Budu mít nárok na mateřskou – jsem ve zkušební době v nové práci

<span>Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), může být nárok i po skončení zaměstnání. Začátek mateřské (PPM), by ale musel být v ochranné době. Ochranná doba je až 180 dní. Při skončení zaměstnání ve zkušební době, ale bude ochranná doba podstatně kratší.</span> Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), může být nárok i po skončení zaměstnání. Začátek mateřské (PPM), by ale musel být v ochranné době. Ochranná doba je až 180 dní. Při skončení zaměstnání ve zkušební době, ale bude ochranná doba podstatně kratší.

Dobrý den, mám prosbu, chtěla bych se zeptat, zdali budu mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Jsem v nové práci, kde jsem ve zkušební době a zjistila jsem, že jsem těhotná a musela jsem jít na rizikové. Před tím jsem pracovat 4 roky v jiné práci..

Přecházela jsem z práce do práce. Otěhotněla jsem v téhle nové práci.

A co bude, když mě propustí musím jít na úřad práce hnedka nebo zůstávám normálně na neschopence?
Děkuji A.K.


Výpověď ve zkušební době a těhotná zaměstnankyně

Pokud byste měla pracovní poměr na dobu neurčitou a nebyla již ve zkušební době, pak byste měla téměř stoprocentní jistotu, že vás zaměstnavatel jako těhotnou, nemůže propustit.

Pamatuje na to zákoník práce, který zakazuje dát výpověď těhotné ženě (s výjimkou několika specifických situací, jako je například zánik firmy).

Během zkušební doby je to ale trochu jiné. Během zkušební doby, se obvykle nedává výpověď. Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec mají právo během zkušební doby ukončit pracovní poměr kdykoliv (dá se říci „ihned“), bez udávání důvodů.

Platí ale, že důvody pro ukončení pracovního poměru ve zkušební době, nesmí být diskriminační.

Pokud by jediným důvodem, pro ukončení vašeho pracovního poměru ve zkušební době, mělo být vaše těhotenství, pak by takové zrušení pracovního poměru bylo neplatné – viz například zde.

Na druhou stranu zaměstnavatel si může celkem snadno obhájit, že s vámi neukončuje pracovní poměr ve zkušební době kvůli těhotenství, ale například kvůli nízké výkonnosti, nebo něco jiného.

Pokud jste ve zkušební době nastoupila do pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství), tak s vámi může zaměstnavatel po prvních 14 dnech neschopenky ukončit pracovní poměr.

Co dělat po skončení pracovního poměru ve zkušební době?

Pokud by došlo k tomu, že bude váš pracovní poměru ukončen, pak rozhodně není potřeba ukončovat neschopenku.

Tím, že vaše pracovní neschopnost začala ještě v průběhu zaměstnání, tak máte nárok na nemocenské dávky i dále.

Na neschopence (rizikovém těhotenství), tak můžete být až do porodu, a po celou dobu budete dostávat nemocenskou.

Mám jít s rizikovým těhotenstvím na Úřad práce?

Na Úřad práce nemá smysl chodit. V době, kdy jste v pracovní neschopnosti (na rizikovém těhotenství), by vás na Úřadu práce ani nemohli zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání, a nevznikl by vám ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Abyste případně měla nárok na podporu v nezaměstnanosti, musela byste nejdříve ukončit neschopenku.

Můžete si sama spočítat, co by vám vycházelo lépe. Zda podpora v nezaměstnanosti (viz kalkulačka pro výpočet podpory) nebo nemocenská (viz kalkulačka nemocenská při rizikovém těhotenství).

Nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) po zkušební době

S nárokem na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), to u vás ale bude složitější. A je možné, že na PPM nárok mít nebudete.

Jednou z podmínek pro nárok na mateřskou je to, že v době začátku PPM, jste zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění), nebo že jste v ochranné době po skončení předchozího zaměstnání (předchozí nemocensky pojištěné činnosti).

Ochranná doba pro nárok na mateřskou, může být až 180 dní. Ale to platí pouze za předpokladu, že vaše poslední zaměstnání (ve kterém bylo zahájeno těhotenství), trvalo alespoň 180 dní.

Pokud zaměstnání, ve kterém jste otěhotněla, trvalo kratší dobu – například jen dva měsíce, pak je i následná ochranná doba jen dva měsíce (např. 60 dní).

Viz zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), paragraf 15, odstavec 1 a 2:

(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

Budu mít nárok na mateřskou při skončení zaměstnání ve zkušební době?

Pokud jste tedy otěhotněla až v novém zaměstnání (ve zkušební době), a váš pracovní poměr bude ve zkušební době ukončen, pak bude ochranná doba pro nárok na PPM zřejmě příliš krátká na to, abyste měla nárok mateřskou.

Nepíšete, ve kterém týdnu těhotenství nyní jste. Začátek mateřské (PPM) je v době 6 – 8 týdnů před porodem.

Zda vám ochranná doba po skončení zaměstnání ve zkušební době, bude stačit do začátku PPM, si tedy musíte spočítat sama. Vzhledem k obvyklé délce těhotenství, se nám ale zdá, že vám to bohužel spíše nebude vycházet.

Co když nebudu mít nárok na mateřskou?

V takovém případě, byste tedy mohla být až do porodu v pracovní neschopnosti, a pobírat nemocenské dávky. A od narození dítěte byste měla nárok na rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek je aktuálně 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata), přičemž byste mohla dostávat až 10 000 Kč měsíčně (u dvojčat až 15 000 Kč měsíčně). Případně i jinou částku, podle zvolené doby čerpání rodičovského příspěvku – viz výpočet rodičovské zde.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Budu mít nárok na mateřskou – jsem ve zkušební době v nové práci

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna