Výpočet ošetřovné 2023: Kdo má nárok na OČR? (i ve školním roce 2023/2024)

<span>V roce 2023 platí jen standardní podmínky pro nárok na OČR (epidemie COVID již dávno skončila). Ošetřovné je pouze 60% a jenom po dobu 9 dní (popř. 16 dní u samoživitelek). Od roku 2024, by měli mít na ošetřovná nárok i lidé s dohodou DPP a DPČ.</span> V roce 2023 platí jen standardní podmínky pro nárok na OČR (epidemie COVID již dávno skončila). Ošetřovné je pouze 60% a jenom po dobu 9 dní (popř. 16 dní u samoživitelek). Od roku 2024, by měli mít na ošetřovná nárok i lidé s dohodou DPP a DPČ.

V roce 2023, je již epidemie COVID minulostí, a tak platí jen běžné podmínky pro nárok na ošetřovné při OČR.

Na ošetřovné je nárok pouze po dobu 9 kalendářních dní (16 dní u osamělých rodičů). Za OČR dostanete pouze 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Základní podmínky, pro nárok na ošetřovné se v roce 2023 nemění (rozdíl je hlavně v tom, že už dávno neplatí všechny výjimky, které byly dříve ve spojení s epidemií COVID).

Od začátku roku 2024, by měla začít platit jedna změna – na ošetřovné by měl být nárok i při práci na dohodu (DPP a DPČ – viz dále).

Kdy je nárok na ošetřovné v roce 2023 (a školní rok 2023/2024)

Na ošetřovné při OČR může být nárok u nemocného dítěte (někdy i u zdravého), nebo i u dalších členů rodiny (či osob ve společné domácnosti):

 • Ošetřovné na dítě do 10 roků – u mladších dětí je nárok při nemoci, nebo i když je dítě zdravé (a je zavřená škola či školka, nebo pokud onemocní osoba, která o dítě pečuje, apod.)
 • Ošetřovné na dítě od 10 roků – u starších dětí jen nárok jen při nemoci (zdravotní stav dítěte vyžaduje ošetřování)
 • Ošetřovné na členy rodiny – u bližší/širší rodiny není podmínkou stejné trvalé bydliště, nárok na ošetřovné je podmíněn vážnějším zdravotním stavem (nutnost ošetřování)
 • Ošetřovné na další osoby – u dalších osob (s výjimkou dětí a dalších osob z rodiny), je na ošetřovné nárok, jen pokud se jedná o člena společné domácnosti)

Na ošetřovné při OČR mají nárok pouze zaměstnanci (a pouze během pracovního poměru – ošetřovné musí být zahájeno ještě během zaměstnání; nárok na OČR není během neplaceného volna, během rodičovské, během neschopenky, apod.).

Na ošetřovné v roce 2023 nemají nárok podnikatelé (živnostníci, OSVČ). OČR se aktuálně netýká ani těch, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ (u dohodářů, by měl být nárok na ošetřovné od roku 2024).

Kalkulačka OČR 2023: Výpočet kolik je ošetřovné od 1. 1. 2023

V roce 2023, je nárok pouze na běžné ošetřovné (speciální podmínky a zvýšené ošetřovné, na které byl nárok během epidemie, již neplatí).

Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). Vychází to podobně, jako nemocenská na neschopence (nemocenské dávky od 15 dne, jsou také 60% z vyměřovacího základu, při delší PN je to i více).

Na ošetřovné je nárok jenom 9 kalendářních dní (až 16 dní u samoživitelů/samoživitelek).

Kalkulačka ošetřovné 2023
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Výpočet OČR – zvýšení redukčních hranic pro ošetřovné od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, může být nárok na mírně zvýšené ošetřovné. Od 1. 1. 2023 se zvýšily redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek (týká se to náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, nemocenských dávek nebo i peněžité pomoci v mateřství).

Zvýšení redukčních hranic pro výpočet OČR, se ale projeví spíše jen u zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou. A zvýšení je pouze v řádu jednotek (nebo nižších desítek) korun za den.

Redukční hranice v roce 2023:

 • První redukční hranice (započítá se 90%) = 1 345 Kč
 • Druhá redukční hranice (započít se 60%) = 2 017 Kč
 • Třetí redukční hranice (započítá se 30%) = 4 033 Kč

Příklad výpočtu: U zaměstnance s hrubou mzdou 40 tisíc korun, bude ošetřovné vycházet na cca 710 Kč za jeden kalendářní den, tj. na 6 390 Kč za 9 dní. Ošetřovné není součástí mzdy, neplatí se sociální, zdravotní nebo daně (ošetřovné stejně jako i další nemocenské dávky, platí ČSSZ), jedná se tedy o „čistý“ příjem.

Změna podmínek pro nárok na OČR v roce 2024 – nárok i u DPP a DPČ

Lidé s dohodou o provedení práce (DPP) nebo s dohodou o pracovní činnosti (DPČ), měli nárok na ošetřovné jenom v době epidemie COVID. Za běžné situace (tedy i nyní v roce 2023), ale na ošetřovné nárok není. To by se mělo změnit.

Během roku 2023, se projednává větší novela zákoníku práce. Několik změn se bude týkat i práce na dohodu DPP a DPČ:

 • U dohody DPP a DPČ bude nově nárok na placenou dovolenou
 • U dohody DPP a DPČ bude nárok i na různé příplatky (za svátek, noční práci, apod.)
 • U dohody DPP a DPČ bude nárok i na ošetřovné

Nové podmínky (změna zákoníku práce), zahrnují i další změny. Například nová pravidla pro práci z domu (home-office). Návrh změny zákona, by se měl schvalovat během roku 2023 a měl by začít platit zřejmě od začátku roku 2024.

Pro dohody, se ale chystá i zpřísnění podmínek. V rámci balíčku úsporných opatření (důchodová, daňová reforma a další změny), chce vláda zavést evidenci dohod.

Nově by se evidovaly všechny dohody (týká se hlavně práce na DPP). Dohody by se sčítaly a při překročení limitu, by bylo nutné platit sociální a zdravotní pojištění.

Na ošetřovné má nárok i babička nebo teta – není nutné stejné trvalé bydliště

Na ošetřovné je nárok u osob, které sdílí společnou domácnost (rodiče, děti a další osoby). Nárok je ale i u členů rodiny (širší rodina), kteří bydlí jinde.

Podle aktuálních podmínek, může mít nárok na OČR i babička na nemocnou vnučku, i když bydlí někde jinde (podmínky se měnily už v minulém roce).

Nárok na ošetřovné, i když není společná domácnost, se týká: rodičů a dětí (včetně registrovaných partnerů), rodičů manželka či manželky (včetně rodičů registrovaného partnera či partnerky) – tj. tchýně a tchán, nárok má tedy i babička nebo dědeček na vnuka či vnučku (nebo i obráceně). Nárok má i teta nebo strýc a další příbuzní v přímé linii.

Nárok na ošetřovné po skončení zaměstnání

Zatímco na nemocenskou (nemocenské dávky), je nárok i po skončení zaměstnání (pokud je neschopenka zahájena v době pracovního poměru, nebo nejpozději do 7 dní od výpovědi), pro ošetřovné to tak úplně neplatí.

Pro ošetřovné je rozhodující stav na začátku OČR:

 • Pokud jste při zahájení OČR zaměstnaní, pak je nárok na ošetřovné, i když zaměstnání skončí během OČR (například pokud by to byl pracovní poměr na dobu určitou)
 • Po skončení zaměstnání, už ale na OČR nárok není (není zde žádná ochranná lhůta)

Nárok na ošetřovné během rodičovské dovolené

V době, kdy je maminka (nebo otec dítěte) na rodičovské dovolené, tak není nárok na ošetřovné. V některých případech ale může mít nárok na OČR druhý (zaměstnaný) rodič.

Ten kdo je na rodičovské dovolené, nemá na OČR nárok vůbec (nárok není ani na nemocenskou). To samé platí i pro případ, kdy se již nejedná o rodičovskou dovolenou, ale o neplacené volno.

V době, kdy je na dítě vyplácen rodičovský příspěvek (nebo mateřská), obvykle také není nárok na ošetřovné na toto dítě.

Výjimkou je situace, kdy je osoba pečující o dítě nemocná, hospitalizovaná a není se schopná postarat o dítě (například pokud je žena v porodnici s druhým dítětem).

Pokud ale bude matka (nebo otec dítěte) pobírat rodičovský příspěvek, ještě po skončení rodičovské dovolené (tj. po návratu do zaměstnání), pak již může mít nárok na OČR na dítě.

Nárok na ošetřovné když je žena v porodnici

Na ošetřovné může mít nárok například tatínek (otec dítěte), pokud se musí postarat o malé dítě, když je jeho maminka hospitalizována v porodnici.

Dlouhodobé ošetřovné – až 90 dní při péči o nemocnou osobou

Výše uvedené informace se týkají „krátkodobého“ ošetřovného (maximálně 9 nebo 16 dní). Kromě toho je i další dávka na základě nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné.

Dlouhodobé OČR má odlišné podmínky. Nárok může být až 90 dní. Podmínkou je ale to, že nemocná osoba, byla hospitalizována v nemocnici (alespoň 3 dny) a že je u ní předpoklad ošetřování alespoň po dobu 30 dní. Výpočet dlouhodobého ošetřovného je stejný – i zde se jedná o 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Výpočet ošetřovné 2023: Kdo má nárok na OČR? (i ve školním roce 2023/2024)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna