci roku 2016 mi skončilo pobírání rodičovského příspěvku. Nebyla jsem na rodičovské dovolené, protože mi smlouva na dobu určitou skončila pár dní po nástupu na mateřskou dovolenou.

Nyní jsem znovu těhotná, datum porodu je stanoveno na začátek června. Budu mít nárok na PPM? Případně z čeho se bude počítat?

Během pobírání rodičovského příspěvku jsem pracovala na DPP u dvou zaměstnavatelů – nejprve po dobu dvou let u toho původního, kde jsem pracovala před mateřskou dovolenou.

U něj jsem měla výdělek větší než 10 000 pouze jeden nebo 2 měsíce, tudíž jsem po většinu doby nebyla účastníkem nemocenského pojištění (alespoň ne ze zaměstnání).

U druhého zaměstnavatele pracuji doposud, ale také na DPP, výdělek vždy bez účasti na nemocenském pojištění.

Děkuji za odpověď.


Odpověď na dotaz: Nárok na PPM po ukončené RD

Abyste měla nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), musí být splněno několik základních podmínek. Mezi ně patří to, že v posledních dvou letech před případným zahájením „mateřské“ splňujete minimální dobu účasti na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní.

Nemocenské pojištění a práce na DPP

Pokud jste v době čerpání rodičovského příspěvku na první dítě byla nezaměstnaná (pracovní poměr skončil již během mateřské dovolené), pak za vás po tuto dobu nemocenské pojištění nikdo neplatil. Za ženy na rodičovské dovolené nebo ženy, které dostávají rodičovský příspěvek, platí stát pouze zdravotní pojištění. Toto pojištění, je ale z pohledu nároku na PPM, zcela irelevantní.

Účast na nemocenském pojištění vám může vzniknout pouze tím, že si jej platíte sama (jako OSVČ, dobrovolné nemocenské pojištění). Nebo že jej za vás platí zaměstnavatel. V případě práce na DPP – jak ostatně je uvedeno v dotazu – ale účast na nemocenském pojištění vzniká jen v případě, že je měsíční příjem vyšší než 10 000 Kč.

Nárok na PPM a práce na DPP

Druhou, neméně důležitou podmínkou, abyste měla nárok na PPM, je pak to, že v době zahájení PPM (6 – 8 týdnů před porodem) jste zaměstnána (přesněji řečeno, jste účastníkem nemocenského pojištění). Nebo alespoň v ochranné lhůtě. Která může být až 180 dní od skončení posledního zaměstnání (poslední pojištěné činnosti).

I kdyby vám během nedávné doby, při výkonu práce na DPP, v nějakém měsíci vznikla účast na nemocenském pojištění (příjem by byl vyšší než 10000 Kč), z dohody o provedení práce ochranná doba neplyne.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ve vašem případě není splněna ani jedna podmínka pro nárok na PPM. Při narození druhého dítěte vám tak bude vznikat nárok až na rodičovský příspěvek, od data narození druhého dítěte.

Čerpání PPM na otce dítěte

O PPM by pak případně mohl žádat otec dítěte. Ten si o ni může žádat až po skončení 6 týdne po porodu (resp. od začátku 7 týdnu po narození dítěte). Otec dítěte má nárok na 22 týdnů PPM. V taktovém případě je potřeba, aby s vámi (matkou dítěte), uzavřel písemnou dohodu o převzetí dítěte do péče. Na základě toho si v zaměstnání vyřídí mateřskou dovolenou (po dobu čerpání PPM nemůže vykonávat stejné zaměstnání) a uplatní svůj nárok na PPM. Na dobu vyplácení PPM by se také přerušilo vyplácení rodičovského příspěvku. Nelze současně dostávat PPM i rodičovský příspěvek (s výjimkou situace, kdy by byla PPM příliš nízká a rodičovský příspěvek by ji „dorovnával“).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Poradna: Nárok na PPM po ukončené RD

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna