Mám nárok na mateřskou, a jak se počítá, když mám dva úvazky (2 různí zaměstnavatelé)

<span>Nárok na mateřskou můžete mít i ze dvou různých zaměstnání. Pouze ale za předpokladu, že splníte podmínky pro nárok na PPM v obou zaměstnáních. Splnění podmínek, se pro každé zaměstnání posuzuje samostatně. Jedná se především o dobu účasti na nemocenském pojištění (minimálně 270 dní).</span> Nárok na mateřskou můžete mít i ze dvou různých zaměstnání. Pouze ale za předpokladu, že splníte podmínky pro nárok na PPM v obou zaměstnáních. Splnění podmínek, se pro každé zaměstnání posuzuje samostatně. Jedná se především o dobu účasti na nemocenském pojištění (minimálně 270 dní).

Dobrý den, od července 2020, pracuji v novém zaměstnání na HPP. Nedávno se mi ale naskytla možnost pracovat pro jiného zaměstnavatele.

Vzhledem k tomu, že u původního zaměstnavatele je během epidemie COVID poměrně omezená činnost, tak bez problémů zvládám obě práce (jedná se v obou případech o kreativní práci na PC, kterou i mimo epidemii vykonávám převážně z domu).

Jde mi o to, že jsem nyní těhotná, a zajímalo by mě, jak to bude s druhou prací ve vztahu k mateřské. Jestli budu mít nárok na mateřskou z obou zaměstnání. Termín porodu, mám v polovině července 2021, takže v době odchodu na mateřskou, budu u původního zaměstnavatele zaměstnaná skoro rok, a u toho nového skoro půl roku.

Pokud bych mateřskou dovolenou nahlásila u obou zaměstnavatelů, bude se mi mateřská počítat z obou zaměstnání?

Mohu případně mateřskou dovolenou nahlásit jen u jednoho zaměstnavatele (u toho, kde pracuji delší dobu) a pro toho druhého pracovat dále? I když budu na mateřské dovolené?

Předem moc děkuji za radu a zodpovězení mého dotazu.


Podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)

Pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí být splněny základní podmínky:

  • Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní, za poslední dva roky
  • Být účastníkem nemocenského pojištění (např. zaměstnaná) v době nástupu na mateřskou nebo v té době být alespoň v ochranné době (až 180 dní)
  • Termín nástupu na mateřskou je v době 6 – 8 týdnů před porodem (nejpozději od začátku 6 týdne před porodem

Pokud v daném zaměstnání splníte tyto podmínky, pak máte nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství).

Nárok na mateřskou (PPM) ve dvou různých zaměstnáních

Nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), nebo i na jiné nemocenské dávky (například nemocenskou během pracovní neschopnosti), můžete mít i z více zaměstnání.

Pokud pracujete pro dva různé zaměstnavatele (nebo i pokud byste měla dvě různé pracovní smlouvy u jednoho zaměstnavatele), tak můžete mít nárok na příslušnou dávku z každého zaměstnání.

Podstatné ale je, abyste podmínky pro nárok na danou dávku (zde PPM), splňovala v obou zaměstnáních (a v každém z nich samostatně.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 14:

(2) V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Je-li nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou.

V případě nároku na mateřskou ze dvou různých úvazků (za dvou zaměstnání), se jedná především o splnění podmínky minimální doby účasti na nemocenském pojištění.

Abyste mohla mít nárok na mateřskou z obou zaměstnání, musela byste v každém z nich splňovat minimální dobu 270 dní účasti na nemocenském pojištění.

(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

Vzhledem k tomu, že v novém zaměstnání pracujete jenom půl roku (řekněme 180 dní), pak tato podmínka minimální doby účasti na nemocenském pojištění, není u druhého zaměstnání splněna.

Podle informací, které uvádíte ve svém dotazu, vám tedy u druhého zaměstnavatele nebude vznikat nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Možnost práce během mateřské dovolené

Mateřskou dovolenou, ale případně můžete mít u obou zaměstnavatelů (peněžitou pomoc v mateřství, ale jen na základě toho zaměstnání, kde pracujete delší dobu).

Nebo můžete mít mateřskou dovolenou jen v tom zaměstnání, kde vám bude vznikat nárok na PPM. A ve druhém zaměstnání můžete i nadále pracovat.

U peněžité pomoci v mateřství je omezení, že po dobu čerpání PPM, nesmíte vykonávat zaměstnání, na jehož základě vám vzniknul nárok na PPM.

Viz paragraf 16, zákon o nemocenském pojištění:

§ 16

Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou

a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost,

b) mu náleží podle zvláštních právních předpisů ze zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží, nadále započitatelný příjem s výjimkou služebního příspěvku na bydlení poskytovaného podle zákona o vojácích z povolání,

Tím je ale omezena možnost práce pouze v prvním zaměstnání. Možnost práce ve druhém zaměstnání tím není nijak omezena (v zákoně se jasně mluví jen o zaměstnání, ze kterého daná dávka náleží).

Takže můžete nahlásit mateřskou dovolenou jenom jednomu zaměstnavateli (a na základě tohoto zaměstnání si vyřídíte PPM), a ve druhém zaměstnání dále pracovat.

Pozor jen na to, abyste vše dobře zvážila. Přece jen porod, a následných několik týdnů může být hodně náročných. Něco jiného je situace, když už dítě nějakou dobu máte (například období rodičovské dovolené) a něco jiného je období bezprostředně po porodu, kdy si vy i dítě na sebe teprve vzájemně „zvykáte“.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Mám nárok na mateřskou, a jak se počítá, když mám dva úvazky (2 různí zaměstnavatelé)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna